Leer- en evaluatietool samenwerkingsverbanden - ngo-federatie

Menu

Leer- en evaluatietool samenwerkingsverbanden

Profile picture for user arnout.justaert@ngo-federatie.be
Contactpersoon: Arnout Justaert
Gepubliceerd op: 07 Sep 2018
Gewijzigd op: 08 Feb 2021
Je ngo beheren Gemeenschappelijk programma

Samenwerking tussen ngo's

Veel Belgische ngo’s werken samen, zowel in België als in de partnerlanden, om op een efficiënte manier hun gezamenlijke doelstellingen te halen en van elkaar te leren. Een vorm van samenwerking zijn de gemeenschappelijke programma’s. Sinds 2017 werken 34 leden van ACODEV, ngo-federatie en Fiabel samen in 12 gemeenschappelijke programma’s.

Leer- en evaluatietool

Op vraag van de leden ontwikkelden de federaties een instrument om samenwerkingsverbanden zoals de gemeenschappelijke programma’s te evalueren. Op het niveau van organisaties kan men op een gestructureerde, collectieve en doelgerichte manier reflecteren over de samenwerking, en zo de effectieve meerwaarde van de samenwerking en mogelijke verbeterpunten in kaart brengen.

De focus ligt op institutionele en organisatorische aspecten: Is de samenwerking op een efficiënte manier georganiseerd? Welke impact heeft de samenwerking op de operationele werking van de organisaties? ….

De federaties ontwikkelden de tool samen met ODS (Organisational Development Support, consultancy for the non-profit). Een sturingscomité van leden en medewerkers van ngo-federatie en ACODEV begeleidde de ontwikkeling van het instrument.

Niet enkel de gemeenschappelijke programma’s kunnen met dit instrument aan de slag gaan. Dit instrument is ook bruikbaar voor andere samenwerkingsverbanden buiten DGD financiering,

Toepassing

Organisaties kunnen beroep doen op een medewerker van de federatie, een externe consultant of een interne medewerker om de evaluatie te begeleiden. Dit document zet het hele proces uiteen en reikt alle tools en methodologieën aan om de evaluatie in goede banen te leiden.

De standaardevaluatie verloopt als volgt:

  1. Een analyse van beschikbare documenten
  2. Een workshop per organisatie
  3. Een workshop op het niveau van het samenwerkingsverband
  4. Voorleggen van bevindingen in een rapport: op niveau van de organisaties en het samenwerkingsverband

De evaluatie kan ook uitgebreid worden met volgende elementen:

  • Interviews
  • Workshop met landenverantwoordelijken, bijvoorbeeld tijdens ‘zuiddagen’ van de ngo
  • Enquête naar medewerkers; op het hoofdkantoor, op het terrein en lokale partners
  • Terreinbezoek
     

> Lees meer over de DGD regelgeving voor de gemeenschappelijke programma's.

Leer- en evaluatietool samenwerkingsverbanden
Gemeenschappelijke programma's
Leer- en evaluatietool samenwerkingsverbanden
11 Dec 2018 nl, fr TAGS: Evaluatie Samenwerking
Leer- en evaluatietool samenwerkingsverbanden - bijlage 6 - cartografie
Gemeenschappelijke programma's
Leer- en evaluatietool samenwerkingsverbanden
11 Dec 2018 nl, fr TAGS: Evaluatie Samenwerking
Leer- en evaluatietool samenwerkingsverbanden - bijlage 8 - template presentatie workshop collectief niveau
Gemeenschappelijke programma's
Leer- en evaluatietool samenwerkingsverbanden
11 Dec 2018 nl, fr TAGS: Samenwerking Evaluatie
Leer- en evaluatietool samenwerkingsverbanden - bijlage 8 - template presentatie workshop organisatieniveau
Gemeenschappelijke programma's
Leer- en evaluatietool samenwerkingsverbanden
11 Dec 2018 nl, fr TAGS: Samenwerking Evaluatie

NIEUW: Transversale analyse van samenwerking in gemeenschappelijke programma's

Op basis van drie evaluaties die de federaties a.d.h.v. dit instrument hebben uitgevoerd in de periode 2018-2019 en bijkomende reflecties en uitwisseling met andere gemeenschappelijke programma's, hebben de federaties een analyse uitgevoerd van de ervaringen van samenwerking in het kader van de gemeenschappelijke programma’s 17-21. Deze analyse is gericht aan alle AGNS en kan gesprekken tussen mogelijke toekomstige partners stimuleren, de bijsturing of de opstart van nieuwe samenwerkingsverbanden faciliteren en problemen en cours de route voorkomen.

Geleerde lessen van gemeenschappelijke programma's 17-21
Gemeenschappelijke programma's
27 May 2020 nl TAGS: Gemeenschappelijke programma's
Website by MINSKY