Technische nota's financieel programmabeheer - ngo-federatie

Menu

Technische nota's financieel programmabeheer

Profile picture for user Jan.DeDecker@ngo-federatie.be
Contactpersoon: Jan De Decker
Gepubliceerd op: 13 Aug 2018
Gewijzigd op: 06 Jul 2020

Context

Het KB 2016 (Art. 52) heeft een orgaan gecreëerd waarin de verschillende actoren van de Belgische ontwikkelingssamenwerking zich buigen over de strategie en uitvoering van de niet-gouvernementele samenwerking. Dit orgaan heet het NGSOC (Niet-Gouvernementele Samenwerking Overlegcomité).

Vanuit het NGSOC zijn 4 thematische subcomités gecreëerd waarbinnen intense onderhandelingen plaatsvinden tussen de sector (vertegenwoordigd door ngo-federatie, ACODEV en FIABEL) en de overheid (DGD en kabinet) om te komen tot een gemeenschappelijke interpretatie van het KB.

Voor de financiële aspecten heeft het werk van het subcomité financiële verantwoording geresulteerd in verschillende technische nota’s. Deze hernemen de overeengekomen interpretatie van verschillende punten omtrent de operationalisering van het KB 2016. Deze nota’s zijn gevalideerd door het NGSOC en moeten door alle partijen toegepast worden.

> Lees hier meer over het NGSOC

Technische nota's

Opmerking: Nota’s 1- 9 zijn door het NGSOC op de vergadering van 31 mei 2017 aanvaard. De Minister keurde ze goed op 12 juli 2017 waardoor ze dan ook het statuut verkregen van ministeriële omzendbrief.

Technische nota 1 - Financieel verantwoordingsrapport
Financieel Programmabeheer
12 Jul 2017 nl TAGS: Financiën NGSOC
Technische nota 1 bijlage - Financieel verantwoordingsrapport - voorbeeldmodellen
Financieel Programmabeheer
15 Dec 2017 nl TAGS: Financiën NGSOC
Verplichte checklist Financieel verantwoordingsrapport
Financieel Programmabeheer
05 Apr 2018 nl TAGS: Financiën
Verplicht model uitgavenstaat KB 2016
Financieel Programmabeheer
Technische nota's financieel programmabeheer
Financiële verantwoording
17 Dec 2019 nl
Model verlaging schijf KB 2016
Financieel Programmabeheer
17 Dec 2019 nl TAGS: Financiële verantwoording
Technische nota 2 - Opvolging van de budgettaire aanpassingen
Financieel Programmabeheer
12 Jul 2017 nl TAGS: Financiën
Technische nota 2 bijlage - Opvolging van de budgettaire aanpassingen - verplicht model
Financieel Programmabeheer
12 Jul 2017 nl TAGS: Financiën
Technische nota 3 - Listing van de uitgaven
Financieel Programmabeheer
12 Jul 2017 nl TAGS: Financiën
Technische nota 4 - Benadering van financiële controles
Financieel Programmabeheer
12 Jul 2017 nl TAGS: Financiën
Technische nota 5 - Non profit en bijkomende opbrengsten
Financieel Programmabeheer
12 Jul 2017 nl TAGS: Financiën
Technische nota 6 - Eigen inbreng
Financieel Programmabeheer
12 Jul 2017 nl TAGS: Financiën
Technische nota 7 - Verantwoording van 6.6VTE voor de organisatie van de GSK's
Financieel Programmabeheer
12 Jul 2017 nl TAGS: Financiën
Technische nota 8 - Enkele technische aspecten
Financieel Programmabeheer
12 Jul 2017 nl TAGS: Financiën
Technische nota 9 - NSU, verantwoordingsstukken voor specifieke uitgaven van een aantal IA, en over risicovoorziening
Financieel Programmabeheer
12 Jul 2017 nl TAGS: Financiën
Technische nota 11 – Verdelingsregeling voor een uitgave onder verschillende ANGS
Financieel Programmabeheer
21 Feb 2019 nl, fr TAGS: NGSOC Financieel programmabeheer Financiën Financiële verantwoording
Website by MINSKY