Vorming Qualitative Impact Protocol Lead Evaluator - ngo-federatie

Menu

- Vorming Qualitative Impact Protocol Lead Evaluator

Intern Evenement Publiek toegankelijk

Brussel, adres nog te bepalen

van 9.00u tot 17.00u

Georganiseerd door Ngo-federatie - Acodev - Fiabel

NL/ Wil je in je evaluaties graag iets zeggen over de impact van je programma op basis van een kwalitatieve methodologie en met een realistisch budget? Dan is deze vorming misschien interessant voor jou.

FR/ Si vous désirez pouvoir dire quelque chose sur l'impact de votre programme sur base d'une méthodologie qualitative et avec un budget réaliste, cette formation peut vous intéresser.

Inhoud van de vorming - Contenu de la formation

Praktisch - Pratiquement

NL/
Ben je geïnteresseerd? Hier vind je de praktische modaliteiten van de vorming.

  • Prijs: We vragen een eigen bijdrage van 200 euro. De rest van het inschrijvingsgeld wordt door de federaties betaald.
  • Taal: Engels
  • Datum: 11 en 12 mei
  • Waar? Vlasfabriekstraat 11, 1060 Sint-Gillis

De vorming gaat alleen door indien we voldoende inschrijvingen hebben (12 personen). Inschrijvingen gebeuren op een first come first serve-basis en beperkt tot één persoon per organisatie. 

FR/ 
Si cette formation vous intéresse, voici les modalités qui sont un peu particulières en raison des spécificités de cette formation:

  • Prix: Exceptionnellement, une contribution de 200 euros est demandée par participant, le solde est pris en charge par les fédérations.
  • Langue: anglais
  • Dates: 11 et 12 mai
  • Lieu: Rue de la linière 11, 1060 Sint-Gilles

Cette formation n'aura lieux qu'à condition de réunir suffisamment de participants (12). L'inscription se fera sur base du premier arrivé, premier servi et limité à une personne par organisation.


 

 

 
Gender | Genre
Nodig in het kader van onze rapportage en ons genderbeleid.
Nécessaire pour notre rapportage et notre politique de genre.
 
Bij welke organisatie werk jij?
Pour quelle organisation travaillez-vous?
 
Wat is jouw functie binnen de organisatie?
Quel est votre travail dans l'organisation?
 

 

Information message

Bij deze inschrijving ga je akkoord met onze spelregels bij evenementen van ngo-federatie. Contactinformatie en een routebeschijving vind je hier.

En vous inscrivant, vous acceptez nos règles du jeu lors des événement de la ngo-federatie. Pour notre contact et adresse, cliquez ici.

Statusbericht

Bij ngo-federatie worden jouw persoonlijke gegevens op een correcte en eerlijke manier behandeld. Net zoals we zelf willen dat onze gegevens behandeld worden.
Lees onze uitgebreide privacyverklaring op www.ngo-federatie.be/privacy. Daar staan o.a. jouw rechten opgesomd.
Heb je vragen of klachten hierover: webmaster@ngo-federatie.be | 02/536.19.31 | Vlasfabriekstraat 11, 1060 Brussel 

Meer events

Toon
Website by MINSKY