Certificering evaluatiesystemen - ngo-federatie

Menu

Certificering evaluatiesystemen

Profile picture for user iseult.kestelyn@ngo-federatie.be
Contactpersoon: Iseult Kestelyn
Gepubliceerd op: 07 Sep 2018
Gewijzigd op: 05 Mar 2021
Je ngo beheren

Wat is de certificering?

Het regelgevend kader bepaalt dat de CMO’s verantwoordelijk zijn voor de evaluatie van hun interventies. Om de kwaliteit van deze evaluaties te garanderen kreeg de Dienst Bijzondere Evaluatie (DBE) de taak om de evaluatiesystemen te certificeren. Dat certificeringsinstrument heeft twee ambities:

 

 • de kwaliteit van de evaluatiesystemen vaststellen
 • de evaluatiesystemen op een continue manier verbeteren

Het instrument kreeg de naam Evaluation Capacity Building Initiative of ECB. Het leidt tot het verlenen van een ECB-certificaat en bevestigt:

 • de kwaliteit van het evaluatiesysteem, van de evaluatiepraktijk
 • het engagement tot verbetering van de organisatie

Hoe kom je tot een certificering?

Om te komen tot een certificering moet je volgende stappen doorlopen:

1. Zelfevaluatie en verbeterplan

 • De zelfevaluatie voer je uit aan de hand van de beoordelingscriteria. Het gaat over onderstaande 13 criteria. Deze zijn nog eens onderverdeeld in 42 subcriteria.
 • Voor 4 van de 6 specifieke subcriteria moet je minimaal de score ‘D’ behalen. ‘D’ staat voor ‘largely developed’ volgens de score schaal LEADS.
 • Op basis van de zelfevaluatie formuleer je een meerjarig verbeterplan.
Hoofdstuk 1: het evaluatierapport 1.1 Validiteit
  1.2 Betrouwbaarheid
  1.3 Bruikbare informatie
Hoofdstuk 2: het evaluatieproces 2.1 Kwaliteit van de referentietermen
  2.2 Toezicht op de kwaliteit van de referentietermen
  2.3 Participatie in het proces
  2.4 Toezicht op kwaliteit van de uitvoering
  2.5 Gebruik van de evaluatieresultaten
Hoofdstuk 3: de capaciteit om de evaluatiefunctie te organiseren 3.1 Oriëntering
  3.2 Structuur, rollen en taken
  3.3 Normatief kader, procedures en instrumenten
  3.4 Leiderschap
  3.5 Leren en versterken van competenties

 

2. Externe validatie

Een assessor aangesteld door de DBE analyseert:

 • de kwaliteit van het evaluatiesysteem
 • de kwaliteit van de collectieve zelfevaluatie
 • de coherentie en kwaliteit van het verbeterplan

Relevante documenten

 • Consulteer deze webpagina (met ECB-handleiding en templates) en de FAQ van de DBE.
 • In oktober 2018 organiseerden de federaties een eerste reeks individuele coachingsmomenten voor organisaties die zich voorbereiden op de certificering. Hieronder vind je de ppt. van de restitutiesessie en de gids met de belangrijkste lessen, verbeterpunten en tips opgesteld door de coaches.
Powerpoint restitutie coachingsessies: tips en verbeterpunten (oktober 2018)
Monitoring & Evaluatie
Certificering evaluatiesystemen
14 Nov 2018 nl
Gids met FAQ: voorbereiding op de certificering (november 2018)
Monitoring & Evaluatie
Certificering evaluatiesystemen
14 Nov 2018 nl
Website by MINSKY