Vorming integriteit - ngo-federatie

Menu

Vorming integriteit

Intern Evenement Enkel toegankelijk voor leden

11.11.11, zaal Beijing, Vlasfabriekstraat 11, 1060 Brussel

9:30 u.- 16:30 u.

Georganiseerd door Eric Kint

Deze workshop is gericht op de interne werking van deze organisaties.

Verschillende initiatieven zijn reeds genomen zoals de gezamenlijke ondertekening van een charter, een intentieverklaring ondersteunende initiatieven vanuit de federaties, …
Dit moet helpen om integriteit in te bedden in de interne structuren en organisatiecultuur van ngo’s.

Doelstelling

We bouwen verder op de eerder genomen initiatieven.

Twee doelstellingen staan centraal:

  • Kennis en inzicht verwerven in (de instrumenten van) een integriteitsbeleid
  • Een methodische aanpak voor het analyseren van integriteitskwesties

Deze algemene opleiding integriteit is bestemd voor integriteitsverantwoordelijken.

Jouw voorbereiding

  • Deelnemers bekijken op voorhand de missie, visie en waarden van hun organisatie, eventueel op hun website
  • Deelnemers nemen de gedragscode van hun organisatie mee, mocht deze er zijn
  • Deelnemers nemen hun laptop mee

Programma

Om op een vertrouwelijke manier om te gaan met de informatie die we delen gebruiken we heel de vorming de Chatham House Rule.

9.00u Introductie
9.20u

Wat betekent een integriteitsbeleid voor een NGO?

10.00u

Presentaties van deelnemers en discussie

10.30u PAUZE
10.45u

Hoe begin je eraan?

Alle ingrediënten van een integriteitsbeleid op een rijtje

12.00u Uitwisseling van bevindingen
12.30u LUNCH
13.30u

Moreel beraad: persoonlijke verantwoordelijkheid versus organisatiebelang.

  • Wat is een dilemma?
  • Wat houdt een moreel beraad in? (aan de hand van enkele praktische voorbeelden)
  • 7-stappenplan
15.00u PAUZE
15.15u

Gespreksvoering met stakeholders nav het moreel beraad:verbindende communicatie.

16.30u EINDE

Begeleiding: Mevrouw Suzan Langenberg (www.diversity.be)

Schrijf je hieronder in

Statusbericht

Sorry…This form is closed to new submissions.

Meer events

Toon
Website by MINSKY