News - ngo-federatie

Menu

News

News
20 Apr 2021

NGO-Openboek publiek toegankelijk

ACODEV en ngo-federatie lanceren het nieuwe NGO Openboek (www.ngo-openboek.be): een interactief transparantie-instrument dat ...
News
01 Apr 2021

MEAL-traject: verslag van de eerste startsessie

We organiseerden op 30 maart 2021 met de federaties een informatiesessie over het MEAL-traject. Wat waren de bevindingen? Hoe...
News
01 Apr 2021

Nieuwe verplichting vanaf april: telewerkregister doorgeven aan RSZ

Omdat dit de controle op het verplicht telewerken vergemakkelijkt, moeten alle werkgevers vanaf de maand april maandelijks ee...
News
25 Mar 2021

'Noord-Zuid uit de koker': download de inspiratiegids

Hoe komen ngo’s los van de Noord-Zuid-kokers in hun programma’s, hun organisatiemodel en hun discours? Wat betekent ontkokeri...
News
11 Mar 2021

Kwaliteitsfonds keurt 14 projecten goed

Het kwaliteitsfonds van ngo-federatie, ACODEV en Fiabel ondersteunt ngo's die zich engageren in een traject voor kwaliteitsve...
News
11 Mar 2021

De financiële functie als hefboom naar een duurzame financiële strategie

Op 19 februari kwam de werf Financiële Gezondheid van het Toekomsttraject2030 voor de derde maal samen. De rol van de financi...
News
04 Mar 2021

Tips voor ngo's uit het rapport over framing

Ngo-federatie en 11.11.11. bestelden bij het Instituut voor Mediastudies het rapport 'Frames en counterframes over ontwikkeli...
News
03 Mar 2021

Wat moet je weten van het NGSOC van 10 februari?

Het NGSOC komt vier keer per jaar samen en brengt de federaties, DGD en het kabinet rond de tafel. Wat werd behandeld op de v...
News
02 Mar 2021

Projectoproep: bevordering markttoegang voor kleinschalige landbouwers in Malawi

De Vlaamse Overheid lanceert via zijn Departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken een projectoproep om de private sector-ont...
News
25 Feb 2021

Stap mee in het MEAL-ondersteuningstraject van de federaties

Voor de uitwerking van de MEAL-systemen voor de DGD-programma's 2022-2026 starten de drie federaties samen een ondersteunings...
News
18 Feb 2021

Even de weg kwijt? We pasten onze menustructuur aan

Om jullie beter te dienen hebben we de menustructuur van onze website aangepast. Regelmatige bezoekers kunnen daarom het noor...
News
18 Feb 2021

Tips uit PSR-studie: hoe neem je mensenrechtenbenadering op in je programma?

In het programmaformat 22-26 is ‘een op mensenrechten gebaseerde benadering’ opgenomen als prioritair thema. Daar moet je als...
News
18 Feb 2021

Nieuwe OESO-DAC-evaluatiecriteria: brochure en presentaties webinar

Op 21 januari 2021 organiseerden de Dienst Bijzondere Evaluatie (DBE) en federaties een webinar over het gebruik van de OESO-...
News
11 Feb 2021

Toekomsttraject2030 werpt zijn vruchten af

Ons Toekomsttraject2030 wordt stilaan een draaiende machine die begint te renderen. De werf ‘Politieke rol van ngo’s’ leverde...
News
11 Feb 2021

Vlaming is vatbaar voor sterke punten van ontwikkelingssamenwerking

Ontwikkelingssamenwerking heeft in Vlaanderen niet zonder meer een positief imago. Mensen hebben beslist hun twijfels over ve...
News
04 Feb 2021

Wat deed de BAG Coöperanten in 2020?

