Impact van de vzw-wetgeving: volg de relevante bronnen - ngo-federatie

Menu

Impact van de vzw-wetgeving: volg de relevante bronnen

Profile picture for user bruce.stevens@ngo-federatie.be
Contactpersoon: Bruce Stevens
Gepubliceerd op: 07 Sep 2018
Gewijzigd op: 28 Apr 2020
Je ngo beheren

Welke impact heeft de nieuwe vzw-wetgeving op jouw organisatie? We geven u hier interessante bronnen en presentaties. 

Nieuwe wetgeving

Op 28 februari 2019 heeft het federale parlement het nieuwe Wetboek Vennootschappen en Verenigingen (WVV) goedgekeurd. Dit wetboek omvat onder andere ook een nieuwe vzw-wet. Het heeft dus voor alle vzw’s gevolgen.
De nieuwe wet is van toepassing vanaf 1 mei 2019.

Bestaande VZW’s krijgen normaal gezien 5 jaar de tijd om de statuten aan te passen. Hieronder vind je de oudere wetgeving die dus ook nog relevant blijft voor de niet-dwingende bepalingen. Belangrijk om te weten is wel dat àls er voor die tijd tot een statutenwijziging wordt overgegaan (denk maar aan wijziging maatschappelijke zetel), de statuten dan wel ineens op alle vlakken aan de nieuwe wetgeving moeten worden aangepast.

Aanbod

Algemene basisinformatie vind je op de website van Sociare en bij het Vlaams Studie- en Documentatiecentrum voor vzw’s (VSDC)
Hou deze 2 kanalen zeker in de gaten. Wij doen dat ook en houden je op de hoogte.

Alle leden van ngo-federatie kunnen ook terecht bij Scwitch. Daar kan je terecht voor begeleiding bij de statutenwijziging en ondersteuning in functie van deze nieuwe vzw-wet.

PowerPoint Presentatie Impactadvocaten over de nieuwe vzw-wetgeving_lezing 26 mei 2019

Op dinsdag 28 mei 2019 gaf Marleen Denef  en Xanne Holvoet (Impact Advocaten) een lezing voor onze sector: Het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen, GPS 2019 (Impact op werking en statuten van NGO's).

De presentatie van deze lezing kan je hier downloaden.

PowerPoint Impactadvocaten : Het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen: GPS 2019 Impact op werking en statuten van NGO's - lezing 28 mei 2019
Impact van de vzw-wetgeving: volg de relevante bronnen
05 Jun 2019 nl

Boek vzw-wetgeving

Van Marleen Denef en haar medewerkers komt nu de 2e editie van hun boek rond de nieuwe vzw regelgeving.  Het is een handig instrument voor bestuurders, directies en adviseurs van sociale ondernemingen in de vorm van vzw, stichting, ivzw en coöperatie. Een must-read voor als je nog aan de slag moet gaan met het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV).

> Lees hier meer info over het boek WVV voor VZW: GPS 2019.

Richtlijnen voor het aanpassen van jouw statuten.

De VSDC (Vlaams Studie- en DocumentatieCentrum voor vzw's) maakte deze richtlijnen voor het aanpassen van jouw statuten in functie van de nieuwe vzw-wet (wetboek vennootschappen en verenigingen).

Je kan ook bij Scwitch terecht voor een statutenbouwer.

Richtlijnen statuten conform WVV door VSDC
20 Apr 2020 nl

Vroegere wetgeving

De vroegere vzw-wetgeving (die dus nog een tijdje van kracht kan zijn in bepaalde gevallen) bestaat vooreerst uit de wet van 27 juni 1921 "Wet betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen”

Daarnaast zijn er nog 2 Koninlijke Besluiten waar je rekening mee moet houden.
> KB 19 december 2003 boekhoudkundige verplichtingen en openbaarmaking (van grote vzws, ivzws, stichtingen)
> KB 26 juni 2003 op openbaarmaking akten en stukken van vzw

Alle erkende ngo's zijn verplicht om een dubbele boekhouding te voeren, dit KB is dus altijd van toepassing. Lees ook het KB van 26 juni 2003 "openbaarmaking akten en stukken" in verband met het vzw-dossier bij de griffie.

 

Bezoek de website van Scwitch voor een overzicht van de administratieve verplichtingen van vzw’s.

UBO-register

In september 2017 werd een wet (FOD Financiën) aangenomen tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten. Deze wet voorziet in het invoeren van een register van uiteindelijke begunstigden in België (in het Engels ‘UBO’ genoemd, dat staat voor ‘Ultimate Beneficial Owner’). Dit is sinds 31 oktober 2018 van kracht en de deadline voor het invullen van het UBO-register ligt op 30 september 2019. De gebruikershandleiding opgesteld door de federale Overheidsdienst Financiën is hier te vinden.

(Het UBO-register en de impact daarvan op ngo’s voor ontwikkelingssamenwerking kwam ook aan bod in de lezing van Marleen Denef op 28 mei 2019_ zie hierboven).

Register van giften van en naar het buitenland

In het Parlement werd in april 2019 een wetsvoorstel (FOD Justitie) besproken met betrekking tot de giften en de jaarrekeningen van verenigingen en stichtingen. Het wetsvoorstel voorziet, naast een veralgemeende neerleggingsplicht voor de jaarrekeningen van verenigingen en stichtingen bij de Nationale Bank van België, in de verplichting voor alle verenigingen en stichtingen om een register van de inkomende en uitgaande giften van en naar het buitenland bij te houden. 

Begin mei 2019 werd het duidelijk dat dit voorstel er (voorlopig) niet komt. Zie https://www.unisoc.be/articles/nl/public/het-giftenregister-komt-er-niet

Ondersteuning Scwitch

Als lidorganisatie van ngo-federatie kan je ook bij Scwitch terecht voor ondersteuning. Hun tools zijn volledig aangepast aan de nieuwe wetgeving.

De moeite om eens te bekijken: 

> De VZW-Statutenbouwer

> Scwitch heeft modelstatuten laten opstellen voor experts. Je kan jouw statuten hierop inspireren.

Website by MINSKY