Toekomstatelier: Positionering in globale agenda en sfeer - ngo-federatie

Menu

Toekomstatelier: Positionering in globale agenda en sfeer

Intern Evenement Enkel toegankelijk voor leden

Muntpunt – Zaal Mallemunt (3de verdieping) - Munt 6, 1000 Brussel

Van 9.30u. tot 17.00u.

Georganiseerd door Femmy Thewissen

In het kader van ons toekomsttraject organiseren we 4 ateliers van 13 tot 16 mei. 

Dit atelier stelt de vraag naar de meerwaarde en plaats van Belgische ngo’s binnen de globale agenda en sfeer. 

De globale SDG agenda is het nieuwe internationale kader dat het werk van de sector mee vorm geeft. De rol die de ‘klassieke’ ontwikkelingssamenwerking opneemt binnen deze globale agenda wordt alsmaar kleiner: de ontwikkeling van ‘het zuiden’ (met hulp van ‘het noorden’) wordt minder en minder centraal gesteld. Hoe staan ngo’s tegenover deze nieuwe trend? Is de klassieke ontwikkelingssamenwerking werkelijk op sterven na dood? Proberen ngo's de omslag te maken? Welke rol kunnen en moeten ngo's opnemen in de nieuwe globale agenda, en welke partnerschappen gaan ze hiervoor aan?

De sessie in de voormiddag focust op de vraag of en hoe ngo’s een omslag moeten maken in functie van de nieuwe globale agenda en trends. De sessie wordt ingeleid aan de hand van de resultaten van de enquête die werd afgenomen in aanloop naar de toekomstateliers. In een tweede deel laten we een aantal leden aan het woord die hun ervaringen delen over het al dan niet maken van deze omslag. Er wordt in het bijzonder gekeken naar wat dit kan betekenen voor ons werk in de partnerlanden. Vergt een omslag andere partners, andere manieren van werken en een ander type activiteiten of inhoud van ons werk? We eindigen met een uitwisselingssessie waarin de deelnemers wordt gevraagd om zelf aan de slag te gaan en zich de vraag te stellen welk verhaal ze met welke partners zullen brengen in 2030.

In de namiddag focussen we specifiek op de relatie met de zogenaamde 'lokale partners'. INGOs (internationale non-gouvernementele ontwikkelingsorganisaties) leggen vandaag de dag rekenschap af aan een veelheid van actoren (vb. donoren, overheden, andere INGOs, waakhond-organisaties). Ondanks het feit dat INGOs zich presenteren als organisaties die sterk verbonden zijn met het lokale niveau, zijn de verantwoordingsmechanismen tussen de INGO en de lokale organisaties en de gemeenschappen voor wie ze werken, niet sterk uitgebouwd. De sterke retoriek en de stevige pleidooien voor meer verantwoording (accountability) van de INGOs naar lokale organisaties en gemeenschappen ten spijt, blijft het voor INGOs zeer onduidelijk waaruit deze verantwoording zou bestaan of hoe INGOs verantwoording zouden kunnen afleggen aan deze actoren. In deze sessie willen we meer inzicht bieden in dit vraagstuk van ‘neerwaarts verantwoording afleggen’ door INGOs.

Programma

 • 9.30u. – Sessie 1: Van ontwikkelingssamenwerking naar duurzame ontwikkeling: nood aan nieuwe partnerschappen?
  Deze sessie wordt ingeleid en begeleid door Thomas Vervisch. Tijdens deze sessie komen een aantal cases van leden aan bod. Achteraf bespreken we die cases in een uitwisselingssessie. 

  • Presentatie van resultaten bevraging
  • Cases van leden: 11.11.11, Artsen Zonder Vakantie, TRIAS
  • Uitwisselingsessie: welk verhaal met welke partners in 2030?
   • Taal: Nederlands
 • 13.00u. – Lunch
 • 14.00u. – Sessie 2: Relaties met lokale partners (i.s.m ACODEV)
  Tijdens deze sessie presenteert Mieke Berghmans een conceptueel kader over type partner relaties. Daarna gaan we aan de hand van voorbeelden van de leden op zoek naar verschillende vormen van evenwichtige partnerschappen in de praktijk en bespreken we de uitdagingen die we daarbij ondervinden.

  • 14.00u: Inleiding door Mieke Berghmans
  • 14.45u: Cases van leden: Via Don Bosco, Caritas, 11.11.11
  • 15.30u: Pauze
  • 15.45u: Uitwisselingsessie op basis van gepresenteerde cases
   • Taal: Nederlands (indien nodig wordt Franstalige vertaling voorzien door onze collega's van ACODEV)
   • Deze sessie wordt georganiseerd in samenwerking met ACODEV. 
Website by MINSKY