Analyse uit de enquête over tussentijdse evaluaties is beschikbaar - ngo-federatie

Menu

Analyse uit de enquête over tussentijdse evaluaties is beschikbaar

Profile picture for user arnout.justaert@ngo-federatie.be
ContactpersoonArnout Justaert
08 Jan 2021
News

De federaties hebben in 2020 een enquête gelanceerd over de uitgevoerde tussentijdse evaluaties in het kader van de DGD-programma’s 2017 – 2021 van de Belgische actoren van de niet-gouvernementele samenwerking (ANGS). Doel van die enquête is om inzichten te vergaren over dat proces. 

KB 2016 (Art. 44) vereist dat voor interventies die meer dan 3 jaar duren een tussentijdse evaluatie wordt uitgevoerd. Evaluaties dienen echter niet alleen om rekenschap af te leggen, maar ook -en vooral- om te leren.

Uit de enquête over de periode 2017-2022 hebben we heel wat geleerd over waar het evaluatieproces goed of slecht ging, waar de aandachtspunten liggen, waar er behoeften zijn voor capaciteitsversterking, waar er opportuniteiten zijn voor sectorale uitwisseling en hoe de wettelijke bepalingen zijn toegepast. Allemaal nuttige lessen die meegepakt zullen worden in de opvolging van de tussentijdse evaluaties en vooral in de voorbereiding van de eindevaluaties.

De resultaten van de analyse zijn gerestitueerd tijdens het platform M&E van 8 december 2020. 

Website by MINSKY