De BeleidsAdviesGroep (BAG) Coöperanten van ACODEV en ngo-federatie kwam in 2020 vijf keer samen. 27 leden namen deel en ook ...
News
28 Jan 2021

Bevraging over nood aan ondersteuning bij programmaformat

Heb je behoefte aan uitwisselingssessies over het programmaformat? Vul even onze enquête in. 
News
21 Jan 2021

Juniorprogramma in overgangsjaar: Enabel stelt versoepelde voorwaarden op

De juniors van Enabel beginnen naar jaarlijkse gewoonte in een ngo te werken in het vierde kwartaal van het jaar, gedurende é...
News
21 Jan 2021

Ngo's bereiden toekomst voor: wat is onze politieke rol?

Ngo-federatie en 11.11.11. presenteren de publicatie 'Makelaars in verandering', die cases en concrete tips biedt voor het po...
News
21 Jan 2021

Human Development Report 2020: presentatie op 27 januari

De FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking en het VN-Ontwikkelingsprogramma (UNDP) nodigen j...
News
14 Jan 2021

Een junior expert van Enabel nodig? Doe een aanvraag voor 5 februari

Normaal gezien kunnen organisaties twee keer per jaar een aanvraag indienen om een junior expert van het juniorprogramma van ...
News
14 Jan 2021

Peiling: Kreeg je minder giften door Covid-19?

De Vereniging voor Ethiek in de Fondsenwerving vzw (VEF) heeft een peiling opgezet rond de impact van Covid-19 op de vrijgevi...
News
12 Jan 2021

Schuldvordering voor de DGD-subsidie van 2021 mag ingediend worden

De schuldvordering voor de DGD subsidie 2021 kan vanaf 15 januari ingediend worden. In tegenstelling tot de gangbare praktijk...
News
11 Jan 2021

Gun jezelf een update over ons Toekomsttraject

Begin 2020 kwamen de toekomstwerven uit ons Toekomsttraject 2030 op gang en in elk van die werven is de voorbije maanden veel...
News
08 Jan 2021

Analyse uit de enquête over tussentijdse evaluaties is beschikbaar

De federaties hebben in 2020 een enquête gelanceerd over de uitgevoerde tussentijdse evaluaties in het kader van de DGD-progr...
News
17 Dec 2020

Ook in 2021 zetten we in op dekoloniseren

De leden van de werf ‘Dekolonisering’ kwamen begin december voor de laatste keer dit jaar samen. We blikten terug op een jaar...
News
17 Dec 2020

BAHIA als collectief antwoord op humanitaire projectoproep

Eind juni 2020 communiceerde DGD-D5.1 via de federaties over een projectoproep die specifiek gericht was op humanitaire actie...
News
17 Dec 2020

Werkgroep Nexus uit de startblokken

De nexus ontwikkeling-humanitaire hulp-vrede staat al een tijdje hoog op de internationale agenda. Ook Minister Kitir verwijs...
News
03 Dec 2020

Wat moet je weten van het NGSOC van 25 november?

Het NGSOC komt vier keer per jaar samen en brengt de federaties, DGD en het kabinet rond de tafel. De vergadering van 25 nove...
News
26 Nov 2020

Oproep Kwaliteitsfonds 2021: dien in voor 5 februari

Het kwaliteitsfonds ondersteunt ngo's die zich engageren in een traject voor kwaliteitsverbetering. De oproep voor het indien...
News
26 Nov 2020

Fiscale aftrekbaarheid van giften: laat nog dit jaar je erkenning hernieuwen

Organisaties die erkend zijn om attesten voor de fiscale aftrekbaarheid van giften af te leveren, moeten voor 31/12/2020 een ...
News
26 Nov 2020

Inspirerende cases uit onze werf Ontkokering

Dit najaar kwamen de leden van de werf ‘Ontkokering Noord-Zuid’ tweemaal online samen. Hoe kom je los van de strikte opdeling...
News
26 Nov 2020

Kinderrechten opnemen in je programma's? Raadpleeg de inspiratiegids

Het Platform Kinderrechten in Ontwikkelingssamenwerking (PKIO), waarin verschillende ngo's zetelen, publiceerde een inspirati...
News
20 Nov 2020

