DGD-programma '22-'26: voorbereiding en indiening - ngo-federatie

Menu

DGD-programma '22-'26: voorbereiding en indiening

Profile picture for user arnout.justaert@ngo-federatie.be
Contactpersoon: Arnout Justaert
Gepubliceerd op: 17 Dec 2020
Gewijzigd op: 16 Feb 2021
Je ngo beheren Een programma indienen

Met dit artikel leiden we je door de indiening van je nieuwe programma. Je krijgt een schema met deadlines, een programmaformat in vier talen, een powerpointpresentatie over onze infosessie over de indiening, voorlopige budgettabellen en een viertalige gids over de Theory of Change. Die kan je vertalen naar je programma. Verder besteden we aandacht aan de SDG's, de OESO-DAC-criteria en de complementariteit met de gouvernementele samenwerking. Met een blik op ons Toekomsttraject 2030 maak je je programma bovendien future proof.  

Programmaformat

De regelgeving over de vijfjarenprogramma’s biedt het kader voor de indiening. Ze staat ingeschreven in het Koninklijk Besluit van 11 september 2016 betreffende de niet-gouvernementele samenwerking.

Het format voor de indiening van het programma 2022-2026 is opgesteld door DGD, in samenwerking met de federaties. Het is beschikbaar in 4 talen.

Programma 2022-2026: voorstellingsschema
16 Dec 2020 nl
Programma 2022-2026: voorstellingsschema - Word
16 Dec 2020 nl
Programmes 2022-2026 - Schéma de présentation - FR pdf
16 Dec 2020 fr
Programmes 2022-2026 - Schéma de présentation - FR Word
16 Dec 2020 fr
Programmes 2022-2026 - Format for submitting - EN pdf
16 Dec 2020 en
Programmes 2022-2026 - Format for submitting - EN Word
16 Dec 2020 en
Programa 2022-2026 - Formato de presentación ES pdf
16 Dec 2020 es
Programa 2022-2026 - Formato de presentación ES Word
17 Dec 2020 es

Tijdslijn programma: indiening en beoordeling

We geven je graag een overzicht van deadlines over de indiening van je programma. Links zie je waar je zelf op moet letten, rechts vind je de data waarop de administratie feedback geeft of de minister een beslissing neemt. 

Uitvoering programma: jaarlijks terugkerende deadlines

Dit zijn de deadlines waar je elk jaar op moet letten. 

Deadlines programma 22-26

Download hier bovenstaande pancartes, print ze af en hang ze boven je bureau. 

Deadlines programma-indiening 22-26
19 Jan 2021 nl
Jaarlijkse deadlines programma-uitvoering
19 Jan 2021 nl

Noteer je vragen, wij geven antwoord

  • Op 27 november 2020 hielden we een infosessie over het programmaformat. Raadpleeg zeker even de PowerPoint-presentatie
  • In januari lanceren we een FAQ-pagina over het programmaformat. We zullen op systematische wijze via een FAQ antwoorden communiceren die gevalideerd zijn door DGD. WE hebben er daar nu al enkele van afgewerkt. Die vind je als bijlage hieronder. Het gaat voorlopig wel om een mix van vragen in het Nederlands en het Frans.
  • Heb je in tussentijd een vraag? Noteer ze dan alvast in ons Google-document. Die vragen nemen we mee in ons overleg met DGD en helpen ons de FAQ op te stellen. 
  • Het staat ook vrij om onze directeur Arnout Justaert te contacteren.  

Budgettabellen

De gedetailleerde budgettabellen zijn nog niet goedgekeurd op niveau van DGD. De financiële gegevens die in het programmaformat opgenomen zijn, zijn algemene gegevens. De definitieve gedetailleerde tabellen volgen later. Hieronder vind je alvast de niet-gevalideerde budgettabellen. 

Programma's 2022-2026 - Budgetformaat - niet-gevalideerd
17 Dec 2020 nl
Programmes 2022-2026 - Format Budget - non-validé
17 Dec 2020 nl
Programmes 2022-2026 - budget format - not validated
17 Dec 2020 nl
Programa 2022-2026 - Formato Presupuesto - Invalidado
17 Dec 2020 nl

Theory of Change-gids

Een Theory of Change (ToC) speelt een prominente rol in het programma. Op basis van een leertraject (juni-november 2019) voor de actoren van de niet-gouvernementele samenwerking, dat ACODEV, ngo-federatie en Fiabel organiseerden, werd een ‘Gids bij het uitwerken en gebruiken van de Theory of Change’ opgesteld.

