Seminarie: Beleidscoherentie voor Duurzame Ontwikkeling in België - ngo-federatie

Menu

Seminarie: Beleidscoherentie voor Duurzame Ontwikkeling in België

Extern Evenement Publiek toegankelijk

11.11.11 - Zaal Beijing - Vlasfabriekstraat 11, 1060 Brussel

Van 9.15u. tot 13.00u.

Georganiseerd door 11.11.11

Hoe bereiken we meer “Beleidscoherentie voor Duurzame Ontwikkeling”  [PC(S)D] in de Belgische besluitvorming?

Opzet: seminarie voor ngo’s en middenveldorganisaties die streven naar een positieve impact van het Belgische beleid op de duurzame ontwikkeling van het Zuiden.

Het seminarie wil:

  • Een stand van zaken opmaken van de toepassing van PC-S-D in België en de EU.
  • De verhouding verduidelijken tussen “Beleidscoherentie voor Ontwikkeling” (PCD) en  “Beleidscoherentie voor Duurzame Ontwikkeling”.
  • Een vernieuwd elan tot stand brengen en praktische afspraken maken om de toepassing van PC(S)D in België te versterken.

Programma

9:15: Onthaal en koffie
9:30: Verwelkoming door Naima Charkaoui, Diensthoofd Beleidsdienst 11.11.11
9:35: Inleiding: Wat verstaan we onder de begrippen PCD, PCSD en Comprehensive approach
         Antoinette Van Haute, Beleidsmedewerker CNCD-11.11.11

9:55: PCD in de Europese Unie. Ontstaan, ontwikkeling en stand van zaken.
         Marie-Aurélie Vernin, Team Leader – PCD, Europese Commissie

10:40: PCD in België. Wettelijk kader en uitvoering.
           Marc Maes, Beleidsmedewerker 11.11.11

11:15: Krachten bundelen voor meer PCD in België
           Gedachtenwisseling in kleine groepen en plenair over wat het middenveld kan doen om meer beleidscoherentie voor duurzame ontwikkeling te bekomen in België         

12:15: Besluit
12:30: Broodjeslunch
13:00 Einde

 

Taal: Engels

Website by MINSKY