Opleiding: De basis voor sterk vrijwilligerswerk op 13 en 20 mei 2019 - ngo-federatie

Menu

Opleiding: De basis voor sterk vrijwilligerswerk op 13 en 20 mei 2019

Extern Evenement Enkel toegankelijk voor leden

11.11.11, Vlasfabriekstraat 11, 1060 Brussel

van 9.00u. tot 16.30u.

Georganiseerd door 11.11.11

Herken je dit? Tekort aan vrijwilligers, verouderde vrijwilligerspopulatie, moeilijke coaching van vrijwilligers.
Weet je niet hoe je vrijwilligersbeleid te actualiseren voor kortdurende engagementen?  

Binnen deze opleiding bekijken we naar:

  • een gedeelde visie op vrijwilligerswerk
  • een gedragen vrijwilligersbeleid
  • een motiverende vrijwilligersvriendelijke context creëren
  • een vlotte samenwerking tussen beroepskrachten en vrijwilligers.

Na het volgen van deze opleiding heb je een basis om jouw werking uit te bouwen binnen de toekomstige tendensen van het vrijwilligerswerk. Deze opleiding mikt op een hedendaagse inbedding van vrijwilligerswerk in je organisatie.  

  • Duur: 2 dagen
  • Data: 13 + 20 mei van 9-16.30 uur
  • Lesgever: Koen Vermeulen
  • Locatie: 11.11.11, Vlasfabriekstraat 11, 1060 Brussel
  • Inschrijven: training@11.be

 

 

Uitgebreide info:

Dag 1: een hedendaags aantrekkelijk karakter van je vrijwilligerswerking – een motiverende context voor het werken met vrijwilligers.

De perceptie leeft dat mensen moeilijk te motiveren zijn tot vrijwilligerswerk, laat staan hen te motiveren tot een vast engagement.  De waarheid ligt eerder in de realiteit dat er anno 2019 een enorm vrijetijdsaanbod is, vrijwilligerswerk is daar een onderdeel van. Vrijwilligers zoeken permanent naar de plaats waar het leuk is én waar ze zich gewaardeerd en gemotiveerd voelen om een bijdrage te leveren. 

Organisaties die vrijwilligers willen aantrekken en behouden moeten meer dan ooit nadenken over de wijze waarop zij dit vorm willen geven. Vrijwilligers zijn niet langer mensen die we éénmaal binnenhalen en voor jaren behouden. Eens vrijwilligers er zijn moet je er mee aan de slag om hen te laten genieten van je werking.

Wat betekent dit naar organisatoren van het vrijwilligerswerk toe?
Vrijwilligersorganisaties anno 2019 staan voor de opdracht om niet alleen hun structuur maar ook hun  cultuur te actualiseren en af te stemmen op de noden van de hedendaagse burger/vrijwilliger.

Tijdens deze dag gaan we dieper in op deze aantrekkelijke cultuur.  Wanneer heeft je vrijwilligerswerking een aantrekkelijk karakter en hoe kunnen we deze motiverende context in onze eigen werking creëren? Wat hebben vrijwilligersvriendelijke organisaties met elkaar gemeen?  Aan de hand van verschillende modellen en tools zoals o.a. de betrokkenheidscirkels, het marktprincipe … bekijken we hoe we zorgen voor gedreven mensen met een positieve mindset, binnen een aantrekkelijke organisatie, met aandacht voor de behoeften van elk individu.

Dag 2: ontwikkelen van een beleid omtrent hedendaags vrijwilligerswerk

Tijdens deze 2de opleidingsdag gaan we dieper in op de structuur van het hedendaags vrijwilligerswerk.  We focussen op het ontwikkelen van een vrijwilligersbeleid volgens ons bollenmodel.

Een vrijwilligersbeleid, what's in a name?

Waarvoor staat het begrip vrijwilligersbeleid, en waarom is dit nu plots zo belangrijk? Heb je een vrijwilligersbeleid nodig om met vrijwilligers te werken? Op welke manier beginnen we aan het uitwerken van zo'n beleid?

Tijdens deze dag geven we een overzicht van alle terreinen van het vrijwilligersbeleid. We ontdekken de noodzakelijkheid van een gemeenschappelijke aansturing en aan de hand van concrete tools bekijken we hoe dergelijk beleid implementeerbaar is binnen uw werking. Verder zoomen we dieper in op verschillende deelaspecten die specifiek zijn in het werken met vrijwilligers:

Ontwikkelen van een visie op vrijwilligerswerk.

Elke organisatie heeft een visie. Maar heeft elke organisatie die werkt met vrijwilligers ook een duidelijke visie op het werken met vrijwilligers? Samen werken in dezelfde richting is essentieel. Als we willen dat iedereen in de richting van het noorden loopt, is het erg belangrijk dat het noorden voor iedereen op dezelfde plaats ligt. We stellen 10 centrale vragen waardoor we een duidelijke kijk krijgen op de eigenheid van je werking. Deze eigenheid vertalen we in de visie van uw organisatie op vrijwilligerswerk. Een visie waar je direct mee aan de slag kan.

Vrijwilligers rekruteren en selecteren

Waar ligt de sleutel tot succes? Op welke manier komt mijn organisatie naar buiten, hoe trekken we bewust vrijwilligers aan? Wat boeit de hedendaagse vrijwilligers, wat trekt hen aan? Deze analyse leggen we naast de analyse over de aantrekkelijkheid van de eigen werking.  

Kunnen alle vrijwilligers zomaar starten, of organiseren we verschillende selectierondes waarbij de beste 3 mogen starten? In elk geval moeten we blijven zoeken naar de juiste persoon op de juiste taak.  Waar ligt het midden  tussen een duidelijk functieprofiel en de openheid om een breedheid aan vrijwilligers aan te trekken?

Onthalen van vrijwilligers

Waarom  willen we bewust vrijwilligers onthalen?  Hoe onthalen we onze (nieuwe) vrijwillgers het best zodat ze meer zin hebben om terug te keren?  Aan de hand van ons fluomodel leggen we uit hoe we (potentiele) vrijwilligers denkbeeldig in de verf kunnen zetten zodat zij onze volle belangstelling krijgen.

Vrijwilligers coachen & evalueren.

Mensen gaan makkelijker shoppen in het vrijwilligerswerk, moeten we hen dan nog coachen, laat staan evalueren? Zal dit er niet toe leiden dat vrijwilligers weg lopen? We staan stil bij het belang van coaching en evaluatie van vrijwilligers binnen uw organisatie. En indien we coachen en evalueren, dan is de wijze waarop dit wordt aangepakt van cruciaal belang. Of hoe een goede coaching uw organisatie versterkt.

Vrijwilligers begeleiden bij hun exit.

Wat is het belang van een goede exit procedure? Hoe kan uw organisatie de verlaters met een goed gevoel laten vertrekken? En hoe versterk je jouw organisatie met de feedback van de verlaters? Gezien verlaters een belangrijke cultuurbepaler zijn, kijken we hoe ze een positieve boodschap kunnen uitdragen over uw organisatie.

Website by MINSKY