De gids geeft de bouwstenen om een ToC van goede kwaliteit te ontwikkelen en reikt handvatten om de ToC te gebruiken bij de planning, de monitoring en de evaluatie van een interventie. In onderstaande documenten vind je enkele voorbeelden en praktische informatiebladen.

Je kunt de gids gebruiken om een traject of workshop voor te bereiden dat gericht is op de formulering van een ToC. Hij helpt medewerkers en partners ook om een bestaande ToC kritisch te beoordelen. Deze gids wordt een trouwe metgezel van organisaties...

  • die sterker willen worden in het plannen van relevante interventies (voor diverse donoren);
  • die beter in staat willen zijn om sociale veranderingsprocessen op te volgen;
  • die meer inzicht willen krijgen in hoe sociale verandering loopt;
  • die de bijdrage van hun interventie aan verandering beter willen kunnen aantonen;
  • die relevante hypothesen over verandering en bijdrage tot verandering willen gebruiken om zichzelf kritisch te bevragen.

De gids is beschikbaar in 4 talen.

Gids bij het uitwerken en gebruiken van de Theory of Change (ToC)_Juni 2020
Analyse en formulering
08 Jul 2020 nl TAGS: Theory of change
Guide pour l'élaboration et l'utilisation de la ToC - Juin 2020
Analyse en formulering
08 Jul 2020 fr TAGS: Theory of change
Guide for the development and use of the Theory of Change (ToC)_June 2020
Planning, Monitoring & Evaluatie
13 Oct 2020 en TAGS: Theory of change
Guía para la elaboración y el uso de la Teoría del Cambio (TdC)_Junio 2020
Planning, Monitoring & Evaluatie
13 Oct 2020 es TAGS: Theory of change

SDG's in je programma

De Belgische ontwikkelingssamenwerking gebruikt de SDG’s als een kompas om haar keuzes te oriënteren.

Om een goed idee te krijgen van de uitdagingen en opportuniteiten die er op dat vlak liggen, heeft DGD een academisch onderzoeksproject gefinancierd om haalbare pistes voor deze uitdagingen uit te werken. Het onderzoek werd uitgevoerd door het consortium HIVA en IOB en resulteerde in verschillende rapporten én in een ‘SDG Compass guide. Practical frameworks and tools to operationalize Agenda 2030’.

Die praktische gids ondersteunt de actoren in de integratie van de SDG’s en de achterliggende principes in de verschillende onderdelen van het programma. Daarnaast hebben de onderzoekers ook een SDG-proofing-tool ontwikkeld, een praktische tool die met gerichte vragen helpt om jullie programma ‘SDG-proof’ te maken.

OESO-DAC-criteria

De presentatie van de outcome is grotendeels opgebouwd volgens de OESO-DAC-criteria. Deze criteria werden in 2019 en 2020 herzien (definities en uitbreiding van het aantal criteria). Het zijn de SDG's die aan de basis liggen van deze herziening. Met de nieuwe criteria hoopt men de Agenda 2030 en de complexiteit die ermee gepaard gaat, beter te kunnen opvolgen.

Begin oktober organiseerde o.a. F3E een conferentie over deze nieuwe evaluatiecriteria, die de federaties bijwoonden.  

> Lees meer over de conferentie rond de herziene OESO-DAC-evaluatiecriteria

> Samen met de OESO-DAC en de federaties organiseert DBE een online informatie- en uitwisselingssessie rond de OESO-DAC-criteria, op 21 januari 2021. Meer info volgt.

Complementariteit met de gouvernementele samenwerking

Complementariteit met interventies van de gouvernementele samenwerking is een aandachtspunt bij de beoordeling van het programma en kan zelfs bonuspunten opleveren. Laat je dus zeker inspireren door deze bronnen:   

> De beleidsverklaring en de beleidsnota 2021 van minister Kitir 

> De strategienota’s van DGD

> De projecten en actieplannen van Enabel 

Toekomsttraject 2030

Laat je ook inspireren door de cases en tips & tricks uit de verschillende toekomstwerven: dekoloniseren, ontkokering, evenwichtige partnerrelaties, enzovoort.

> Raadpleeg al het materiaal per werf

Website by MINSKY