Business Partnership Facility lanceert call for proposal - ngo-federatie

Menu

Business Partnership Facility lanceert call for proposal

Profile picture for user arnout.justaert@ngo-federatie.be
ContactpersoonArnout Justaert
20 Mar 2020
News

Op initiatief en met de financiële steun van de Directie-Generaal Ontwikkelingssamenwerking (DGD), verleent de Business Partnership Facility subsidies ter ondersteuning en ontwikkeling van initiatieven waarbij privé-actoren betrokken zijn en die de Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDGs) in ontwikkelingslanden helpen realiseren. De projecten die deze oproep beoogt, moeten bijdragen aan de realisatie van minstens 1 Duurzame ontwikkelingsdoelstelling.

Twee types resultaten worden parallel beoogd:

  • De sociale impact van het project: aantal jobs die worden gecreëerd en behouden, verbetering van het gemiddelde inkomen voor families met lage inkomens, toegang tot de goederen en diensten voor mensen met een laag inkomen (per geslacht), inclusie en economische promotie van de vrouwen en jongeren met lage inkomens, positieve impact op het milieu en zuinig omgaan met natuurlijke bronnen, CO2 uitstoot verminderen en de biodiversiteit bewaren.
  • De economische haalbaarheid: partnerschappen moeten duidelijk uitleggen hoe de gesteunde initiatieven duurzaam, concurrentieel, schaalbaarheid en reproduceerbaar zijn.

Deze projectproep heeft een looptijd van vijf jaar, u kunt op elk moment een aanvraag indienen. Het aanvraagformulier wordt na de preselectie en ESG-screening overgemaakt aan het selectiecomité, dat 2 keer per jaar bijeenkomt en de uiteindelijke selectie maakt.
 

Voor wie?

Elke kandidatuur moet deel uitmaken van een partnerschap dat verschillende actoren samenbrengt uit de private sector, het maatschappelijk middenveld, de academische wereld en/of uit de publieke sector. Het partnerschap moet minstens één organisatie uit de privésector bevatten.

De partners kunnen Belgische, Europese of internationale rechtspersonen zijn, publiekrechtelijk of privaatrechtelijk.

Indienen

Je kunt een voorstel indienen tot 7 september 2020.

Website by MINSKY