Algemene info over Morele Verantwoording aan DGD - ngo-federatie

Menu

Algemene info over Morele Verantwoording aan DGD

Profile picture for user paola.vallejopatino@ngo-federatie.be
Contactpersoon: Vallejo Patiño Paola
Gepubliceerd op: 22 Nov 2018
Gewijzigd op: 29 Mar 2020
Je ngo beheren Morele verantwoording

In het huidige KB vervangt de morele verantwoording (verantwoording via IATI en performantiescores en geleerde lessen per outcome) de vroegere narratieve jaarrapporten.

Volgens het KB van 11 september 2016 art. 45 § 1 en § 2 omvat de morele verantwoording van het programma 2017-2022 vier aspecten. De term morele verantwoording verwijst naar alle niet-financiële verantwoording over het DGD-programma. Dit omvat alles over de opvolging van de uitvoering van het programma. Het gaat over volgende vier aspecten:

  Wat? Wanneer?   Publiek of intern? Contactpersoon
Art.45 §1 1°

(1) Een gestandaardiseerde fiche per outcome conform de standaard van IATI

> Lees meer

Jaarlijks

30 april

Publiek - via het IATI register

Paola
Art.45 §1 2°

(2a) Performantiescores op basis van het door de administratie vastgestelde formaat

> Lees meer

Jaarlijks

30 april

Delen met DGD - via het extranet voor ANGS

Paola
 

(2b) + geleerde lessen

> Lees meer

Jaarlijks

30 april

Delen met GSK-collega’s - via het GSK-extranet

Paola
Art.45 §1 3°

(3) Evaluatierapporten van de interventie samen met de management response daarop

> Lees meer

Mid-term + Einde programma periode

3 maanden na ontvangst van definitieve versie evaluatierapport

Publiek - via de website van de organisatie

Paola
Art.45 §2 (4) Moreel eindrapport

Na programma

30 juni

   

 

Wat zegt de regelgeving?

KB 11 september 2016

Afdeling 2. — Morele verantwoording

Art. 45. § 1 De gesubsidieerde organisatie rapporteert aan de administratie over de voortgang van haar interventie, tijdens de volledige duur en op de volgende wijze :

1° door het bijwerken en publiceren, ten minste jaarlijks, en ten laatste op 30 april van elk jaar, van een gestandaardiseerde fiche per outcome van de interventie op basis van het door de administratie vastgestelde formaat, conform de standaard van het International Aid Transparency Initiative (IATI), zoals beschreven op de internetsite http://iatistandard.org/;

2° door het voorleggen aan de administratie, voor 30 april van elk jaar, van scores voor de performantie van de interventie op basis van het door de administratie vastgestelde formaat;

3° door het voorleggen aan de administratie van de evaluatierapporten van de interventie, samen met de management response daarop, binnen 30 dagen na de goedkeuring van deze response door de organen van de organisatie, of binnen drie maanden na ontvangst van de definitieve versie van het evaluatierapport.

Wanneer de in het eerste lid, 2° bedoelde score voor performantie van de interventie of het in het eerste lid, 3° bedoelde evaluatierapport duidt op een probleem in de uitvoering van de interventie of de realisatie van de ontwikkelingsresultaten, brengt de organisatie een speciaal rapport over, samen met deze, waarmee de administratie de oorzaak van het probleem kan analyseren, en de getroffen corrigerende maatregelen kan beoordelen.

Website by MINSKY