Bekijk de presentaties van de introductiedagen voor nieuwe medewerkers

Op 20 en 27 oktober en op 10 en 17 november hielden we vier online introductiesessies voor nieuwe medewerkers in de ngo-secto...
News
19 Nov 2020

Aandacht voor sociale rechten in beleidsverklaring

In de parlementaire commissie voor Buitenlandse Betrekkingen presenteerde minister van Ontwikkelingssamenwerking Kitir op 18 ...
News
16 Nov 2020

Programma 2022-2026: nieuw voorstellingsschema is beschikbaar

DGD werkte de afgelopen maanden in overleg met de federaties aan het voorstellingsschema van de volgende programma's 2022-202...
News
13 Nov 2020

Lof van OESO-DAC voor de Belgische ontwikkelingssamenwerking!

De OESO-DAC uit zich positief over de evolutie van de Belgische ontwikkelingssamenwerking. Ze looft in haar peer review-rappo...
News
13 Nov 2020

Bevraging naar impact van Covid-19 gelanceerd

Er loopt momenteel een enquête bij alle leden van ngo-federatie om de impact van de Covid-19-crisis op hun werking in kaart t...
News
13 Nov 2020

Overheidsopdrachten uitschrijven: hoe pak je dat aan?

Ngo-federatie organiseert op 1 december een online vorming voor medewerkers van organisaties die onderworpen zijn aan de wetg...
News
22 Oct 2020

CONCORD-debat over rol van ODA na corona: 28 oktober

CONCORD organiseert op woensdag 28 oktober een debat over de rol van officiële ontwikkelingshulp (ODA) in het post-COVID-19-t...
News
22 Oct 2020

Dekolonisering in ontwikkelingssamenwerking: raadpleeg het studierapport

Is spreken over ‘ontwikkeling’ sowieso neokoloniaal? Vormen expats een rem op dekolonisering?
News
16 Oct 2020

Beleef Forward Fest opnieuw met dit flitsende verslag!

Op Forward Fest dachten we na over de toekomst van internationale solidariteit.  
News
16 Oct 2020

International redistribution at Forward Fest: ‘Which role can play tax justice and debt relief to fix global inequality?'

Lidy Nacpil (Asean peoples movement on debt and development) en Patricia Miranda (LATINDADD) spraken op ons toekomstfestival ...
News
15 Oct 2020

Wat moet je weten van het jongste NGSOC?

Het NGSOC komt vier keer per jaar samen en brengt de federaties, DGD en het kabinet rond de tafel.
News
14 Oct 2020

Online conferentie over herziene OESO-DAC-evaluatiecriteria: video en hoofdlijnen

De Directie-Generaal van de Franse schatkist en F3E organiseerden op 2 oktober 2020 een online conferentie over de herziene O...
News
14 Oct 2020

Gids voor Theory of Change nu ook in het Engels en Spaans

De ‘Gids bij het uitwerken en gebruiken van de Theory of Change (ToC)’ werd ontwikkeld op basis van een leertraject georganis...
News
08 Oct 2020

Theory of Change in je programma '22-'26? Schrijf je in voor het ondersteuningstraject

Uiterlijk op 1 augustus 2021 moeten de actoren van de niet-gouvernementele samenwerking (ANGS) hun nieuwe programma's voor de...
News
08 Oct 2020

Uniglobe voert annuleringskost in voor vliegreizen

Uniglobe voert een annuleringskost van 15 euro in voor vluchten die geboekt worden vanaf 7 oktober. Dit voor de duur van de c...
News
01 Oct 2020

Regeerakkoord erkent autonomie en expertise van ngo's

Vandaag heeft Meryame Kitir (sp.a) de eed afgelegd als nieuwe minister van Ontwikkelingssamenwerking en Grootstedelijk beleid...
News
02 Sep 2020

Tijdelijke werkloosheid verlengd tot eind dit jaar

Onze sector wordt door federaal minister van Werk Nathalie Muylle (CD&V) beschouwd als zwaar getroffen door de coronacris...
News
02 Sep 2020

