Nexus-werkgroep - ngo-federatie

Menu

Nexus-werkgroep

Intern Evenement Enkel toegankelijk voor leden

Zoom

13h30-15h30

Georganiseerd door Ngo-federatie - Acodev

Op initiatief van de federaties werd binnen het Niet-Gouvernementele Samenwerking Overlegcomité (NGSOC) beslist een werkgroep op te richten over de nexus ontwikkelingssamenwerking-humanitaire hulp. De groep bestaat uit vertegenwoordigers van DGD (zowel van ontwikkelingssamenwerking als van humanitaire hulp), ngo’s, de federaties en diplomatieke posten. De werkgroep komt op 1 december voor de eerste keer samen via Zoom.

De belangrijkste doelstellingen van de werkgroep zijn:

  • Tot een gemeenschappelijk begrip komen van wat een nexus-aanpak betekent voor de Belgische ontwikkelingssamenwerking;
  • Concrete implicaties van een nexus-aanpak formuleren, met name op vlak van financiële kaders en monitoring & evaluatie;
  • Mogelijke obstakels voor de implementatie van een nexus-aanpak identificeren;
  • Uitwisseling van ervaringen met een nexus-aanpak tussen ontwikkelingsactoren, humanitaire actoren en donoren, om goede praktijken in kaart te brengen. 

De werkgroep heeft het mandaat om op basis van deze uitwisselingen posities en aanbevelingen te formuleren voor het NGSOC. We hopen hiermee de reflectie over en de implementatie van een nexus-aanpak in de sector te stimuleren.

Interesse om deel te nemen? Contacteer Caroline Demanet van ACODEV of Sarah Arras van ngo-federatie. 

Website by MINSKY