News - ngo-federatie

Menu

News

News
14 Jan 2020

Lessen uit een nexuslunch

Ngo-federatie en Acodev organiseerden op 10 december 2019 een lunchgesprek om de implicaties van de Nexus voor de Belgische o...
News
13 Jan 2020

Eindrapport 'SDGs as a Compass' is klaar. Graag jouw feedback!

Het eindrapport 'SDGs as a Compass' van DGD en HIVA/IOB is klaar. Wat is jouw feedback?
News
12 Jan 2020

Wil je jurist worden bij ngo-federatie? Reageer vóór 20 januari

Ngo-federatie vzw is op zoek naar jou als medewerker juridische aangelegenheden, werkgeversaspecten en integriteit voor de ng...
News
10 Jan 2020

Subsidie DGD: hoe vraag je de schijf voor 2020 aan?

2020 staat voor de deur en organisaties gaan het vierde jaar in van hun programma’s. Dit betekent dat ze het vierde deel van ...
News
09 Jan 2020

Een junior voor jouw project? Doe een aanvraag voor 7 februari

Nog tot 7 februari kan je een aanvraag indienen om een junior in te schakelen op één van je projecten in het zuiden.  ...
News
08 Jan 2020

Call for proposal over digitalisering

Wehubit wil de digitale kloof dichten en zoekt naar innovatieve oplossingen die op kleinere schaal hun diensten al bewezen he...
News
08 Jan 2020

Fiscaliteit van coöperanten: goed nieuws over bedrijfsvoorheffing

Dankzij een samenwerking tussen ngo-federatie, Acodev en KPMG werd het Koninklijk Besluit over de bedrijfsvoorheffing aangepa...
News
09 Dec 2019

Ngo-federatie reageert verrast op wetsvoorstel integriteit

In het weekend van 8 december lanceerde de N-VA bij monde van Kathleen Depoorter een wetsvoorstel integriteit voor ngo's. De ...
News
25 Nov 2019

Call for proposal Koning Boudewijnstichting: reageer vóór 13 februari

Op initiatief en met de financiële steun van de Directie-Generaal Ontwikkelingssamenwerking (DGD), verleent de Business Partn...
News
21 Nov 2019

Performantiescores en geleerde lessen: we helpen je op weg

Een aantal ngo's zijn al bezig met de voorbereidingen op de jaarlijkse morele verantwoording. De deadline hiervoor is 30 apri...
News
07 Nov 2019

Welkom aan Çavaria en APOPO

Çavaria en Apopo zijn twee nieuwe geassocieerde leden van ngo-federatie. We heten ze graag welkom en stellen ze even voor. Ça...
News
25 Oct 2019

Bouw mee aan onze 11 werven voor de toekomst!

Uit de input voor ons Toekomsttraject 2030 haalden we 11 werven voor de toekomst. Jij kan die mee verder uitwerken. ...
News
26 Sep 2019

Oproep kwaliteitsfonds 2019

Het kwaliteitsfonds is er voor leden die extra steun zoeken voor hun verbetertraject. We lanceren een tweede oproep naar proj...
News
18 Sep 2019

Voorbereiding GSK 2022-2026

In de voorbereiding van de nieuwe programma’s 2022-2026 moet eerst de horde van de GSK’s genomen worden. Om dit allemaal vlot...
News
11 Sep 2019

Vacatures Juniorprogramma

Je bent jonger dan 31 en je wil je talent zinvol inzetten? Dan is het Juniorprogramma geknipt voor jou. ...
News
22 Aug 2019

OESO/DAC aanbevelingen rond Nexus Humanitair – Ontwikkeling – Vrede

Op 22 februari 2019 bracht het Development Assistance Committee van de Organisation for Economic Cooperation and Development ...
News
10 Jul 2019

Oproep: invoer gegevens 2018 in X-bank

We vragen aan onze leden om hun gegevens in X-bank in te vullen voor 15 september 2019. X-bank is dé database van onze sector...
News
04 Jul 2019

Lees de verslagen van onze toekomstateliers

Van 13 tot en met 16 mei organiseerden we 4 toekomstateliers rond prangende thema’s voor de toekomst van ngo’s. Uit die ateli...
News
04 Jul 2019

Resultaten bevraging toekomsttraject 2030

We vroegen jouw mening. Hier zijn de resultaten. Bedankt voor jullie input!
News
23 Jun 2019

Gender-inspiratiegids

Hoe kan je het genderbewustzijn nog meer integreren in jouw organisatie? Lees het in deze Gender-inspiratiegids (gepubliceerd...
News
21 Jun 2019

Leertraject Theory of Change najaar 2019

Theory of Change is een nuttige tool om strategisch aan de slag te gaan bij het formuleren, monitoren en evalueren van je pro...
News
05 Jun 2019

The Water Nexus project: 2 bevragingen in opdracht van DGD

Het Water Nexus project is een onderzoeksproject dat beleidsvoorbereidend werk doet in opdracht van DGD. ...
News
29 May 2019

Format moreel eindverslag gevalideerd

Voor de meeste onder jullie is de eindrapportage over het volledige programma nog veraf. Voor sommigen eindigden één of meerd...
News
22 May 2019

Wat zeggen Vlaamse politieke partijen over ontwikkelingssamenwerking & ngo’s?