Tussentijdse evaluatie van het DGD-programma: dank om onze enquête in te vullen

De meeste organisaties hebben de tussentijdse evaluatie van hun DGD-programma achter de rug of zijn aan de allerlaatste fase ...
News
02 Sep 2020

Awards for Best Belgian Sustainability Reports: stel je kandidaat tot 18 september

Het Instituut van de Bedrijfsrevisoren reikt een Award uit aan organisaties die uitblinken door hun expertise en innovatie op...
News
26 Aug 2020

De nieuwe GSK-lijst voor 2022-2026 is goedgekeurd

De raden van bestuur van de drie federaties hebben de nieuwe GSK-lijst voor de periode 2022-2026 goedgekeurd, met 4 thematisc...
News
26 Aug 2020

Indiening programma 22-26: stand van zaken en ondersteuningsaanbod

De voorbereidingen van de indiening van het nieuw programma gaan intensief voort. Er zijn 3 grote luiken verbonden aan dit pr...
News
20 Aug 2020

Uniglobe geeft praktische sessies over vliegreizen, op 25 en 27 augustus

Het staat al sinds juni in onze agenda, maar we herinneren je er graag aan: volgende week zijn er extra online presentaties o...
News
20 Aug 2020

Vier thematische GSK's goedgekeurd

Op 24 juli heeft de minister vier van de vijf voorstellen voor thematische GSK’s aanvaard, namelijk 'Waardig Werk', 'Veerkrac...
News
20 Aug 2020

Verslag van het NGSOC van 15 juli

Op 15 juli 2020 vergaderde het Niet-Gouvernementele Samenwerking Overlegcomité (NGSOC). Daarin zetelden DGD, de federaties en...
News
20 Aug 2020

Certificering van je evaluatiesysteem: dien een aanvraag in voor 31 augustus

De actoren van de Belgische ontwikkelingssamenwerking dragen zelf verantwoordelijkheid voor de evaluatie van hun interventies...
News
20 Aug 2020

Vorming Infographics voor je organisatie (en als trucje om NGO Openboek te promoten)

Een illustratie, een infografiek, een betekenisvolle visual kunnen moeilijke boodschappen vaak makkelijk vertalen. Wanneer is...
News
04 Aug 2020

Schuldvordering voor het derde deel van subsidieschijf DGD mag ingediend worden

De schuldvordering voor het derde deel van de subsidieschijf voor 2020 kan vanaf nu ingediend worden bij DGD. Net zoals bij d...
News
09 Jul 2020

Gids voor aanmaak en gebruik van Theory of Change

De ‘Gids bij het uitwerken en gebruiken van de Theory of Change (ToC)’ werd ontwikkeld op basis van een leertraject georganis...
News
09 Jul 2020

Press Release: Belgian Impact Investors ask for response to Covid-19

ALTERFIN, BIO, BRS, INCOFIN, INPULSE, KAMPANI, and KOIS are Belgian impact-driven investors committed to the economic empower...
News
09 Jul 2020

2de bijeenkomst werf ontkokering: Kiyo en Rikolto delen ervaring

Ngo-federatie organiseerde eind juni een tweede (digitale) bijeenkomst met de leden van de werf ‘Ontkokering Noord-Zuid’. Hoe...
News
09 Jul 2020

2e bijeenkomst werf gelijkwaardig partnerschap: geleerde lessen uit India/Nederland

Op de tweede (digitale) bijeenkomst van de werf gelijkwaardige partnerschappen nodigden we Margit Van Wessel (Wageningen Univ...
News
01 Jul 2020

Bekijk de presentatie van Uniglobe over raamovereenkomst vliegreizen

Uniglobe gaf dinsdag voor onze leden via Zoom een update over de nieuwe raamovereenkomst die geldt tot 2024. Nu professionele...
News
01 Jul 2020

Wetsvoorstel integriteit in het parlement aangenomen

Deze week werd in de Kamer van Volksvertegenwoordigers (commissie Buitenlandse Betrekkingen) een wetsvoorstel inzake integrit...
News
30 Jun 2020

5 jaar Agenda 2030: hijs jij mee de SDG-vlag?

