Online vorming over externe eindevaluaties - 2 en 9 maart - ngo-federatie

Menu

- Online vorming over externe eindevaluaties - 2 en 9 maart

Intern Evenement Publiek toegankelijk

9h - 16h

Georganiseerd door Acodev - ngo-federatie - Fiabel

Het einde van het programma 2017-2021 nadert en de actoren bereiden zich voor op de eindevaluaties. Om u beter in staat te stellen onafhankelijke evaluatieprocessen te beheren, organiseren de federaties in samenwerking met COTA een vorming. Tijdens deze opleiding wordt aandacht besteed aan het opstellen van referentietermen voor kwaliteitsvolle evaluaties, de follow-up van een evaluatie en methoden voor het opmaken van een management response. 

Pour les francophones il y a des formations le 4 et 11 mars. Pour plus d'informations, veuillez contacter Acodev.

 

Dag 1 (2 maart):

  1. Algemene inleiding
  2. Referentietermen voor een evaluatie en selectie van een beoordelaar
  3. Monitoring van de evaluatie om de kwaliteit ervan te waarborgen

Dag 2 (9 maart):

  1. Inleiding van dag 2
  2. (vervolg) Monitoring van de evaluatie om de kwaliteit ervan te waarborgen
  3. Het gebruik van evaluatieresultaten
  4. Algemene conclusie

Schrijf je in

Schrijf je in vóór 19 februari 2021. Je hoeft slechts éénmaal het inschrijvingsformulier in te vullen. We gaan ervan uit dat je dan zowel op 2 maart als 9 maart aanwezig zal zijn. Indien je vragen hebt, neem dan contact op met Hélène Flaam (Fiabel) 

Vooraleer je je inschrijft, stellen we je hier een paar vragen. Niet alle velden zijn verplicht, maar je antwoorden helpen ons om de opleiding te optimaliseren. Dank voor je begrip.


 

 

 
Gender | Genre
Nodig in het kader van onze rapportage en ons genderbeleid.
Nécessaire pour notre rapportage et notre politique de genre.
 
Bij welke organisatie werk jij?
Pour quelle organisation travaillez-vous?
 
Wat is jouw functie binnen de organisatie?
Quel est votre travail dans l'organisation?
 
Bent u ooit betrokken geweest bij een externe evaluatie in de ontwikkelingssamenwerking? / Avez-vous déjà été associé.e à une évaluation externe dans le domaine de la coopération-développement ?
Was u betrokken bij een tussentijdse evaluatie van de vijfjarige DGD-programma's 2017 - 2021? / Avez-vous été associé.e à une évaluation à mi-parcours des programmes DGD quinquennaux 2017 – 2021 ?
Is er binnen uw organisatie een persoon die specifiek instaat voor monitoring en evaluatie? / Au sein de votre organisation, y a-t-il une personne spécifiquement en charge du suivi-évaluation ?
Zo ja, ben jij die persoon? / Si oui, êtes-vous cette personne ?
Heeft uw organisatie een aanvraag ingediend voor het certificaat Evaluation Capacity Building Initiative? / Votre organisation a-t-elle sollicité le certificat Evaluation Capacity Building Initiative ?
Zo ja, was u bij dit proces betrokken? / Si oui, avez-vous été associé.e à ce processus ?
Neemt uw organisatie deel aan het platform monitoring & evaluatie van de federaties? / Votre organisation participe-t-elle au groupe de travail monitoring & évaluation des fédérations ?
Zo ja, vertegenwoordigt u haar in deze groep? / Si oui, est-ce vous qui la représentez dans ce groupe ?
Hebt u ooit deelgenomen aan een PCM- en/of RBM-opleiding die door een van de 3 federaties werd aangeboden? / Avez-vous déjà participé à une formation en GCP et/ou GAR proposée par l’une des 3 fédérations ?
Op een schaal van 1 tot 5, waarbij 5 het maximum is, hoe beoordeelt u uw kennis van externe evaluaties? / Sur une échelle de 1 à 5, 5 étant le maximum, comment appréciez-vous vos connaissances en matière d’évaluations externes ?
Over welk onderwerp zou u uw kennis het meest willen uitbreiden (meerdere antwoorden mogelijk)? (meerdere antwoorden mogelijk) / Sur quel sujet auriez-vous le plus besoin de renforcer vos connaissances ? (plusieurs réponses possibles)
Wat zijn uw belangrijkste verwachtingen ten aanzien van deze opleiding? (meerdere antwoorden mogelijk) / Quelles sont vos principales attentes par rapport à cette formation ? (plusieurs réponses possibles)

 

Information message

Bij deze inschrijving ga je akkoord met onze spelregels bij evenementen van ngo-federatie. Contactinformatie en een routebeschijving vind je hier.

En vous inscrivant, vous acceptez nos règles du jeu lors des événement de la ngo-federatie. Pour notre contact et adresse, cliquez ici.

Statusbericht

Bij ngo-federatie worden jouw persoonlijke gegevens op een correcte en eerlijke manier behandeld. Net zoals we zelf willen dat onze gegevens behandeld worden.
Lees onze uitgebreide privacyverklaring op www.ngo-federatie.be/privacy. Daar staan o.a. jouw rechten opgesomd.
Heb je vragen of klachten hierover: webmaster@ngo-federatie.be | 02/536.19.31 | Vlasfabriekstraat 11, 1060 Brussel 

Het hele programma

Download hier het hele programma van de vorming.

Vorming externe evaluatie - programma
05 Feb 2021 nl TAGS: Monitoring & Evaluatie

Meer events

Toon
Website by MINSKY