2de bijeenkomst werf ontkokering: Kiyo en Rikolto delen ervaring - ngo-federatie

Menu

2de bijeenkomst werf ontkokering: Kiyo en Rikolto delen ervaring

Profile picture for user sarah.arras@ngo-federatie.be
ContactpersoonArras Sarah
09 Jul 2020
News

Ngo-federatie organiseerde eind juni een tweede (digitale) bijeenkomst met de leden van de werf ‘Ontkokering Noord-Zuid’. Hoe kom je los van de strikte opdeling tussen ‘Noord-werking’ en ‘Zuid-werking’? Hoe ziet een ontkokerd organisatiemodel eruit? En welke uitdagingen komen daarbij kijken? Dit bespraken we aan de hand van twee inspirerende cases.

Michiel Debaere presenteerde hoe Kiyo de afgelopen jaren haar ‘Noord-werking’ en ‘Zuid-werking’ integreerde tot één mondiale werking gefocust op empowerment van jongeren. België werd zo één van de partnerlanden met eenzelfde strategie en gelijkaardige doelstellingen als in alle andere partnerlanden. Katharina Beelen deelde hoe Rikolto evolueerde van een klassieke Noord-Zuid-ngo naar een internationale netwerkorganisatie van acht aparte juridische entiteiten met een gedeelde visie en missie. Rikolto gaat voor duurzame voeding wereldwijd, en werkt daar dus ook in België aan.

Enkele geleerde lessen

  • We moeten niet krampachtig gaan ontkokeren. Het is geen doel op zich, maar een manier om anders te gaan werken. Elke organisatie moet op basis van de eigen identiteit haar doelstellingen voor ogen houden. Elk ontkokeringsproces zal anders zijn.
  • Het is belangrijk om ontkokering in de visie van je organisatie te steken. Van daaruit heb je een hefboom om ook in de praktijk verandering teweeg te brengen.
  • Ander jargon gebruiken zorgt er voor dat je ook anders gaat denken. In beide cases spreekt men niet meer over Noord versus Zuid, maar gebruikt men termen als ‘partnerlanden’, ‘elders in de wereld’ of ‘de werking in België’.
  • Beide organisaties kwamen los van het klassieke Noord-Zuid-verhaal door te vertrekken vanuit globale thema’s (empowerment van jongeren of duurzame voeding) die overal spelen, ook in België. Terwijl de vroegere ‘Noord-werking’ vooral draaide rond sensibiliseringswerk over ‘het Zuiden’, focust men nu ook op welke verandering hier in België mogelijk is.
  • Dit roept heel wat vragen op rond identiteit en financiering van je organisatie. Wat valt er nog onder ontwikkelingssamenwerking? Kom je met een werking in België in het vaarwater van andere organisaties? Partnerschappen zijn cruciaal. De internationale achtergrond van ontwikkelings-ngo’s kan net een meerwaarde zijn in samenwerkingen met overheden, bedrijven of andere middenveldorganisaties in België.
  • Ontkokeren brengt ook uitdagingen mee op vlak van communicatie. Organisaties willen graag communiceren over wat ze hier doen, maar de internationale link mag niet verloren gaan. Het is zoeken naar een evenwicht tussen het lokale en het globale verhaal.
  • Vanuit een ontkokeringsbril is de meerwaarde van expats niet meer vanzelfsprekend. Vervullen zij een noodzakelijke brugfunctie of zijn ze een rem op ontkokering en dekolonisering? We gaan de reflectie daarover aan, in samenwerking met de BAG Coöperanten.

Volgende stappen

Na de zomer komen we opnieuw samen om twee cases te bespreken. WSM en Via Don Bosco delen dan hun ervaringen met ontkokering. In het najaar verwerken we alle expertise en geleerde lessen uit deze werf tot een ‘Inspiratiegids Ontkokering’.

Rikolto - presentatie
09 Jul 2020 nl
Website by MINSKY