Toekomstatelier: Positionering in Belgische (civiele) maatschappij - ngo-federatie

Menu

Toekomstatelier: Positionering in Belgische (civiele) maatschappij

Intern Evenement Enkel toegankelijk voor leden

Muntpunt – Zaal Mallemunt (3de verdieping) - Munt 6, 1000 Brussel

Van 12.30u. tot 17.30u.

Georganiseerd door Femmy Thewissen

In het kader van ons toekomsttraject organiseren we 4 ateliers van 13 tot 16 mei. 

Dit atelier focust op onze toegevoegde waarde in de Belgische samenleving en middenveld. Hoe geven we vorm aan de legitimiteit, rol en plaats van ngo’s als middenveldsactoren? We weten dat (een deel van) het breed publiek in België kritisch staat tegenover ngo’s en dat het middenveld als geheel onder druk staat. Hoe kunnen we in die context onze plaats en rol herdefiniëren of herwaarderen? 

Tijdens dit atelier raken we volgende topics aan:

 • Welke trends zien we in het Belgisch middenveld? Hoe kunnen we als ngo’s voor internationale samenwerking beter aansluiten bij het bredere middenveld en reageren op die trends? 
 • Hoe vertalen ngo’s de mondiale agenda in hun werk in België? Welke stappen worden er gezet in het realiseren van SDG doelstellingen in de Belgische samenleving, in het ontkokeren van de geïnstitutionaliseerde opdeling tussen ons werk in België en in het Zuiden, in het internationaliseren van sociale bewegingen, etc.? Wat zijn daar de drivers voor en wat zijn de implicaties, bijvb. voor onze rollen?

Programma

 • 12.30u. – Lunch
 • 13.30u. – Panelgesprek ‘Trends in het Belgische middenveld’ 
  We zoomen in op een aantal trends die we zien in het bredere Belgische middenveld. Voor elk van de thema’s slaan we de brug naar de ngo’s voor internationale samenwerking. In welke mate volgen ngo's de trends en evoluties op die we elders zien in het middenveld? Hoe reageren we best op bepaalde trends? Zijn er nieuwe of alternatieve opportuniteiten om aansluiting te zoeken bij het bredere middenveld?

  • Wat zijn de evoluties op het vlak van de rollen van het Belgisch middenveld en in het bijzonder van hun politieke rol

   • Pascal Debruyne (Vluchtelingenwerk)
  • Hoe staat het met de etnisch-culturele diversiteit van het breder Belgisch middenveld? Welke opdracht ligt er voor Belgische ngo’s voor internationale samenwerking op dit vlak?
   • Sophia Honggokoesoemo (Minderhedenforum)
  • Burgercollectieven lijken internationaal in opmars. Hoe staat het in België?
   • Dirk Holemans (Oikos)
  • Hoe positioneert de milieusector zich tegenover de duurzame ontwikkelingsagenda?
   • Jan Mertens (FRDO)
  • Moderator: Jean Bossuyt (ECDPM)
 • 15.15u. – Pauze
 • 15.30u. – Sessie ‘Hoe realiseren we de mondiale agenda in België?’
  Tijdens deze sessie snijden we via korte presentaties van leden (Plan België, Djapo, WSM) en uitwisseling aan werktafels volgende onderwerpen aan:

  • Moeten we naar een ontkokering van wereldburgerschapseducatie in België en ons internationaal werk?
  • Is het opportuun om naast wereldburgerschapseducatie ook aan de SDG’s in België te werken?
  • Welke uitdagingen komen er kijken bij de rol van facilitator van internationale partnerschappen tussen middenveldsactoren?

Taal: Nederlands 

Website by MINSKY