BAHIA als collectief antwoord op humanitaire projectoproep - ngo-federatie

Menu

BAHIA als collectief antwoord op humanitaire projectoproep

Profile picture for user sarah.arras@ngo-federatie.be
ContactpersoonArras Sarah
17 Dec 2020
News

Eind juni 2020 communiceerde DGD-D5.1 via de federaties over een projectoproep die specifiek gericht was op humanitaire acties in het kader van COVID-19, ter waarde van 6 miljoen euro. DGD-D5.1 vroeg in deze oproep expliciet om één gezamenlijk voorstel in te dienen tegen eind september. De interventies moesten plaatsvinden in de prioritaire regio’s van de Belgische humanitaire hulp (de Sahel-regio, het Grote Merengebied, de Palestijnse bezette gebieden, Syrië, Libanon of Jordanië).

Belgian Alliance for Humanitarian International Action (BAHIA)

Als antwoord op deze projectoproep vormden 7 Belgische humanitaire ngo’s de Belgian Alliance for Humanitairan International Action (BAHIA). Het gaat om Oxfam, Plan International, Caritas, Médecins du Monde (MdM), Humanity & Inclusion (HI), Rode Kruis Vlaanderen (RKV) en Croix Rouge de Belgique (CRB). Tussen begin juli en midden september kwamen de leden van BAHIA elke week online samen om het voorstel uit te werken. De federaties faciliteerden de meetings, in samenwerking met Oxfam, dat de lead nam in het project. 

Het project kreeg de titel “Agile response by the Belgian Alliance for Humanitarian International Action (BAHIA) to control the spread of COVID-19 and mitigate its multi-dimensional effects on humanitarian crises” en werd eind november goedgekeurd door de minister. Het ging op 1 december officieel van start, voor een periode van 12 maanden.

Pilootproject

Het is een pilootproject waarin DGD-D5.1 in overleg met BAHIA en de federaties een nieuwe manier van werken exploreert, met name op vlak van samenwerking en meer flexibele financiering. Coördinatie en synergie tussen de 7 ngo’s staan centraal, zowel hier in België als in de interventielanden.

De BAHIA-leden blijven gedurende de implementatie in constante dialoog om geleerde lessen te delen en innovaties in het uitvoeren van humanitaire acties te bespreken. Gezien de onvoorspelbaarheid van de COVID-19-pandemie worden de precieze locaties voor interventies pas deze maand beslist, in overleg met de partnerorganisaties van de BAHIA-leden en in functie van waar de noden het hoogst zijn.

Executive Summary

Belgian Alliance for Humanitarian International Action (BAHIA)
17 Dec 2020 en TAGS: Humanitaire hulp

Partners

Naast onze leden Oxfam, Plan International, Caritas en Rode Kruis Vlaanderen zijn ook Humanity & Inclusion, Croix Rouge de Belgique (CRB) en Médecins du Monde (MdM) partners in het project. 

Website by MINSKY