Lessenreeks internationaal humanitair recht 2020 - ngo-federatie

Menu

- Lessenreeks internationaal humanitair recht 2020

Extern Evenement Publiek toegankelijk

Residence Palace (zaal Polack), Wetstraat 155 – 1140 Brussel

Vijf woensdagavonden van 19u tot 21u

Georganiseerd door Rode Kruis Vlaanderen

Naar jaarlijkse gewoonte organiseert Rode Kruis Vlaanderen ook in 2020 een lessenreeks internationaal humanitair recht (IHR).

Van 26 februari tot 25 maart vindt de 23ste editie van deze lessenreeks plaats. 5 weken lang worden op woensdagavond de kernthema’s binnen het internationaal humanitair recht behandeld.

De lessenreeks begint met een inleidende uiteenzetting over de bronnen, het toepassingsgebied en de actoren van het IHR. De volgende lessen gaan verder in op de bescherming van personen en goederen, de regels met betrekking tot wapens en methoden van oor­logsvoering en de bestraffing van schendingen van het IHR. In elke les is er aandacht voor concrete voorbeelden en ac­tuele onderwerpen. De lessenreeks wordt afgesloten met een les rond een actueel thema.

Voor elk onderwerp doet men beroep op deskundigen, aca­demici of personen die beroepshalve te maken hebben met de concrete toepassing van het IHR. Na elke lezing rekent men op de actieve inbreng van de deelnemers om een debat op gang te brengen.

Praktische info

Waar?

De lessenreeks 2020 zal doorgaan in Residence Palace (zaal Polack), Wetstraat 155 – 1140 Brussel. Deze locatie ligt op wandelafstand van het treinstation Brussel-Schuman en metrohalte Schuman. De dichtstbijzijnde (betalen­de) parking is Bepark Parking Schuman (European institutions).

Wanneer?

Noteer alvast in je agenda volgende data: vijf woensdagavonden van 26 februari tot 25 maart 2020, van 19 tot 21 uur. Toegang tot de zaal vanaf 18.30 uur.

Inschrijven?

De lessenreeks is toegankelijk voor iedereen. Vooraf inschrij­ven is wel noodzakelijk.

Attest van deelname?

Alle deelnemers ontvangen een attest van deelname op basis van de aanwezigheidslijst. Het is belangrijk dat je als deelnemer telkens voor de les deze lijst ondertekent.

Erkenning Orde van Vlaamse Balies?

Erkenning van de opleiding door de Orde van Vlaamse Balies en het instituut voor Gerechtelijke Opleidingen werd aangevraagd.

 

Download het programma voor meer info.

Meer events

Toon
Website by MINSKY