Call for proposal over digitalisering - ngo-federatie

Menu

Call for proposal over digitalisering

Profile picture for user johan.decrom@ngo-federatie.be
ContactpersoonJohan De Crom
08 Jan 2020
News

Wehubit wil de digitale kloof dichten en zoekt naar innovatieve oplossingen die op kleinere schaal hun diensten al bewezen hebben. De oproep richt zich op projecten die hun digitale oplossingen willen implementeren in een van de 14 partnerlanden van de Belgische ontwikkelingssamenwerking.

Projecten die hun strepen al verdiend hebben

Het Wehubit-programma beoogt de meest innovatieve digitale oplossingen die digitale geletterdheid en vaardigheden versterken - door middel van onderwijs, opleiding en de wereld van werk - te identificeren en te ondersteunen. De oproep richt zich tot projecten die hun digitale oplossingen willen implementeren in een van de 14 partnerlanden van de Belgische ontwikkelingssamenwerking, waarbij de implementatie gebeurt door een publieke of non-profitorganisatie die de digitale tool die ze ontwikkeld heeft, wil opschalen.

Voor wie is de projectoproep bestemd?

Via deze projectoproep zullen de meest innovatieve projecten geselecteerd worden die zich aligneren met de strategische principes van het Wehubit-programma. Meer bepaald richt deze oproep zich tot projecten die hun digitale oplossingen willen implementeren in een van de 14 partnerlanden van de Belgische ontwikkelingssamenwerking, waarbij de implementatie gebeurt door een publieke of non-profitorganisatie die de digitale tool die ze ontwikkeld heeft, wil opschalen. Het Wehubit-programma zal dus enkel projecten financieren wiens digitale oplossingen al getest zijn en die:

  • bestaande digitale oplossingen willen verspreiden om ze op grotere schaal uit te rollen en ze toegankelijk, betaalbaar en performant te maken
  • digitale oplossingen willen reproduceren die hun sporen hebben verdiend in andere (sectorale en geografische) contexten

In ieder geval moeten de digitale oplossingen tonen dat ze de ontwikkelingsfase en het stadium van het prototype al voorbij zijn en dat ze voldoende rijp zijn om te worden opgeschaald of gedupliceerd (bijvoorbeeld in andere geografische gebieden).

De deadline om een projectvoorstel in te dienen is 21 februari 2020. Projectaanvragen moeten online ingediend worden via www.wehubit.be.

Website by MINSKY