Financieringsbronnen voor ngo's - ngo-federatie

Menu

Financieringsbronnen voor ngo's

Profile picture for user Jan.DeDecker@ngo-federatie.be
Contactpersoon: Jan De Decker
Gepubliceerd op: 07 Sep 2018
Gewijzigd op: 23 Sep 2020
Je ngo beheren Financiering ngo's

Waar kan een ngo financiering (subsidies) aanvragen? Een overzicht van de meest gebruikte bronnen.

Medefinanciering DGD-programma

Het federale beleid voor ontwikkelingssamenwerking is veruit het belangrijkste voor de meeste leden van ngo-federatie. De federale overheid (het Directoraat-Generaal Ontwikkelingssamenwerking, DGD) is de voornaamste bron van medefinanciering is voor de programma's van de niet-gouvernementele samenwerking.

We spreken over medefinanciering omdat de federale overheid niet de enige inkomstenbron is. De medefinanciering van het programma door DGD is maximaal 80% van het budget van het programma.

> Raadpleeg hier de website van de Federale Ontwikkelingssamenwerking

> Raadpleeg hier alle informatie over de aanvraag van medefinanciering voor programma's

DGD financiering humanitaire hulp

Je kan als erkende humanitaire ngo subsidies aanvragen bij de federale overheid voor het verlenen van humanitaire hulp. Het is de Minister die beslist of er al dan niet de noodzaak bestaat voor het verlenen van humanitaire hulp. De Minister beslist welke landen, sectoren en activiteiten in aanmerking komen voor een subsidie. Deze financiering gebeurt steeds binnen een financieel kader waarin de specifieke voorwaarden van het kader worden uitgewerkt. De DGD financiering is niet aangepast om het hoofd te bieden aan urgenties.

> Meer details vind je terug in het KB humanitaire hulp uit 2014 (geamendeerd in 2017).

> Meer info over de regelgeving voor humanitaire ngo's.

Subsidies van Enabel

De wet die de opdrachten en de werking van Enabel, het Belgische Ontwikkelingsagentschap, bepaalt, voorziet in de mogelijkheid dat Enabel subsidies kan toekennen, onder andere aan ngo’s.

Voor de uitvoering van de goedgekeurde ‘portefeuilles’ kan Enabel subsidies toekennen, ook aan ngo’s. Enabel kan dit doen door subsidies direct aan organisaties toe te kennen of door het lanceren van een projectoproep.

De concrete modaliteiten voor die subsidies zijn bepaald  in een apart KB ‘betreffende de toekenning van subsidies door Enabel en de controle erop’.

> Raadpleeg hier de werking van de gouvernementele samenwerking

> Ga naar de website van Enabel

Download hier het KB voor de toekenning van subsidies door Enabel

KB Toekenning subsidies door Enabel
Financieringsbronnen voor ngo's
08 Nov 2018 nl TAGS: Enabel

Vlaamse financiering

De afdeling Mondiale Uitdagingen van het departement Buitenlandse Zaken voert het Vlaamse beleid voor ontwikkelingssamenwerking uit. Het beleid en de regelgeving van de Vlaamse overheid is vastgelegd in het kaderdecreet ontwikkelingssamenwerking van maart 2018. De bilaterale samenwerking van Vlaanderen focust op 3 partnerlanden: Zuid-Afrika, Mozambique en Malawi.

ngo's zijn in het kaderdecreet uitdrukkelijk erkend als partners van de Vlaamse ontwikkelingssamenwerking. Zij kunnen aangezocht worden om de Vlaamse ontwikkelingssamenwerking mee uit te voeren en kunnen voorstellen indienen op projectoproepen van de Vlaamse overheid, zowel voor projecten in het Zuiden als projecten gericht op het stimuleren van gedrags- en systeemveranderingen in Vlaanderen.

> Ga naar de website van het Departement Buitenlandse Zaken

Download hier het Vlaamse kaderdecreet ontwikkelingssamenwerking:

Vlaams kaderdecreet ontwikkelingssamenwerking
Financieringsbronnen voor ngo's
13 Nov 2018 nl

Financiering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Brussels International voert het buitenlands beleid van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest uit. Zij beheren de relaties met de verschillende actoren binnen ontwikkelingssamenwerking. Het beleid en de regelgeving van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is vastgelegd in de kaderordonnantie van 27 juli 2017.

De ontwikkelingssamenwerking van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest concentreert zich in de volgende regio's:

  • Rabat-Salé-Kénitra in Marokko
  • stadsprovincie Kinshasa in de Democratische Republiek Congo
  • Chennai in India
  • Paramarib in Suriname

Minstens 1 maal per jaar lanceert het Brussels Hoofdstedelijk Gewest projectoproepen, zowel voor Noord- als Zuidprojecten, waarop ngo's en andere organisaties uit het middenveld voorstellen kunnen indienen.

Ga naar de website van Brussels International

Download hier de Kaderordonnantie voor de Brusselse ontwikkelingssamenwerking:

Kaderordonnantie voor de Brusselse ontwikkelingssamenwerking
Financieringsbronnen voor ngo's
13 Nov 2018 nl

Europese DEVCO financiering

Het Directoraat-Generaal voor Internationale Samenwerking en Ontwikkeling (DEVCO) is binnen de Europese Commissie verantwoordelijk voor het Europese beleid voor ontwikkelingssamenwerking.

DEVCO lanceert regelmatig projectoproepen of 'grants' in het kader van een specifiek EU programma. De grants zijn gebaseerd op een systeem van medefinanciering.

> Ga naar de website van DEVCO

> Raadpleeg hier alle informatie over projectoproepen van DEVCO

Europese ECHO financiering humanitaire hulp

Met een Framework Partnerschip Agreement (FPA) op zak kan je ook bij het Directoraat-Generaal van de Europese Civiele Bescherming en Humanitaire Hulp Operatie (DG ECHO) terecht voor financiering. De legale basis is steeds een financieringsbeslissing van de Europese Commissie. Er bestaan verschillende types van financieringsbeslissingen, naar gelang de aard van de humanitaire crisis en de urgentie.

> Ga naar de website van ECHO.

> Meer details vind je terug op de DG ECHO Partners Website.

Calls for proposal

Alle projectoproepen waarop leden van ngo-federatie voorstellen kunnen indienen, publiceren we op onze website. Projectoproepen zijn een vaak gebruikt instrument van overheden, maar kunnen ook uitgaan van andere instellingen, stichtingen, enz.

> Raadpleeg hier alle lopende projectoproepen

Website by MINSKY