Vorming: Wat betekent de nieuwe vzw-wet voor ngo's? - ngo-federatie

Menu

Vorming: Wat betekent de nieuwe vzw-wet voor ngo's?

Intern Evenement Enkel toegankelijk voor leden

Muntpunt, Munt 6 te  1000 Brussel

View larger map

van 14u. tot 17u.

Georganiseerd door Eric Kint

Op 28 mei organiseren we een vorming over de impact van de nieuwe vzw-wetgeving op ngo’s voor ontwikkelingssamenwerking. Marleen Denef (Impactadvocaten) is vanaf het begin betrokken bij deze nieuwe wetgeving en kent de materie dus als geen ander. Tijdens de vorming zal zij ook stilstaan bij twee nieuwe registratieplichten (UBO en giften van en naar het buitenland), steeds toegespitst op ngo’s voor ontwikkelingssamenwerking.

Vzw-wetgeving

Begin 2018 organiseerden we een eerste vorming over de nieuwe vzw-wetgeving, toen nog in de stijgers, gegeven door Marleen Denef. Die nieuwe wetgeving is nu aangenomen en treedt vanaf 1 mei 2019 in werking.

Verder bouwend op de vorming die Marleen Denef vorig jaar reeds verzorgde bij ngo-federatie, zal er ingezoomd worden op de specifieke gevolgen voor ngo’s voor ontwikkelingssamenwerking. De nieuwe vzw-wet zal vanuit de wet betreffende de Belgische ontwikkelingssamenwerking en het KB betreffende de niet-gouvernementele samenwerking bekeken worden. Ook de nodige aanpassingen aan de statuten specifiek voor ngo’s voor ontwikkelingssamenwerking zullen aan bod komen.

Je kan hier al de PowerPoint-presentatie downloaden van de vorming die Marleen Denef eind maart 2019 gaf bij Sociare.

UBO-register

In september 2017 werd een wet (FOD Financiën) aangenomen tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten. Deze wet voorziet in het invoeren van een register van uiteindelijke begunstigden in België (in het Engels ‘UBO’ genoemd, dat staat voor ‘Ultimate Beneficial Owner’). Dit is sinds 31 oktober 2018 van kracht en de deadline voor het invullen van het UBO-register ligt op 30 september 2019. De gebruikershandleiding opgesteld door de federale Overheidsdienst Financiën is hier te vinden.

In de vorming op 28 mei zal Marleen Denef ook ingaan op dit UBO-register en de impact daarvan op ngo’s voor ontwikkelingssamenwerking.

Register van giften van en naar het buitenland

In het Parlement werd in april 2019 een wetsvoorstel (FOD Justitie) besproken met betrekking tot de giften en de jaarrekeningen van verenigingen en stichtingen. Het wetsvoorstel voorziet, naast een veralgemeende neerleggingsplicht voor de jaarrekeningen van verenigingen en stichtingen bij de Nationale Bank van België, in de verplichting voor alle verenigingen en stichtingen om een register van de inkomende en uitgaande giften van en naar het buitenland bij te houden. 

Begin mei 2019 werd het duidelijk dat dit voorstel er (voorlopig) niet komt.
> Klik hier voor meer info

Aanvankelijk was dus voorzien om dit op de lezing te behandelen. Maar dit luik komt dus te vervallen.

Schrijf je hieronder in.

Heb je een concrete vraag die je op de vorming graag aan bod wil laten komen? Laat ze hieronder achter bij de opmerkingen met een duidelijke vermelding over welk luik het gaat. Op 20 mei sturen we al de verzamelde vragen aan Marleen Denef.

Statusbericht

Sorry…This form is closed to new submissions.

Meer events

Toon
Website by MINSKY