IATI - ngo-federatie

Menu

IATI

Profile picture for user paola.vallejopatino@ngo-federatie.be
Contactpersoon: Vallejo Patiño Paola
Gepubliceerd op: 07 Sep 2018
Gewijzigd op: 14 Dec 2020
Je ngo beheren Morele verantwoording

Wat is IATI?

Het International Aid Transparency Initiative (IATI) is een vrijwillig multistakeholderinitiatief. Het streeft na om de informatie over de uitgaven en de doeltreffendheid van de hulp toegankelijker, begrijpelijker en bruikbaarder te maken.

IATI is een internationaal instrument waarmee organisaties (voornamelijk financiële) informatie over zichzelf en hun interventies ter beschikking kunnen stellen volgens een bepaalde standaard.

IATI is geen database waarin gegevens meteen kunnen ingevoerd worden of een plaats waar financiële stromen kunnen gevisualiseerd worden. Organisaties moeten zich eerst registreren bij IATI. Daarna moeten ze  de vereiste gegevens verzamelen in een XML-bestand. Dat bestand zetten de organisaties op een plaats (hun eigen website, Aidstream, enz.)  waar IATI het kan ‘oppikken’. De gegevens van de organisaties kan je vinden via het IATI register.

Om de gegevens te visualiseren is een aparte software nodig die een XML-bestand kan lezen, analyseren en visualiseren. Dit is mogelijk via d-portal.org, maar het is heel beperkt en niet aangepast aan de noden van elke actor. Zowel DGD als de federaties (via de opvolger ngo-openboek) werken aan een instrument dat dit mogelijk maakt. Andere landen hebben eveneens hun eigen visualisatie-instrumenten ontwikkeld.

IATI geeft dus de mogelijkheid om data beschikbaar te stellen, maar toegankelijkheid, relevantie, begrijpelijkheid,… zijn andere transparantieaspecten die verdere ontwikkeling nodig hebben.

Morele verantwoording via IATI

IATI is ontstaan vanuit een internationaal engagement voor meer transparantie als voorwaarde voor een efficiëntere ontwikkelingssamenwerking. Interessant voor de Belgische context is dat IATI niet enkel voor transparantiedoeleinden gebruikt wordt, maar ook voor verantwoordingsdoeleinden. Hoewel IATI hier eigenlijk niet voor gecreëerd werd. Dit maakt dat de IATI-publicatie in België verplicht is hoewel IATI in principe een vrijwillig initiatief is. Samen met het Verenigd Koninkrijk en Nederland, is België zo het derde land ter wereld waar organisaties verplicht worden om hun gegevens op IATI te publiceren.

IATI is in de wetgeving (KB 2016, artikel 45 §1 1°) opgenomen in het kader van de morele verantwoording.

Elke organisatie die subsidie krijgt van DGD volgens het KB 2016 omtrent de niet-gouvernementele ontwikkelingssamenwerking, dient gegevens te publiceren en jaarlijks te updaten volgens de IATI standaard. Dit is een deel van de verplichte morele verantwoording. Het gaat hier over de gegevens van de programma’s 2017-2021.

Enkele begrippen uit dit artikel uitgelegd:

 • De “gestandaardiseerde fiche” is de informatie die organisaties moeten invullen. We bedoelen hiermee standaardvelden met standaardantwoorden. Daarnaast verwijst dit begrip ook naar de code waarin je deze informatie kan opvragen, met name XML-bestanden.
 • De “door de administratie vastgestelde formaat” verwijst naar de velden die door DGD vereist zijn in het kader van de morele rapportage. Opgelet, er zijn vereiste velden op outcomeniveau (“activity file”) en op organisatieniveau (“organisation file”).
 • “per outcome van de interventie” wil zeggen dat rapportage moet gebeuren op outcomeniveau. Dit wil zeggen dat de organisatie voor elke “outcome” een aparte, zogenaamde “activity file” zal moeten genereren.

Het is belangrijk te beseffen dat IATI in essentie een bron wil zijn van informatie over financiële stromen. Dit wil echter niet zeggen dat IATI door DGD wordt beschouwd als een instrument van financiële rapportage of controle.

Voor de financiële verantwoording zijn andere procedures en instrumenten voorzien. Zie hierover de pagina over financiële verantwoording. Bovendien is de aard van de cijfers anders. De gevraagde cijfers voor de IATI-publicatie stoppen op het niveau van de Belgische organisatie. De financiële verantwoording reikt tot aan het gebruik van de middelen op partnerniveau.

De deadline voor de morele verantwoording is 30 april. DGD beseft goed dat er verschillen zijn tussen de gegevens in IATI en data opgenomen in de jaarlijkse financiële verslagen op 30 juni.

Ondersteuningsinstrumenten

Om organisaties goed voor te bereiden op de morele verantwoording via IATI, hebben de federaties verschillende instrumenten voor jou gemaakt: 

 • De handleiding “Hoe werken met de standaard van het International Aid Transparency Initiative (IATI)” (versie 2.0 - Maart 2020)  NL (vertaling) /  FR (origineel)

 

 • Vormingen over de morele verantwoording via IATI/Aidstream (PPT NL) (versie 2020)

Deze presentaties volgen de structuur van de handleiding en zijn een samenvatting van de belangrijkste punten uit de gids. Raadpleeg echter altijd de gids en het addendum om de volledige informatie te hebben bij het invoeren van je gegevens.

 • Nota’s om de kwaliteit van de IATI-publicatie te verbeteren:
  • Problemen met visualisatie D-portal van IATI-gegevens van Belgische Actoren van de Niet-Gouvernementele Ontwikkelingssamenwerking (ANGS) (versie augustus 2018): NL (origineel) / FR (vertaling)
  • 'Quality check' van gepubliceerde gegevens (versie november 2018): NL (vertaling) / FR (origineel) 
  • Update van de IATI-standaard. Omschakeling van versie 2.02 naar versie 2.03 (maart 2019): NL / FR
 • Helpdesk via telefoon en e-mail: uiteraard staan we klaar voor extra advies indien nodig. Contacteer hiervoor Paola, onze M&E-verantwoordelijke. 

Geleerde lessen

De sectorale strategische en technische aspecten van deze nieuwe vorm van verantwoorden worden opgevolgd met onze leden. Dit doen we via de Raden van Bestuur van de federaties en de beleidsadviesgroep Transparantie/GT Data.

De federaties hebben sterk geïnvesteerd om lessen te trekken uit deze nieuwe manier van verantwoorden. De analyse voor het IATI-luik baseerde zich op een combinatie van kwalitatieve en kwantitatieve gegevens vergaard via:

 • De longitudinale online enquête over het proces van IATI-publicaties in 2017, 2018 en 2019 
 • De feedback van de leden van ngo-federatie en ACODEV via het BAG Transparantie/GT Data
 • De bilaterale contacten van de federaties met hun leden
 • De ervaring van de federaties bij het begeleidingsproces van haar leden

Op basis van deze lessen kunnen de federaties:

 • met DGD bespreken waar het proces goed of slecht ging, en waar actie moet ondernomen worden. 
 • met de ruime IATI-gemeenschap (zij die al op IATI publiceren en zij die het overwegen) de lessen uit België delen
 • de ondersteuning naar de toekomst toe verbeteren
 • sectorale opvolging doen van hoe de beleving van de IATI-publicatie evolueert in de komende jaren

Op basis van deze lessen kunnen de organisaties:

 • een interne reflectie over hun eigen IATI-proces voeren
 • uit de ervaring van andere organisaties leren

Overzicht van geleerde lessen:   

 

 

Website by MINSKY