Werf 7. Financiële gezondheid - ngo-federatie

Menu

Werf 7. Financiële gezondheid

Profile picture for user Jan.DeDecker@ngo-federatie.be
Contactpersoon: Jan De Decker
Gepubliceerd op: 09 Oct 2019
Gewijzigd op: 11 Feb 2021
Je ngo versterken Toekomsttraject2030

Financiering van ngo’s staat onder druk en het is onduidelijk wat de toekomst zal brengen. Minder en onzekere financiering maken het moeilijker om je doelstellingen te behalen. Deze onzekerheid en bijhorende stress belemmeren bovendien innovatie en flexibiliteit, broodnodig in een snel veranderende complexe context. Hoe zorg je in deze context voor een goede financiële gezondheid?

Setting the scene

Om je financiële gezondheid te bevorderen in een veranderende context, is het van belang om een duidelijk kader met doelstellingen te hebben. Waar wil je inhoudelijk naar toe? Wat is je huidige financiële situatie, wat zijn de risico’s en noden? Op basis daarvan kan je op zoek gaan naar oplossingen. Een piste die hierbij vaak naar voren komt is de diversificatie van financieringsbronnen, al dan niet in combinatie met bredere partnerschappen. Dit is geen doel op zich, maar een middel om je gedefinieerde inhoudelijke resultaten te kunnen behalen. Net als andere mogelijke oplossingen komt diversificatie immers met mogelijke risico’s (uitbreiding administratieve capaciteiten, verlies identiteit…).

Deze werf beoogt om in te zetten op deze analyse en gezamenlijk mogelijke oplossingspistes te formuleren en te ondersteunen.

Tijdens de eerste bijeenkomst met de deelnemers aan deze werf, gingen we in een open brainstormsessie op zoek naar de bouwstenen van een financieel gezonde ngo, of met andere woorden: hoe definiëren we een financieel gezonde ngo? De elementen van de discussie en een begin van antwoord op deze zeer ruime vraag, vind je terug in het verslag van onze kick-off op 15 september 2020.

Verslag kick-off werf Financiële Gezondheid
Werf 7. Financiële gezondheid
23 Sep 2020 nl TAGS: Toekomsttraject 2030 Financiën
Verslag Sessie 2 Werf Financiële Gezondheid
Werf 7. Financiële gezondheid
08 Dec 2020 nl TAGS: 11 werven voor de toekomst Toekomsttraject 2030

Mogelijke actiepistes

 • Ontwikkeling tool voor zelfanalyse per organisatie (doelstellingen, huidige situatie, risico’s en noden)
 • Workshop rond de zelfanalyse, mogelijke oplossingsstrategieën en de voor-en nadelen hiervan
 • Uitwisseling en in kaart brengen van diversificatiestrategieën en geleerde lessen: financiering private sector, oprichten bvba, andere institutionele actoren (vb. EC, USG, GIZ…)
  • Ontwikkelen van richtlijnen en tools voor geïdentificeerde diversificatiepistes (vb. ethische principes financiering private sector)
  • Vormingen voor geïdentificeerde diversificatiepistes (vb. subsidiëringsmodaliteiten van andere institutionele actoren zoals de Europese Commissie, USG, GIZ…
  • Vorming rond praktische/technische aspecten van het beheren van projecten met diverse donoren
  • Vorming/uitwisseling best practices: hoe omgaan met calls for proposals?
 • Vorming rond scenario begroting
 • Op sectorniveau identificeren van thema’s en regio’s waarvoor financiering onder druk staat (vb. MIC en onderwijswerking in België) en specifieke financieringsalternatieven zoeken
 • Oprichting van een sector hub met institutionele fondsenwervers?

Doe mee

Wil jij nadenken over de financiële gezondheid rol van jouw organisatie en van de sector als geheel? Wil je hier samen met andere organisaties mee aan de slag gaan? Neem dan contact op met Jan om je aan te sluiten bij deze toekomstgroep. Hieronder vind je alvast meer informatie en mogelijke pistes die je inspiratie kunnen geven om deze werf vorm te geven.

Website by MINSKY