Bugs in format performantiescores: even toelichten - ngo-federatie

Menu

Bugs in format performantiescores: even toelichten

Contactpersooniseult kestelyn
23 Apr 2020
News

Begin april gaven we meer info over de licht aangepaste format voor de performantiescores in ons artikel over de morele verantwoording. Bij het gebruik van deze nieuwe format zijn een aantal kleine bugs naar boven gekomen. Deze hebben geen invloed op de scores, maar kunnen voor verwarring zorgen. We geven een korte uitleg.

Op basis van de vragen en feedback van de leden hebben we de volgende bugs geconstateerd en besproken met DGD:

  • Drop down-menu voor de selectie van de outcome is niet zichtbaar: je moet eerst de naam van je organisatie selecteren. Pas daarna verschijnt het drop down-menu van de outcomes.
  • Drop down-menu voor de selectie van de outcome lijkt leeg te zijn, maar is het niet. Je moet gewoon in het menu naar boven scrollen. 
  • Vakken van de scores zijn niet of verkeerdelijk ingekleurd: dit is verwarrend, maar heeft geen impact op de scores. DGD is zich hiervan bewust en zal geen rekening houden met kleuren.
  • Drop down-menu voor de selectie van de organisatie bevat alleen individuele namen: gemeenschappelijke programma’s dienen een geconsolideerd document in per gemeenschappelijke outcome. Je selecteert 1 organisatie uit het gemeenschappelijke programma in het menu. Op basis van de naam van het bestand, dat de IATI-identifier van de outcome bevat, zal DGD weten dat het om een gemeenschappelijke outcome gaat en de link leggen met de andere betrokken organisaties.

Ter herinnering:

  • Is jouw schema reeds ingevuld of in vergevorderde staat van invulling volgens de oude formats? DGD houdt er rekening mee dat deze nieuwe format laat toekomt en aanvaardt dat je nog de oude formats indient. Wil je toch nog met de nieuwe format werken? Je hoeft dan alleen de ingevulde velden te ‘copy-pasten’ van de oude naar de nieuwe format. Ben je er nog niet aan begonnen? Gebruik zeker de nieuwe formats.
  • Vergeet niet om het document een naam te geven, met duidelijke verwijzing naar de IATI-identifier van de outcome en het jaar dat je verantwoordt (2019).
Website by MINSKY