Workshop 'Intern controlesysteem met focus op de partners' - ngo-federatie

Menu

Workshop 'Intern controlesysteem met focus op de partners'

Intern Evenement Enkel toegankelijk voor leden

ngo-federatie, Vlasfabriekstraat 11, 1060 Brussel - zaal Beijing

9.15u - 17.00u

Georganiseerd door ngo-federatie

Na eerdere analyse blijkt dat de ngo's vooral nood hebben aan een versterking van de interne controlesystemen bij de partnerinstellingen. We bekijken in deze participatieve workshop hoe we die kwaliteit en de afstemming kunnen bevorderen. Schrijf je nog snel in.   

Context

In het kader van de nieuwe wetgeving voor de niet-gouvernementele samenwerking (KB 2016) werd er een nieuwe controleaanpak ingevoerd. De laatste jaren is er veel aandacht gegaan naar externe controles, maar binnen het Platform Financiën drukten de leden van ngo-federatie de behoefte uit om ook de capaciteiten omtrent interne financiële controle te versterken. We hebben daarom workshops georganiseerd over interne controle/organisatiebeheersing.

We reikten de deelnemers een algemene methodiek aan voor de opzet en evaluatie van een intern controlesysteem (ICS). Uit de workshops bleek dat vele organisaties al een goed uitgebouwd, gedocumenteerd en werkend (financieel) ICS hebben en de focus zou moeten gaan naar een versterking van het ICS van de partnerinstellingen, dat onlosmakelijk verbonden is met het eigen ICS. Een goed ICS op het niveau van de partners zal namelijk leiden tot een hoger maturiteitsniveau van het eigen ICS.

Doelstelling

Vanuit een risicobenadering gaan we in deze nieuwe workshop samen met de deelnemers na welke initiatieven we kunnen opzetten om het ICS van de partnerinstellingen te versterken, zodat we bepaalde (financiële) risico’s tot een aanvaardbaar niveau kunnen terugdringen. We identificeren bij de partnerinstellingen eerst de belangrijkste generieke risico’s die een materiële impact op de eigen werking kunnen hebben.

In functie van de risicoanalyse schuiven we in een tweede deel een aantal instrumenten naar voor om een antwoord te bieden op deze risico’s. Hierbij gaan we, conform het COSO-raamwerk, na welke maatregelen we kunnen nemen om:

  • de controlecultuur (het bewustzijn) bij de partnerinstellingen te versterken
  • de interne controlemaatregelen bij de partnerinstellingen aan te scherpen
  • de informatiedoorstroming en communicatie met de partnerinstellingen te faciliteren
  • de monitoring van de partnerinstellingen verder bij te sturen en te stroomlijnen.

Doelpubliek

De workshop is bedoeld voor financiële medewerkers van organisaties die werken met partners in de partnerlanden. Deze financiële medewerkers hebben de workshop gevolgd rond interne controle/organisatiebeheersing of zijn vertrouwd met het COSO-kader.

Voorbereiding

Van de deelnemers aan de workshop verwachten we een actieve deelname. Je wordt gevraagd om vanuit je ervaring mee na te denken over mogelijke maatregelen om het interne controlesysteem bij partnerinstellingen te versterken.

Heb je bepaalde generieke vragen rond het topic van de workshop die je graag zou behandeld zien? Deel ze dan tegen 2 december 2019 met Paola.VallejoPatino@ngo-federatie.be.

Heb je een specifieke case, interessante praktijk of ingenieus systeem van partneropvolging die/dat je zou willen voorstellen tijdens de workshop? Laat het ons tegen 25 november 2019 weten zodat we dit kunnen integreren in de workshop.  

Agenda

De provisoire agenda van de opleiding ziet er als volgt uit:

9.15u – 9.30u Onthaal
9.30u – 11.00u  Identificatie materiële risico’s bij partnerinstellingen
11.00u – 11.15u  Pauze
11.15u – 12.30u  Hoe kan de interne controleomgeving bij de partnerinstellingen worden versterkt?
12.30u – 13.00u  Lunch
13.00u – 14.30u   Welke interne controlemaatregelen moeten bij de partnerinstellingen worden geïmplementeerd of verder aangescherpt?
14.30u – 14.45u Pauze
14.45u – 16.30u  Hoe kan de informatiedoorstroming, communicatie en monitoring van of naar de partnerinstellingen verbeterd worden?
16.30u – 17.00u   Q&A, conclusies & evaluatie

Afhankelijk van de specifieke vragen en specifieke cases, sturen we deze agenda mogelijk nog bij. De definitieve agenda delen we op de dag zelf mee.

Praktisch

  • ngo-federatie, Vlasfabriekstraat 11, 1060 Brussel - zaal Beijing. 
  • workshop én broodjes zijn gratis
  • taal: Nederlands
  • maximaal 25 deelnemers en 1 per organisatie

Contactpersoon

Paola.VallejoPatino@ngo-federatie.be (Financieel beheer en transparantie)

Inschrijving

Schrijf je in voor 2 december. 

Statusbericht

Sorry…This form is closed to new submissions.
Website by MINSKY