Bevraging naar impact van Covid-19 gelanceerd - ngo-federatie

Menu

Bevraging naar impact van Covid-19 gelanceerd

Profile picture for user Jan.DeDecker@ngo-federatie.be
ContactpersoonJan De Decker
13 Nov 2020
News

Er loopt momenteel een enquête bij alle leden van ngo-federatie om de impact van de Covid-19-crisis op hun werking in kaart te brengen.

In een reeks vragen en stellingen peilen we naar o.a. de gevolgen voor de eigen fondsenwerving, de weerslag op de activiteiten in de DGD-programma’s en mogelijke consequenties voor het personeel, zowel in België als in de partnerlanden.

Deze bevraging kwam er op uitdrukkelijke vraag van het bestuur, dat het Platform Financiën mandateerde om de grote tendensen op sectoraal vlak naar boven te brengen. De leden van het platform werd gevraagd om ze in te vullen. De resultaten op het niveau van de sector zullen gepubliceerd worden op onze website en in de nieuwsbrief. Voor meer info over de bevraging, neem contact op met Jan.

Website by MINSKY