Werf 5. Multistakeholder-partnerships en samenwerking private sector - ngo-federatie

Menu

Werf 5. Multistakeholder-partnerships en samenwerking private sector

Profile picture for user sarah.arras@ngo-federatie.be
Contactpersoon: Arras Sarah
Gepubliceerd op: 09 Oct 2019
Gewijzigd op: 16 Oct 2020
Je ngo versterken Toekomsttraject2030

Ngo’s van de toekomst slaan de handen in elkaar, want duurzame maatschappelijke verandering bereik je niet alleen. Om de VN-Agenda 2030 en haar 17 Sustainable Development Goals (SDG’s) te realiseren is samenwerking, zowel binnen als buiten onze sector, cruciaal. SDG 17 ‘Partnerships for the goals’ benadrukt onder andere het potentieel van samenwerking tussen middenveldorganisaties en de private sector.

Hoewel er langs beide kanten interesse is, blijkt samenwerking in de praktijk niet altijd evident. Hoe kan een samenwerking met een bedrijf bijdragen aan jouw visie en missie? En andersom, wat hebben wij als ngo’s te bieden aan bedrijven? Het doel van deze Toekomstwerf is om ngo’s die openstaan voor samenwerking te inspireren via cases en geleerde lessen. Op die manier werken we complementair aan de werkgroep Private Sector van 11.11.11, die vanuit de watchdog rol aan standpuntbepaling doet.

Samenwerking met de private sector

De private sector is een steeds actievere speler op het gebied van ontwikkelingssamenwerking en duurzaamheid. We moeten nadenken over samenwerking met de private sector, waarin elke organisatie haar eigen weg en positie vindt. Wat zijn de doelstellingen van samenwerkingen? Wat zijn de mogelijkheden? Hoe verloopt zo'n samenwerkingsproces concreet?

Binnen het toekomsttraject willen we niet zozeer de discussie voeren over het wel of niet samenwerken met bedrijven, maar ingaan op concrete vragen: indien je als ngo wil samenwerken met de private sector, hoe kies je dan met welk bedrijf je wel of niet in zee gaat? Waarmee moet je rekening houden? De keuze van je partner kan namelijk van invloed zijn op je organisatie en doelstellingen. Wat heeft een bedrijf jou te bieden, en andersom, waarom zou een bedrijf met een ngo willen samenwerken?

Hoe vermijd je ‘image-washing’ van het bedrijf en imagoschade bij jezelf? Hoe houd je de machtsverhoudingen in balans? Hoe kan je indien nodig kritiek uiten op een bedrijf als je in een partnerschap zit? Deze werf beoogt niet diep in te gaan op de rol van ngo’s als watchdog, maar we zijn ons uiteraard wel bewust van het belang van deze rol. Om die reden proberen we ons werk zoveel mogelijk complementair te houden aan de werkgroep Private Sector bij 11.11.11.

 

Inspiratie uit de Toekomstgroep

 

  • Op de aftrap van deze werf midden maart bakenden we met de leden van de toekomstgroep de concrete invulling voor 2020 af. Katrien Van Dingenen (Trias) en Gert Engelen (Rikolto) zijn trekkers van de werf. Hendrikje Meyvis (iDrops) is trajectbegeleider. We besloten in de eerste plaats te focussen op de waarom-vraag: Waarom zouden ngo’s samenwerken met andere types actoren, waaronder de private sector? Wat hebben wij elkaar mogelijk te bieden? Daarnaast legden we de focus op uitwisseling over concrete cases en geleerde lessen. Lettemieke Mulder (Enactus) en Els Meyvaert (SettleMint) boden ons op deze eerste bijeenkomst ook een externe blik vanuit hun ervaringen met samenwerking met ngo’s. Lees hier een aantal interessante punten uit de uitwisseling.
     
  • Tijdens de tweede (online) werksessie midden mei focusten we op verschillende doelstellingen, rollen en types samenwerkingen. Om het warm water niet opnieuw uit te vinden, bespraken we een aantal bestaande typologieën die we intussen verwerkten in een overzichtsdocument. Dit kan je gebruiken om als ngo (of als bedrijf) helder te krijgen waarom je zou samenwerken en welke rol elke partij in een samenwerking kan opnemen (zie bronnen onderaan). We gingen ook dieper in op de praktische kant van samenwerking aan de hand van twee inspirerende cases: Voedsel voor de Toekomst (Rikolto) en Schone Kleren Campagne (WSM). Lees hier de belangrijkste geleerde lessen.

  • Hoe verloopt zo'n samenwerkingsproces concreet? Hoe beslis je intern of je met een bedrijf in zee gaat? In de derde (online) bijeenkomst bespraken we ervaringen met het uitwerken van een strategie rond samenwerking en interne screeningprocedures. De Oxfam Private Sector Engagement Toolkit kan een relevant hulpmiddel zijn als je zelf aan een samenwerking wil beginnen. We bespraken opnieuw twee cases: samenwerking BOS+ met Telenet en een multi-stakeholder samenwerking in de aardappelketen gefaciliteerd door Trias.

  • Aan de hand van het materiaal en alle geleerde lessen uit de eerste drie sessies bereidden de leden elk apart een case voor van een reële of fictieve samenwerking tussen hun organisatie en een bedrijf. Eind september wisselden ze in duo uit over hun cases. Op de (online) plenaire sessie begin oktober deelden alle leden hun geleerde lessen en vragen met elkaar. We luisterden ook naar de ervaringen van Elke Briers (KBS) en Bart Corijn (The Shift) met samenwerkingen tussen bedrijven en middenveldorganisaties.

CSOs & the private sector (working document)

CSOs and the private sector: overview of key reasons to join forces and mutual roles to play
Werf 5. Multistakeholder-partnerships en samenwerking private sector
15 Oct 2020 nl TAGS: Private sector

Doe mee

Wil jij nadenken over partnerschappen met de private sector? Wil je hier samen met andere organisaties mee aan de slag gaan? Neem dan contact op met Sarah om je aan te sluiten bij deze toekomstgroep. 

 
Website by MINSKY