Call for proposal Koning Boudewijnstichting: reageer vóór 13 februari - ngo-federatie

Menu

Call for proposal Koning Boudewijnstichting: reageer vóór 13 februari

Profile picture for user johan.decrom@ngo-federatie.be
ContactpersoonJohan De Crom
25 Nov 2019
News

Op initiatief en met de financiële steun van de Directie-Generaal Ontwikkelingssamenwerking (DGD), verleent de Business Partnership Facility van de Koning Boudewijnstichting subsidies ter ondersteuning en ontwikkeling van initiatieven met privé-actoren om de Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDGs) te realiseren in ontwikkelingslanden. De projecten die deze oproep beoogt, moeten bijdragen aan de realisatie van minstens 1 Duurzame Ontwikkelingsdoelstelling. Het gaat om financiële steun tot 200.000 euro. 
 
Elke kandidatuur moet deel uitmaken van een partnerschap dat verschillende actoren samenbrengt uit de private sector, het maatschappelijk middenveld, de academische wereld en/of uit de publieke sector. Het partnerschap moet minstens één organisatie uit de privésector bevatten. Je project wordt beoordeeld op sociale impact en economische haalbaarheid. 

Lees meer over deze en andere calls for proposal

Website by MINSKY