Aandacht voor sociale rechten in beleidsverklaring - ngo-federatie

Menu

Aandacht voor sociale rechten in beleidsverklaring

Profile picture for user arnout.justaert@ngo-federatie.be
ContactpersoonArnout Justaert
19 Nov 2020
News

In de parlementaire commissie voor Buitenlandse Betrekkingen presenteerde minister van Ontwikkelingssamenwerking Kitir op 18 november haar beleidsverklaring 2020-2024 en haar beleidsnota voor 2021. Zoals ook in het federaal regeerakkoord al te lezen viel, gaat er veel aandacht naar waardig werk en sociale bescherming, de rol van wereldburgerschapseducatie en de nood aan meer synergie en complementariteit tussen de spelers van de Belgische ontwikkelingssamenwerking, met respect voor ieders eigenheid.

Input van de federaties en koepels

De federaties hebben ook samen met de koepels een ontmoeting gehad met minister Kitir in oktober. We hebben onze aandachtspunten naar voor kunnen schuiven en zo input geleverd voor de beleidsnota. Het overleg zal in de toekomst ook voortgezet worden, heeft de minister verzekerd.

Belangrijk voor ons is ook dat de minister de nood aan stabiliteit, voorspelbaarheid en continuïteit naar voor schuift. Die stabiliteit en voorspelbaarheid vinden we ook terug in de bijhorende begroting. We zien dat de schijven voor het laatste jaar van het programma 2017-2021 gerespecteerd worden, conform de ministeriële subsidiebesluiten.

Input federaties voor beleidsnota Ontwikkelingssamenwerking 2021
19 Nov 2020 nl TAGS: belangenberhartiging

Beleidsdocumenten ministerie Ontwikkelingssamenwerking

Beleidsverklaring Kitir 2020-2024
19 Nov 2020 nl TAGS: Beleidsdocumenten federale overheid
Beleidsnota Kitir 2021
19 Nov 2020 nl
Verantwoording uitgavenbegroting 2021
19 Nov 2020 nl TAGS: Beleidsdocumenten federale overheid
Website by MINSKY