Bevraging: Gender ondersteuning - ngo-federatie

Menu

Bevraging: Gender ondersteuning

ContactpersoonJoris Willems
24 Jun 2019
News

Ngo-federatie wil de ondersteuning rond gender opnieuw hoger op haar agenda plaatsen. De focus voor deze ondersteuning ligt voor de federatie op de integratie van gender in de programma’s en projecten in de partnerlanden, niet op organisatieniveau.

Wat dit laatste betreft vind je heel wat informatie terug in de pas gepubliceerde gender-inspiratiegids. Ngo-federatie wil naast die gids een complementair aanbod rond gender ontwikkelen voor de operationalisering in de partnerlanden.

Enerzijds is er binnen de sector expertise aanwezig die leerrijk en inspirerend kan zijn voor andere leden. Daarom vragen we jullie bij deze om de bestaande handleidingen, checklists, strategieën,… van jullie organisatie – hoe omvattend of hoe minimaal die ook zijn – aan de ngo-federatie te bezorgen. Op basis van de ons bezorgde informatie willen we een “common ground” zoeken op basis waarvan instrumenten kunnen ontwikkeld worden die we ter beschikking zullen stellen van de leden. Het gaat met andere woorden om kapitalisatie van bestaande expertise. De informatie die je aan ons bezorgt wordt uiteraard vertrouwelijk behandeld.

Anderzijds willen we de individuele leden bevragen over welke ondersteuning zij precies nodig hebben voor de integratie van gender in bestaande en toekomstige programma’s. Hieronder suggereren we enkele pistes voor de integratie op programmaniveau. De voorbeelden zijn gebaseerd op de antwoorden n.a.v. de bevraging voor de gender-inspiratiegids, maar het staat je uiteraard vrij om daarnaast andere voorstellen te doen.

Twee vragen

  1. Stuur jouw handleidingen, checklists, strategieën,… die jullie organisatie hanteert naar de federatie
  2. Hoe prioritair vind jij onderstaande ondersteuning vanuit de federatie? Je mag uiteraard ook toevoegingen doen aan deze lijst.      

PS: Deze vragenlijst is enkel toegankelijk voor leden van ngo-federatie. Je moet dus eerst inloggen.

Website by MINSKY