Op 25 september viert Agenda 2030 haar 5de verjaardag. De Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) houdt daarom een ...
News
25 Jun 2020

Debat over beeldvorming over het Zuiden en de Zuid-partners: bereid jij het mee voor?

CNCD-11.11.11. en 11.11.11 houden op 12 oktober een leermoment over het thema 'Integratie van Zuid-partners binnen de Noord-w...
News
25 Jun 2020

Terugblik op het GSK-seminarie

Het GSK-seminarie van 18 juni was met meer dan 50 deelnemers een succes! Ngo-federatie, ACODEV en Fiabel hebben er samen de m...
News
18 Jun 2020

DBE start laatste certificeringsronde voor programma 2017-2021

De DBE organiseert een bijkomende (laatste) certificeringsronde voor het programma 2017-2021, om niet gecertificeerde organis...
News
17 Jun 2020

X-bank: tijd om je gegevens voor 2019 in te vullen

Zoals elk jaar rond deze periode, nodigen we u uit om in X-bank de gegevens ‘organisatie’, ‘financiën’ en ‘human resources’ v...
News
11 Jun 2020

Werf Samenwerking focust in 2de sessie op doelstellingen, rollen en types samenwerking

De werf ‘Multi-stakeholdersamenwerking & private sector’ van ons Toekomsttraject 2030 hield midden mei haar tweede sessie...
News
03 Jun 2020

Framing over ontwikkelingssamenwerking? Zet de juiste bril op!

11.11.11 en ngo-federatie starten vanaf juni een traject over framing over ontwikkelingssamenwerking. Je wordt daar vriendeli...
News
01 Jun 2020

Forward Fest

Dank aan de talrijke deelnemers aan Forward Fest. Geef je visie op de toekomst op onze blog! 
News
28 May 2020

Gemeenschappelijke programma's '17-'21: wat hebben we geleerd?

Om de programma’s voor ’22-’26 voor te bereiden, maakten de federaties een analyse van de ervaringen met gemeenschappelijke p...
News
28 May 2020

Belangenbehartiging door de federaties: lees de mid-term-evaluatie en managementrespons

Zoals alle ngo’s lieten ook de federaties een mid-term-evaluatie uitvoeren van het vijfjarenprogramma (technisch en financiee...
News
28 May 2020

GSK-seminarie over managementrespons en vademecum op 18 juni

De federaties organiseren op 18 juni (10u-12u) een GSK-seminarie over de managementrespons op de GSK-evaluatie en het vademec...
News
28 May 2020

Zijn je lokale partners tevreden? Keystone vraagt het na.

Wil je weten of jouw lokale partners tevreden zijn over de samenwerking? Keystone verzamelt met zijn Partner Satisfaction Sur...
News
28 May 2020

Ontkokering Noord-Zuid in vier modellen

Hoe komen ngo’s los van de Noord-Zuid-opdeling in hun organisatiemodel, discours en interventies? Systeemuitdagingen zoals kl...
News
19 May 2020

Evaluatie Belgisch Fonds voor Voedselzekerheid: verslag van de hoorzitting

Op vraag van de Dienst Bijzondere Evaluatie een externe evaluatie uitgevoerd over het Belgisch Fonds voor Voedselzekerheid. H...
News
29 Apr 2020

Corona: uitstel algemene vergadering en indiening jaarrekening

De algemene vergadering (AV) van je organisatie mag digitaal plaatsvinden, maar je kunt ze ook uitstellen. De deadline voor f...
News
28 Apr 2020

EFQM 2020: welke opleiding wens je?

