Workshop Interne Financiële Controle - ngo-federatie

Menu

Workshop Interne Financiële Controle

Intern Evenement Enkel toegankelijk voor leden

zaal Porto Alegre, 11.11.11. Vlasfabriekstraat 11, 1060 Brussel

9.15 u. tot 17.00 u.

Georganiseerd door Paola Andrea Vallejo Patiño

In het kader van de nieuwe wetgeving voor de niet-gouvernementele samenwerking (KB 2016) is er een nieuw controleaanpak ingevoerd. In de eerste jaren van het programmacyclus 2017-2021 is er veel aandacht gegaan naar externe controles. In het kader van het Platform Financiën van de leden van ngo-federatie is echter de behoefte geuit om ook de capaciteiten omtrent interne financiële controle te versterken.

Doelstelling

Vanuit een algemeen theoretisch (COSO) kader en linken met de praktijkervaring van organisaties en de docent, een algemene methodiek aanreiken voor de opzet en evaluatie van het intern controlesysteem van organisaties. Hierbij zullen o.a. volgende aspecten aan bod komen:

Wat is een intern controlesysteem, wat is het belang ervan en wat zijn belangrijke interne (financiële) doelstellingen?

  • Beoordeling van de controleomgeving
  • Risico-inschatting en opstellen van een risicomatrix
  • Implementatie van controlemaatregelen
  • Belang van informatie en communicatie
  • Belang van monitoring en sturing
  • Detectie en preventie van fraude

Naar afloop van de workshop zullen de deelnemers over een algemeen raamwerk beschikken waarbinnen zij hun eigen interne controlesysteem kunnen uitbouwen. Via intervisie zullen de deelnemers ook een zicht hebben op welke topics in andere organisaties actueel zijn en hoe bepaalde aspecten eventueel in andere organisaties werden aangepakt.

Doelpubliek

De workshop is bedoeld voor financiële medewerkers en directeurs.

Voorbereiding

  • Van de deelnemers aan de workshop wordt een actieve deelname verwacht. Zij zullen gevraagd worden om verschillende theoretische concepten te vertalen naar de context van hun organisatie.
  • Heb je specifieke vragen omtrent interne controle die je graag zou beantwoord zien tijdens de workshop? Deel ze dan tegen 7 juni 2019 met Paola.VallejoPatino@ngo-federatie.be.
  • Heb je een specifieke case, interessante praktijk of ingenieus intern controlesysteem die je zou willen voorstellen tijdens de workshop? Laat het ons ook 7 juni 2019 weten zodat we het kunnen integreren in de workshop. 

Programma:

De provisoire agenda van de opleiding ziet er als volgt uit:

9.15 – 9.30:        Onthaal

9.30 – 11.00:       Wat is interne controle, wat is het belang ervan en wat zijn belangrijke interne (financiële) controledoelstellingen

11.00 – 11.15:     Pauze

11.15 – 12.30:     Bespreking verschillende componenten van een interne controlesysteem en evaluatie van controleomgeving, informatie en communicatie en monitoring

12.30 – 13.00:     Lunch

13.00 – 14.30:     Risico-evaluatie en controle-activiteiten: opstellen risico-matrix

14.30 – 14.45:     Pauze

14.45 – 16.30:     Opstellen risico-matrix (vervolg) en detectie en preventie van fraude

16.30 – 17.00:     Q&A, conclusies & evaluatie

Afhankelijk van de specifieke vragen en specifieke case, zal deze agenda mogelijks nog bijgestuurd worden. De definitieve agenda zal op de dag zelf meegedeeld worden.

Schrijf je hieronder in

Statusbericht

Sorry…This form is closed to new submissions.

Meer events

Toon
Website by MINSKY