Werf 4. Gelijkwaardige en evenwichtige partnerrelaties - ngo-federatie

Menu

Werf 4. Gelijkwaardige en evenwichtige partnerrelaties

Profile picture for user sarah.arras@ngo-federatie.be
Contactpersoon: Arras Sarah
Gepubliceerd op: 09 Oct 2019
Gewijzigd op: 03 Jul 2020
Je ngo versterken Toekomsttraject2030

Samenwerking met partners wereldwijd staat centraal in onze werking. Het is cruciaal dat we deze partnerrelaties op een gelijkwaardige en evenwichtige leest schoeien. Hoe bevorderen we een cultuur van wederzijds respect én inspraak? In welke mate formaliseren we dit evenwicht en bouwen we hiervoor garanties in onze structuren in?

Setting the scene

Het gaat hier in de eerste plaats over het gewicht dat de lokale partners (en bij uitbreiding de eindbegunstigden) van ngo's hebben in de conceptie van het project of programma en de methodes. Maken controle over de (financiële) middelen niet dat de partners en eindbegunstigden zich eerder schikken naar de keuzes van ngo's dan dat ze bijsturingen suggereren? Is dit altijd een probleem (voor de partner)? Welke zijn de risico’s van onevenwichtige partnerschappen, welke opportuniteiten bieden meer evenwichtige partnerschappen? Hoe (on)evenwichtig zijn jullie partnerrelaties en welke mechanismes bestaan er of kunnen er ontwikkeld worden om een mogelijk (on)evenwicht te compenseren?

Vele van de leden zullen opwerpen dat het programma/project tot stand komt door overleg met de partners. Participatieve processen in de partnerconsultaties zijn inderdaad een manier om de partners inspraak te geven. Maar inspraak krijgen is geen garantie op een evenwichtige relatie. Problematisch is dat dergelijke consultaties – hoe goedbedoeld ze ook kunnen zijn – veelal geen garantie bieden dat er ook rekening gehouden wordt met de standpunten van partners. Onze partners moeten met andere woorden rekenen op de goodwill van de ngo om een evenredig gewicht te krijgen in de relatie. Deze vrijblijvendheid zet de ngo de facto in een machtspositie, die niet past bij de moderne ngo’s die jullie vandaag zijn.

Het is cruciaal om een cultuur of dynamiek van wederzijds respect en inspraak te creëren. Medewerkers moeten zich bewust zijn van deze machtsverhoudingen en trachten de machtspositie van de ngo daadwerkelijk in te perken. Maar hoe doe je dit? En hoe garandeer je dat deze cultuur niet persoonsgebonden is en zou wijzigen bij een personeelswissel?

Als je een evenwichtige dynamiek wil installeren, is een zekere mate van formalisering dus wel nodig. Hoe bouw je formele garanties in die, indien ze niet worden nageleefd, sancties (ten opzichte van de ngo) tot gevolg kunnen hebben? Dergelijke invulling wordt downward accountability genoemd en leidt naar meer evenwichtige partnerschappen.

Als je dus zorgt voor mechanismen die tot een evenwichtiger partnerschap leiden, wordt niet alleen de hulp en ondersteuning effectiever en efficiënter, maar voer je ook de geloofwaardigheid en legitimiteit van het ngo-werk op.

Mogelijke pistes

Ngo’s die zich engageren in deze toekomstgroep gaan op zoek naar creatieve, hands-on oplossingen om de geïdentificeerde problemen aan te pakken. We hebben een aantal mogelijke pistes geïdentificeerd. Heb jij nog andere ideeën? Laat het zeker weten aan Sarah

 1. Zelfanalyse a.d.h.v. vragenlijst 
 2. Evaluatie van het partnerschap door de partners 
 3. Radiografie van bestaande partnerovereenkomsten, Code of Conduct, Memorandum of Understanding,… Wat is het verschil tussen de theorie en de praktijk?
 4. Uitwisseling en denkoefeningen aan de hand van de resultaten van de bevraging en de zelfevaluatie. Welke pistes voor verbetering kunnen we identificeren? Hoe kunnen we initiatiefrecht van de partners promoten?
  • Decentraliseren?
   • Regionale kantoren met meer zeggenschap
   • Gewicht partners bij bepaling van de prioriteiten
   • Gewicht van de partners bij het uitwerken van een programma/project
  • RVB met partners?
  • Partnerovereenkomst met formele garanties voor partners
   • Waarover hebben partners macht?
   • Welke aspecten van ons werk kunnen ze beoordelen?
   • Hoe kunnen ze ons sanctioneren?
  • Anoniem klachtensysteem met opvolgingsgarantie
  • Hoe luisterruimte creëren en opvolging garanderen? Hoe evalueren of de uitwisseling echt een positieve impact had op de werking van beide partners?,…
 5. Stap X – Mechanisme voor downward accountability – Niet als doel op zich, maar een middel om:
  • een evenwichtigere relatie te bewerkstelligen.
  • structurele verbetering te suggereren op niveau van bv. de financierings- en/of rapportage modaliteiten van de donor (van de ngo).

Doe mee!

Wil jij nadenken over hoe we partnerrelaties gelijkwaardig en evenwichtig maken? Wil je hier samen met andere organisaties mee aan de slag gaan? Neem dan contact op met Sarah en Serge Beel van 11.11.11 om je aan te sluiten bij deze toekomstgroep. 

Website by MINSKY