We keken naar de verkiezingsprogramma’s vanuit het oogpunt van ngo’s en brachten ze samen in deze highlights. ...
News
08 May 2019

Oproep kwaliteitsfonds 2019

Ben je op zoek naar extra ondersteuning voor een kwaliteitsproject binnen jouw organisatie?
News
21 Mar 2019

Maak een persoonlijke account

Op de nieuwe website staat bijna alle informatie publiek toegankelijk (voor het paswoord). Maar ngo-federatie is en blijft ee...
News
12 Mar 2019

Welke expertise of ervaring heeft jouw ngo in het werken met de SDG’s?

DGD startte een nieuw onderzoeksproject ‘SDG’s als een kompas’. De onderzoekers verzamelen (via ons) zowel contacten van ngo'...
News
06 Mar 2019

Nieuwe vzw-wet van kracht op 1 mei 2019

Op 28 februari 2019 heeft het federale parlement het nieuwe Wetboek Vennootschappen en Verenigingen (WVV) goedgekeurd. Dit we...
News
27 Feb 2019

Evaluatie van Ontwikkelingseducatie: respons van de CMO's

De respons van de sector op de DBE evaluatie over ontwikkelingseducatie werd op 14 februari gevalideerd door de Raden van Bes...
News
20 Feb 2019

Ngo-federatie behaalde een nieuwe C2E-erkenning

Ngo-federatie is Committed to Excellence!
News
07 Feb 2019

Voorlopig geen nieuwe wet voor het Belgisch Ontwikkelingsbeleid

Stopzetten bespreking wetsontwerp
News
06 Feb 2019

Hogere vrijwilligersvergoeding voor bepaalde vrijwilligers

Het KB dat een hogere kostenvergoeding regelt voor bepaalde categorieën vrijwilligers, werd op 28 december 2018 gepubliceerd ...
News
23 Jan 2019

Voorbeelden formats ‘geleerde lessen’

30 april is de deadline voor de morele verantwoording aan DGD over 2018. Eén aspect daarvan zijn de ‘geleerde lessen’. ...
News
08 Jan 2019

Overzeese sociale zekerheid

Er zijn wijzigingen in de uitgestelde verzekering geneeskundige verzorging van de overzeese sociale zekerheid voor ex-verzeke...
News
31 Dec 2018

Beste wensen voor 2019

.
News
19 Dec 2018

Studie trends donor-CMO relaties en overheidsfinanciering in 6 EU landen

Ngo-federatie gaf aan HIVA de opdracht om een geactualiseerde studie te maken over trends in overheidsfinanciering in 6 versc...
News
19 Dec 2018

Werkloosheidstoegang van coöperanten

De dreigende problemen rond de toegang tot werkloosheid voor coöperanten zijn opgelost door een nieuw Koninklijk Besluit. ...
News
19 Dec 2018

Evaluatie gemeenschappelijke programma’s

Veel Belgische ngo’s werken samen, zowel in België als in de partnerlanden, om op een efficiënte manier hun gezamenlijke doel...
News
05 Dec 2018

Nieuwe website

Met veel trots tonen we onze nieuwe website.
News
04 Dec 2018

Evaluatie institutionele dialogen 2018

De federaties evalueerden het verloop van de institutionele dialogen 2018. We observeerden heel wat dialogen en kregen feedba...
News
04 Dec 2018

Call for proposal: KU Leuven lanceert tweede editie onderzoeksprojecten met ngo's

De KU Leuven lanceert voor de tweede maal haar oproep “Multistakeholder projects for young researchers”. Dit is een toelage t...
News
02 Dec 2018

Schrijf in op onze nieuwsbrief

Ben je medewerker bij een van onze leden en blijf je graag op de hoogte? Schrijf via een mailtje in op onze nieuwsbrief.  ...
News
20 Nov 2018

Kwaliteitsfonds 2018: 5 projecten goedgekeurd

Het kwaliteitsfonds ondersteunt elk jaar projecten ter kwaliteitsverbetering van onze leden. Voor de oproep van 1 oktober 201...
News
14 Nov 2018

YOUCA zoekt partner 2020

Zin om partnerorganisatie van YOUCA te worden? Stel je dan kandidaat!
News 14 Nov 2018

Handige gids ter voorbereiding op de certificering

In oktober organiseerden we de eerste coachingsessies ter voorbereiding op de certificering. Op basis van die coachingsessies...
News
05 Nov 2018

Wat is jouw idee van deze website?

Deze website is gloednieuw. Ongetwijfeld staat er hier en daar nog een foutje op. Dan horen wij het graag. Stuur al jouw opme...
News
01 Nov 2018

Do's and don'ts events ngo-federatie

Ngo-federatie organiseert veel vormingen en andere events. Daarom is het handig om enkele afspraken op een rij te zetten. Als...
Website by MINSKY