2e bijeenkomst werf gelijkwaardig partnerschap: geleerde lessen uit India/Nederland - ngo-federatie

Menu

2e bijeenkomst werf gelijkwaardig partnerschap: geleerde lessen uit India/Nederland

Profile picture for user sarah.arras@ngo-federatie.be
ContactpersoonArras Sarah
09 Jul 2020
News

Op de tweede (digitale) bijeenkomst van de werf gelijkwaardige partnerschappen nodigden we Margit Van Wessel (Wageningen Universiteit) uit. Vanuit het Civil Society Research Collective deelde zij inzichten over hoe Indiase ngo’s kijken naar de rol en de functie van Nederlandse ngo’s met wie zij samenwerken.

De onderzoekster deelde ook geleerde lessen over de hervorming van het Nederlandse subsidieprogramma dat in 2021-2025 expliciet inzet op meer eigenaarschap voor partners.

We vatten hieronder enkele interessante punten samen uit haar presentatie en de uitwisseling met de groep:

  • Meer gelijkwaardig partnerschap vraagt een proces van bewustwording en met elkaar in dialoog gaan. Je moet ruimte scheppen om dingen anders te gaan doen, zoals je bestuursstructuur aanpassen of fondsen anders verdelen. Het betekent ook dat we onze eigen rol en legitimiteit als ngo’s moeten herdenken. Hoe werken we met onze partners in complementariteit?
  • We moeten loskomen van de kaders die de rol van partners beknotten. Het hele idee van een programma dat wij hier ontwerpen en elders gaan uitvoeren is in feite al problematisch. Je kan dat omkeren: welke processen van verandering zijn er al gaande in een land en hoe kunnen wij die versterken?
  • Ook ons discours beknot de rol van partners. Vertrek vanuit een globale thematiek zoals bijvoorbeeld klimaat in plaats van het klassieke Noord-Zuid verhaal. Dat geeft meteen een andere dynamiek.
  • De donor bepaalt heel sterk de mate waarin men tot gelijkwaardig partnerschap kan komen. Met het nieuwe programma van het Nederlandse ministerie van buitenlandse zaken ‘Power of Voices’ (2021-2025) wil men meer eigenaarschap geven aan partners Zo is de visie op samenwerking met partners en de manier waarop macht wordt gedeeld een belangrijk beoordelingscriterium.
  • Ngo’s moeten zelf stappen zetten om van elkaar te leren en zo kritische massa ontwikkelen om donoren mee te nemen in een nieuw verhaal.

Volgende stappen

Maar hoe start je de dialoog over meer gelijkwaardig partnerschap, zowel binnen je eigen organisatie, als met je partners? Daarop focussen we in de derde werksessie van deze werf die we plannen in het najaar. Volgende tools kunnen alvast inspiratie bieden:

Power Awareness Tool

Trade Union Development Effectiveness Profile tool

Presentatie

Presentatie gelijkwaardige partnerschappen - Margit van Wessel
Toekomsttraject 2030
09 Jul 2020 nl TAGS: Toekomsttraject 2030
Website by MINSKY