Analyse en formulering - ngo-federatie

Menu

Analyse en formulering

Contactpersoon: iseult kestelyn
Gepubliceerd op: 07 Sep 2018
Gewijzigd op: 05 Mar 2021

Tijdens de analysefase breng je in kaart hoe het proces van verandering zal verlopen, waar je organisatie aan wil bijdragen. Daarvoor analyseer je de context, identificeer je de relevante actoren/stakeholders en identificeer je de invloed en/of de noden van die stakeholders.

Tijdens de fase van formulering identificeer je binnen het brede proces van verandering welke rol je organisatie opneemt. Dit betekent onder andere duidelijke prioriteiten stellen en resultaten definiëren. De overkoepelende vraag die je je stelt is: “aan welke veranderingspaden zal mijn organisatie bijdragen?”

  Mogelijke tools/methoden
ANALYSE
 • Theorie van verandering
 • Probleemboom
 • Power analysis
FORMULERING
 • Analyse strategie en keuzes
 • Outcome mapping
 • Logisch kader
 • Risicoanalyse
 • (5 Core Capabilities)

Hieronder focussen we op Theory of Change en verwijzen we je door naar interessante tools en handleidingen rond de verschillende methodes voor analyse en formulering.

Theory of Change

Omdat er verschillende varianten van Theory of Change (TOC) bestaan, wordt de term ook verschillend gedefinieerd. Patricia Rogers omschrijft Theory of Change als volgt: "Elk programma is gebaseerd op overtuigingen, aannames, hypothesen over de manier waarop de verandering zal tot stand komen – over de manier waarop mensen, organisaties, politieke systemen en ecosystemen functioneren. De Theory of Change is daarbij het middel om die talrijke onderliggende assumpties over hoe de verandering zal tot stand komen in een programma te expliciteren.”

In de huidige DGD-programma’s vormt de Theory of Change een verplicht onderdeel. Het is een nuttige tool in het analyseren en formuleren van je programma. Daarnaast wordt de theory of change ook veel gebruikt in de context van evaluaties. Een veranderingstheorie expliciteert namelijk hoe en waarom je denkt dat een initiatief zal werken. Een evaluatie vertrekt vaak van de (gereconstrueerde) veranderingstheorie om te testen of de theorie correct is.

In voorbereiding van de opmaak van de ToC van de DGD-programma’s 2017-2021 organiseerden de federaties verschillende sessies over ToC.

Vormingstraject Theory of Change 2016

Vorming inleiding tot ToC

In deze inleidende sessie werd expliciet ingegaan op de link met de evalueerbaarheidstudie van DBE.

Basisvorming ToC

Deze sessie was erg praktijkgericht en bevat een aantal oefeningen.

Leertraject ToC 2019

In 2019 organiseren de federaties een leertraject rond Theory of Change. Hier vind je de ondersteunende documenten terug.

Basisvorming

Vorming kritische lezing van je ToC

Presentatie: kritische lezing ToC - België
Planning, Monitoring & Evaluatie
Monitoring & Evaluatie
07 Oct 2019 nl TAGS: Theory of change
Theory of Change - Hulp bij kritische lezing
Planning, Monitoring & Evaluatie
Monitoring & Evaluatie
02 Oct 2019 nl TAGS: Theory of change

Gevorderden vorming

Powerpoint Vorming gevorderden Theory of Change (België)
Planning, Monitoring & Evaluatie
Analyse en formulering
18 Nov 2019 nl TAGS: Theory of change
Suggesties evaluatievragen geïnspireerd door ToC
Planning, Monitoring & Evaluatie
Analyse en formulering
22 Nov 2019 nl TAGS: Theory of change Evaluatie
Werkdocument format outcome harvesting
Analyse en formulering
Evaluaties maken: aan welke richtlijnen moet je voldoen?
22 Nov 2019 nl TAGS: Theory of change Outcome harvesting
Powerpoint vorming gevorderden ToC Zuid
Planning, Monitoring & Evaluatie
Analyse en formulering
13 Dec 2019 nl TAGS: Vormingen Theory of change
Gids bij het uitwerken en gebruiken van de Theory of Change (ToC)_Juni 2020
Analyse en formulering
08 Jul 2020 nl TAGS: Theory of change
Guide pour l'élaboration et l'utilisation de la théorie du changement (TdC)_Juin 2020
Planning, Monitoring & Evaluatie
13 Oct 2020 fr TAGS: Theory of change
Guía para la elaboración y el uso de la Teoría del Cambio (TdC)_Junio 2020
Planning, Monitoring & Evaluatie
13 Oct 2020 es TAGS: Theory of change
Guide for the development and use of the Theory of Change (ToC)_June 2020
Planning, Monitoring & Evaluatie
13 Oct 2020 en TAGS: Theory of change

Tools en handleidingen analyse en formulering

Context analyse

 • Topic guide: Political economy analysis: Gids met literatuur en voorbeelden over politieke economie analyse. Een dergelijk analyse is nuttig voor het formuleren van politiek haalbare en effectieve ontwikkelingsstrategieën.

Theory of Change

Voorbeelden:

 • Raadpleeg hier enkele voorbeelden in onze bibliotheek.

Handleidingen:

 • Hivos ToC Guidelines (Hivos, 2015): Theory of Change Thinking in practice. Gelinkt aan de reflectie van HIVOS over hoe ToC in de praktijk gebruiken vind je op dit Theory of Change portaal van Wageningen Universiteit een aantal nuttige aanvullende documenten.
 • Agir pour le changement (F3E, 2014): Guide méthodologique pour accompagner des processus de changement “complexe”: analyser, planifier, suivre et évaluer
 • Theory of Change (INTRAC, 2017)

Webinar:

 • Theory of Change: webinar opgesteld in 2015 voor UNICEF in het kader van hun reeks over impact evaluaties.

Logisch Kader

Outcome Mapping

Website by MINSKY