Seminarie: Uitdagingen en kansen voor niet-gouvernementele samenwerking in fragiele context - ngo-federatie

Menu

Seminarie: Uitdagingen en kansen voor niet-gouvernementele samenwerking in fragiele context

Extern Evenement Publiek toegankelijk
GSK

11.11.11 - Vlasfabriekstraat 11, 1060 Brussel

van 9.00u. tot 17.00u.

Georganiseerd door Zuidcommissie van 11.11.11

Doelstelling

Alle actoren van de internationale samenwerking worden in landen zoals Burundi, Haïti, Burkina Faso, Mali en de DRC geconfronteerd met een reeks uitdagingen die verband houden met de typische problemen van fragiele staten. In het afgelopen decennium is er veel internationale aandacht gegaan naar falend openbaar bestuur en het beleid om de onderliggende oorzaken ervan aan te pakken. Hoewel dit onderwerp veel aandacht krijgt vanuit de officiële ontwikkelingssamenwerking op bilateraal en multilateraal niveau, nemen niet-gouvernementele actoren relatief weinig initiatieven om dit probleem op een holistische manier te onderzoeken.

Problemen van bestuurlijke aard die een hinderpaal vormen voor (duurzame) ontwikkeling beperken zich uiteraard niet tot landen die men als ‘falende’ of ‘fragiele’ staten’ is gaan definiëren. Vandaar dat het seminarie rond de rol van niet-gouvernementele actoren in fragiele context zich richt tot alle Belgische niet-gouvernementele actoren en hun partners die geconfronteerd worden met elementen van falend beleid en zich toeleggen op het versterken van goed bestuur. In de praktijk dus de overgrote meerderheid van de niet-gouvernementele actoren.

Het seminarie zal geleid worden door onderzoekers gelinkt aan het onderzoeksprogramma ‘ACROPOLIS (ACademic Research Organisation for POlicy Support) - Aid effectiveness in Fragile Contexts, gefinancierd door ARES-CCD en VLIR-UOS.

Het seminarie kadert in een breder leertraject rond de uitwisseling van kennis en ervaringen over de specifieke rol van niet-gouvernementele actoren in fragiele context.

Schrijf je hier in

Statusbericht

Sorry…This form is closed to new submissions.
GSK
Website by MINSKY