Expats - ngo-federatie

Menu

Expats

Profile picture for user bruce.stevens@ngo-federatie.be
Contactpersoon: Bruce Stevens
Gepubliceerd op: 07 Sep 2018
Gewijzigd op: 01 Apr 2021
Je ngo beheren Personeel

Expats of coöperanten zijn je medewerkers uit België die in het buitenland in projecten werken. We geven op deze pagina meer informatie over hun tewerkstelling, arbeidsovereenkomst, verzekeringen, vakantie en werkloosheid enzovoort. We geven ook gerichte documentatie en oefeningen uit een recente vorming over coöperanten. 

1. Sectornota: van expats naar lokaal personeel

Sinds enkele jaren valt een dalende trend op te merken waarbij er meer wordt ingezet op lokaal aangeworven personeel en expats stilaan worden uitgezwaaid. Deze evolutie werd besproken in de BeleidsAdviesGroep (BAG) expats van de federaties en leidde tot een sectornota, hieronder te raadplegen.

Nota evolutie van expats naar lokaal
01 Apr 2021 nl

2. Nieuwe nummering van de fiches

De technische fiches 'Uitzenden van personeel' zijn de kern van het ondersteuningswerk van ngo’s die coöperanten naar het Zuiden zenden. Ze omvatten alle domeinen die belangrijk zijn als je personeel uitzendt. De fiches richten zich naar de ngo’s, die ze op hun verantwoordelijkheid aan de coöperanten mogen doorgeven.

Op elke fiche vind je de datum van herziening en het nummer van de versie. Moesten de fiches herzien worden, dan worden de leden van de Beleidsadviesgroep Coöperanten daarvan verwittigd en verschijnt er in de nieuwsbrief een melding over.  

In februari 2020 werd de nummering van de fiches effectief herzien. Die vindt u terug in de tabel.  

Opmerking:

Voor elke fiche geven wij telkens de NDL en FRA versie. Bij ACODEV wordt de nummering ook aangepast. Hun nieuwe nummering is gelijk onze nieuwe nummering, maar voorafgegaan door een 6. Hun nummering loopt dus van 6.1. tot 6.8.

3. Arbeidsovereenkomst voor expats

De coöperanten tekenen met hun ngo een arbeidsovereenkomst. Uitleg over het arbeidsrecht vind je in fiche 2. Als bijlage bestaan er 2 modelcontracten (één met Belgisch recht - optie 1 - en één met ten dele Belgische recht - optie 2).

4. Fiscaliteit voor expats

De problematiek van de zware bedrijfsvoorheffing bij coöperanten werd eind 2019 gedeeltelijk opgelost dankzij belangenverdediging door de federaties. Op ons artikel over het nieuwe koninklijk besluit rond de bedrijfsvoorheffing lees je daarover meer informatie.

Deze fiche beantwoordt de complexe vragen rond fiscaliteit voor expats. De federaties hebben ook een fiscale tool ontwikkeld (in NL, FR en EN), een excel-file die de coöperanten en hun ngo’s kunnen gebruiken.

5. Overzeese Sociale Zekerheid

Veel expats zijn via hun ngo aangesloten bij de Overzeese Sociale Zekerheid (DOSZ). Ze kunnen ook beroep doen op aanvullende verzekeringen. 

6. Vragen bij vertrek

Een vertrek naar het buitenland brengt verschillende administratieve en praktische vragen mee. In deze fiche vind je hierover meer informatie.

7. Werkloosheidstoegang voor de expat

Heeft de expat recht op een werkloosheidsuitkering bij zijn terugkeer in België? Je vindt meer informatie in de technische fiche en het KB.

KB Werkloosheid coöperanten
Expats
12 Dec 2018 nl, fr TAGS: Werken in het Zuiden Coöperanten

8. Jaarlijkse vakantie voor de expat

Deze fiche bespreekt het recht op jaarlijkse vakantie van de expat bij zijn terugkeer in België.

9. Overige documentatie en regelgeving

Circulaire ABOS (huidige DGD) over Coöperanten
06 Apr 2020 nl TAGS: Coöperanten
Ministerieel Besluit over forfaitaire vergoeding bij verblijf in het buitenland
06 Apr 2020 nl TAGS: Coöperanten
Circulaire Beroepskosten voor Coöperanten in het buitenland (2001)
09 Apr 2020 nl TAGS: Coöperanten
Circulaire Beroepskosten voor Coöperanten in het buitenland (1995)
09 Apr 2020 nl TAGS: Coöperanten
Circulaire over verblijfsvergoedingen in het buitenland (NL)
09 Apr 2020 nl TAGS: Coöperanten
Circulaire over verblijfsvergoedingen in het buitenland (FR)
09 Apr 2020 fr TAGS: Coopérants

10. Voorbije vormingen: documentatie

Vorming

Op 28 november 2019 hielden we een vorming over de fiscaliteit van coöperanten. Je vindt er hier documentatie over. 

Vorming Fiscaliteit Coöperanten - 28/11/19: inhoudsoverzicht
06 Apr 2020 nl TAGS: Coöperanten
Vorming Fiscaliteit Coöperanten - 28/11/19: powerpoint
06 Apr 2020 nl
Vorming Fiscaliteit Coöperanten - 28/11/19: schema
06 Apr 2020 nl TAGS: Coöperanten
Vorming Fiscaliteit Coöperanten - 28/11/19: oefeningen
06 Apr 2020 nl TAGS: Coöperanten
Website by MINSKY