MEAL-vorming over beleidswerk (2/2) - ngo-federatie

Menu

- MEAL-vorming over beleidswerk (2/2)

Intern Evenement Publiek toegankelijk

De vorming verloopt online, via Zoom. Na inschrijving krijg je een link bezorgd. 

van 13 uur tot 16 uur

Georganiseerd door Acodev - ngo-federatie - Fiabel

In het MEAL-traject dat de federaties aan je voorstellen, organiseren we coachingssessies per organisatie en drie thematische vormingen, waarop je hier in één beweging kunt inschrijven. Deze specifieke dag gaat over beleidswerk, maar we behandelen dus alle volgende thema's: 

1. Beleidswerk: MEAL van resultaten

20 + 27 april, telkens van 13-16 uur, trainers: Geert Phlix en Eva Wuyts

Waarover gaat het? De uitdaging bij beleidswerk is het opvolgen en meten van resultaten van onvoorspelbare veranderingsprocessen. Wat helpt? (i) Een heldere ToC waarbij mogelijke tussenstappen naar het uiteindelijke doel zo concreet mogelijk zijn uitgetekend, (ii) progress markers die zich situeren tussen het minimum en maximum haalbare, (iii) een systeem dat de eigen inspanningen nauwkeurig bijhoudt en afzet ten aanzien van veranderingen in beleid zodat gevolgen en risico’s goed ingeschat kunnen worden en (iv) geregelde reflectie op basis van outcome harvesting en beoordeling van eigen bijdrage.

Hoe gaan we te werk? Twee sessies van 3 uur met tussenin een oefening over het formuleren van progress markers die verband houden met indicatoren op outcomeniveau (reken hiervoor op 2 uur werk). Eerste sessie focust op theorie en voorbeelden uit de praktijk (klimaat en financiële rechtvaardigheid), tweede sessie focust op feedback en peer-uitwisseling en sluit af met tips voor volgende stappen.

Voor wie? Verantwoordelijke(n) voor beleidswerk en/of MEAL

Wat heb je hieraan? Je versterkt de MEAL van beleidswerk en je organisatie is beter in staat om een uitspraak te doen over indicatoren op outcome niveau.

 

2. Burgerschapseducatie: MEAL van resultaten

14 + 28 april, telkens van 13u-16 uur, trainers Corina Dhaene en Eva Wuyts

Hoe gaan we te werk? Twee sessies van 3 uur met tussenin een oefening over identificeren van gepaste methoden voor specifieke indicatoren (reken hiervoor op 2 uur werk). Eerste sessie focust op theorie, verdere verkenning van outcome harvesting en voorbeelden van andere methoden uit de praktijk, tweede sessie focust op feedback en peer-uitwisseling en sluit af met tips voor volgende stappen.

Voor wie? Verantwoordelijke(n) voor burgerschapseducatie en/of MEAL

Wat heb je hieraan? Je versterkt de MEAL van het educatieve werk en je organisatie is beter in staat om een uitspraak te doen over indicatoren op outcome-niveau.

 

3. Programma's in partnerlanden: bepalen en meten van targets op niveau van outcomes in fragiele contexten (niet voor programma’s in België)

21 april + 5 mei, telkens van 13u-tot 16 uur, trainers: Wouter Rijneveld en Corina Dhaene

Waarover gaat het? De uitdaging voor veel organisaties is het bepalen van relevante en meetbare (lees: te meten met redelijke inzet) indicatoren op outcome niveau. Tel daarbij het ontbreken van baseline studies en het is duidelijk dat target setting niet eenvoudig is. Organisaties die werken in fragiele contexten staan voor extra uitdagingen om data te verzamelen (bijv. moeilijke toegang tot data, slechte infrastructuur). Bovendien is het gebruik van de data vaak onderbenut. In deze training kom je meer te weten over een goede baseline meting, het bepalen van relevante indicatoren en target setting.

Hoe gaan we te werk? Twee sessies van 3 uur met tussenin een oefening over target setting bij indicatoren of zonder indicatoren (reken hiervoor op 2 uur werk). Eerste sessie focust op theorie over de rol van target setting in het grotere MEAL-plaatje en voorbeelden uit de praktijk, tweede sessie focust op feedback en peer-uitwisseling en sluit af met tips voor volgende stappen.

Voor wie? Programmabeheerders en/of MEAL-verantwoordelijken

Wat heb je hieraan? Meer zekerheid over de haalbaarheid en nuttigheid van je indicatoren en meetinspanningen.

Schrijf je in voor de thematische vormingen

Je kunt je hier in één beweging voor alle gewenste vormingen inschrijven. 

Voor welke organisatie werk je?
Welke vorming(en) wil je volgen?
14 + 28 april, 13-16u
20 + 27 april, 13-16u
21 april + 5 mei, 13-16u

Statusbericht

Bij ngo-federatie worden jouw persoonlijke gegevens op een correcte en eerlijke manier behandeld. Net zoals we zelf willen dat onze gegevens behandeld worden.
Lees onze uitgebreide privacyverklaring op www.ngo-federatie.be/privacy. Daar staan o.a. jouw rechten opgesomd.
Heb je vragen of klachten hierover: webmaster@ngo-federatie.be | 02/536.19.31 | Vlasfabriekstraat 11, 1060 Brussel 

Meer events

Toon
Website by MINSKY