Beleidsadviesgroep Integriteit - ngo-federatie

Menu

Beleidsadviesgroep Integriteit

Profile picture for user bruce.stevens@ngo-federatie.be
Contactpersoon: Bruce Stevens
Gepubliceerd op: 10 Oct 2018
Gewijzigd op: 15 Dec 2020
Je ngo versterken Integriteit

De federaties (ngo-federatie, ACODEV en Fiabel) zetten integriteit hoog op de agenda. De BeleidsAdviesGroep (BAG) Integriteit wil de leden nauw betrekken in de ontwikkeling en implementatie van integriteit in onze sector.

Uitwisseling en standpuntbepaling

Via de BAG ontwikkelen we instrumenten en verzamelen we standpunten die gedragen worden door de hele sector. Daarnaast dient de BAG ook als uitwisseling onder de leden en bevordert hij de onderlinge netwerken en samenwerking. De BAG integriteit werd – net zoals alle andere BAGs – gemandateerd door de bestuursorganen van de federaties.

De BAG Integriteit telt zo’n 30 deelnemers. Als je wil deelnemen aan de BAG of op de hoogte wil worden gehouden, neem dan contact met ons op. Hieronder vind je de verslagen van de laatste vergaderingen van de BAG.

Verslagen van deze beleidsadviesgroep

Verslag Beleidsadviesgroep Integriteit 20 februari 2019
Integriteit
10 Jul 2019 nl TAGS: Beleidsadviesgroepen Verslag Integriteit Integriteit bij Belgische ngo's
Verslag Beleidsadviesgroep Integriteit 18 juli 2018
Integriteit
10 Jul 2019 nl TAGS: Beleidsadviesgroepen Verslag Integriteit bij Belgische ngo's Integriteit
Verslag Beleidsadviesgroep Integriteit 15 mei 2018
Integriteit
10 Jul 2019 nl TAGS: Beleidsadviesgroepen Verslag Integriteit bij Belgische ngo's Integriteit

Andere documenten, gidsen, instrumenten

Samenvatting gids klachtenmanagement integriteit
10 Jul 2019 nl, fr, es, en TAGS: Integriteit bij Belgische ngo's Integriteit
Bijlage en evaluatieformulieren bij de integriteitsscan van uitvoerende partners
Integriteit
10 Sep 2019 nl, fr TAGS: Integriteit Gidsen en praktijkvoorbeelden DGD
Handleiding bij integriteitsscan voor uitvoerende partners
Integriteit
10 Sep 2019 nl, fr TAGS: Integriteit Gidsen en praktijkvoorbeelden DGD

Taskforce Integriteit

Sinds het schandaal bij Oxfam UK aan het licht is gekomen in 2018 is het debat over integriteit erg belangrijk geworden, niet alleen voor de organisaties maar ook voor de media en de minister van ontwikkelingssamenwerking. Het is een moeilijk en gevoelig dossier met veel dynamiek. Op initiatief van minister van Ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo werd in 2017 een taskforce opgericht over financiële integriteit, die later werd uitgebreid met morele integriteit.

In deze taskforce zitten we rond de tafel met DGD, Enabel, de federaties en indien nodig andere betrokken om samen de hele sector te kunnen ondersteunen. Zo werd er reeds samengewerkt met Deloitte voor de totstandkoming van gidsen en brochures rond klachtenrapportering.

Met het charter integriteit zijn er nu duidelijke verplichtingen en verbintenissen tot stand gekomen die de organisaties moeten implementeren. Het recent aangenomen wetsvoorstel dat een centraal meldpunt introduceert voor de sector is de volgende uitdaging voor de sector. De federaties kunnen daarin ondersteuning bieden via de taskforce.

Ik ben geïnteresseerd in deze beleidsadviesgroep.

 


 

 

 
Gender
Nodig in het kader van onze rapportage en ons genderbeleid.
 
Bij welke organisatie werk jij?
 
Wat is jouw functie binnen de organisatie?
 
Welke optie ligt het dichtste bij jouw inschrijving?

 

 

 

Statusbericht

Bij ngo-federatie worden jouw persoonlijke gegevens op een correcte en eerlijke manier behandeld. Net zoals we zelf willen dat onze gegevens behandeld worden.
Lees onze uitgebreide privacyverklaring op www.ngo-federatie.be/privacy. Daar staan o.a. jouw rechten opgesomd.
Heb je vragen of klachten hierover: webmaster@ngo-federatie.be | 02/536.19.31 | Vlasfabriekstraat 11, 1060 Brussel 
Website by MINSKY