Kwaliteitseisen - ngo-federatie

Menu

Kwaliteitseisen

Profile picture for user bruce.stevens@ngo-federatie.be
Contactpersoon: Bruce Stevens
Gepubliceerd op: 07 Sep 2018
Gewijzigd op: 02 Mar 2021
Je ngo versterken Kwaliteit

In België zijn er 74 organisaties erkend als organisatie van de civiele maatschappij (CMO). Daartoe behoren de 71 ngo’s en 3 vakbondsorganisaties.

Daarnaast zijn er ook nog 9 institutionele actoren (IA) erkend. Dit zijn: Africalia, Apefe, Ares, Brulocalis, ITG, UVCW, VLIR-UOS, VVOB en VVSG.

Niet elke organisatie die met ontwikkelingssamenwerking bezig is, wordt streng gecontroleerd. De 74 erkende CMO’s zijn wel aan een hele rits kwaliteitseisen onderworpen:

De erkenning als CMO is geldig van 1 januari 2017 tot 31 december 2026. Tussen twee erkenningsrondes in, blijven ngo’s continu aan hun kwaliteit sleutelen. Dit doen ze door intern de werking van hun organisatie regelmatig tegen het licht te houden en continu aan verbetering te werken. Een leidraad om dit te doen is het EFQM-model met bijhorende methodieken.

Daarnaast zijn er heel wat praktijken geformaliseerd die ervoor zorgen dat ngo’s hun werking op het terrein en in België tegen een juiste kostprijs en op een doeltreffende manier realiseren. Ngo’s zijn professionele organisaties die kwaliteit moeten leveren. Niet alleen voor iedereen die hen financieel steunt, maar ook voor iedereen voor wie de projecten bedoeld zijn:

 • Ngo’s moeten resultaten leveren
  • Ngo’s bouwen op de eerste plaats zelf de capaciteit uit om hun projecten / interventies op te volgen en te evalueren. Ngo’s steken hun tijd niet in projecten die geen verschil maken.
  • Ngo’s moeten op het einde van een project een onafhankelijke evaluator aanstellen die oordeelt of de resultaten wel of niet behaald zijn.
 • Ngo’s moeten transparant zijn
  • Ngo’s publiceren elk jaar in een open data-format cijfers over hun resultaten. Deze informatie kan je zelf checken op d-portal.
  • Ngo’s publiceren jaarlijks een jaarverslag op hun website waarin ze communiceren over hun verwezenlijkingen. Zowel over hun activiteiten als over hun financiën.
 • Ngo’s moeten een goed financieel beheer hebben
  • Ngo’s zijn verplicht om jaarlijks hun rekeningen te laten valideren door een onafhankelijke revisor die aangesteld is door het Instituut voor Bedrijfsrevisoren.
  • De uitgaven van ngo’s in het kader van financiering door de minister van ontwikkelingssamenwerking, worden jaarlijks gecontroleerd door de controlediensten van de overheid.
  • Lees meer over financieel beheer op deze pagina's.
Website by MINSKY