Externe GSK-evaluatie - ngo-federatie

Menu

Externe GSK-evaluatie

Profile picture for user lenni.mertens@ngo-federatie.be
Contactpersoon: Mertens Lenni
Gepubliceerd op: 21 Nov 2019
Gewijzigd op: 01 Jul 2020
Je ngo beheren GSK

Het GSK-instrument werd ingevoerd in het KB van 11 september 2016 betreffende de niet-gouvernementele samenwerking. Het technisch en financieel dossier van de federaties voor 2017-2021 voorziet in een evaluatie van dit instrument om te kunnen beoordelen of de vooropgestelde doelstellingen van het GSK-instrument ook effectief bereikt worden. De raden van bestuur van de drie federaties hebben daarbij gekozen voor een prospectieve evaluatie, om het GSK waar mogelijk te verbeteren en in te zetten op zo’n manier dat het werkelijk een toegevoegde waarde heeft voor de ANGS.

GSK
Website by MINSKY