De voorbije weken kondigden we al aan dat we samen met Bbest (nationale partner van EFQM in de Benelux) een opleidingsaanbod ...
News
23 Apr 2020

Tweede deel van subsidieschijf DGD valt in juni te verwachten

Volgens het vereffeningsschema van DGD kunnen organisaties het tweede deel van hun schijf 2020 in juni verwachten. De dossier...
News
23 Apr 2020

Brussels International lanceert call for proposal in wereldburgerschapseducatie

Brussels International lanceert een projectoproep in wereldburgerschap en solidariteit. Het project wil Brusselse jongeren be...
News
23 Apr 2020

Bugs in format performantiescores: even toelichten

Begin april gaven we meer info over de licht aangepaste format voor de performantiescores in ons artikel over de morele veran...
News
03 Apr 2020

Call for proposal Brussels Hoofdstedelijk Gewest: deadline verlengd tot 7 mei

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest had eerder al een projectoproep gelanceerd om projecten van ontwikkelingssamenwerking te o...
News
01 Apr 2020

Morele verantwoording 30 april: update van IATI-gids en format performantiescores

Op 30 april dient de deadline van de morele verantwoording zich aan voor het indienen van de performantiescores en geleerde l...
News
26 Mar 2020

Evaluatie van het Belgisch Fonds voor Voedselzekerheid: managementrespons verzonden

In december 2019 stelde de Dienst Bijzondere Evaluatie (DBE) het evaluatierapport van het Belgisch Fonds voor Voedselzekerhei...
News
26 Mar 2020

Toekomstgroep 'Multi-stakeholder partnerships en private sector' uit de startblokken

Waarom zouden ngo’s samenwerken met andere types actoren, waaronder de private sector? Wat hebben wij elkaar te bieden? Hoe s...
News
20 Mar 2020

Business Partnership Facility lanceert call for proposal

Op initiatief en met de financiële steun van de Directie-Generaal Ontwikkelingssamenwerking (DGD), verleent de Business Partn...
News
19 Mar 2020

Toekomstgroep 'Politieke rol' is afgetrapt

Hoe kunnen ngo’s hun politieke rol op een innoverende manier opnemen? Wat betekent de huidige politieke context, waarin de le...
News
05 Mar 2020

Brussels Hoofdstedelijk Gewest lanceert call for proposal

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft een projectoproep gelanceerd om projecten van ontwikkelingssamenwerking te ondersteu...
News
05 Mar 2020

NGSOC van 12 februari: wat stond op de agenda?

Het Niet-gouvernementele samenwerking overlegcomité (NGSOC) is samengesteld uit vertegenwoordigers van de federaties, DGD en ...
News
26 Feb 2020

Ngo's in lunchgesprek met multilaterale ontwikkelingsbanken

De multilaterale ontwikkelingsbanken (de Wereldbank Groep, de Europese Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling, de Aziatische O...
News
21 Feb 2020

Toekomstgroep 'Dekoloniseren, Diversiteit en Beeldvorming' is afgetrapt

Moeten we ‘ontwikkelingssamenwerking’ vervangen door ‘internationale samenwerking’? Welk beeld creëren wij van zwarte mensen ...
News
19 Feb 2020

Wetsvoorstel Integriteit ligt voor in het parlement

Integriteit staat momenteel centraal in de besprekingen van de Commissie Buitenlandse Zaken van het parlement. De N-VA diende...
News
05 Feb 2020

CONCORD lanceert nota over veranderingen in DEVCO-gids

In juli 2019 publiceerde DEVCO (European Commission Directorate-General for International Cooperation and Development) een ni...
News
23 Jan 2020

Programmaformat 2022-2026 in volle voorbereiding

DGD is bezig met de opmaak van de format voor de programma’s 2022-2026. Doel daarbij is om zoveel mogelijk subsidieaanvragen ...
News
23 Jan 2020

OESO-DAC maakt peer review op

In 2020 vindt de vijfjaarlijkse peer review van de Belgische ontwikkelingssamenwerking door de OESO-DAC plaats. Begin maart i...
News
15 Jan 2020

Een junior voor jouw project? Doe een aanvraag voor 7 februari

Nog tot 7 februari kan je een aanvraag indienen om een junior in te schakelen op één van je projecten in het zuiden.  ...
Website by MINSKY