Integriteitsbeleid in overheidsorganisaties - ngo-federatie

Menu

Integriteitsbeleid in overheidsorganisaties

Extern Evenement Publiek toegankelijk

Faculty Club - Groot Begijnhof 14 - 3000 Leuven

Van 9.30u. tot 17.00u.

Georganiseerd door KU Leuven Instituut voor de overheid

Lesgeefster

Heidi Paesen, assistent van Prof Jeroen Maesschalck

 

Doelpubliek

Management- en beleidsverantwoordelijken uit diverse organisaties die inzichten willen opdoen over (de ontwikkeling van) integriteitsbeleid.

 

Inhoudelijke toelichting

Ambtelijk integriteitbeleid zit in de lift. Tot enkele jaren geleden was het concept nauwelijks bekend in Vlaanderen, maar nu is het alomtegenwoordig. Er worden studiedagen georganiseerd en steeds meer besturen werken aan een deontologische code, instrumenten om onethisch gedrag te melden (bv. vertrouwenspersonen, klokkenluidersregeling), risicoanalyses gevolgd door structurele maatregelen, enz. We zien in de praktijk echter dat deontologische codes vaak dode letter blijven, dat er nauwelijks beroep wordt gedaan op vertrouwenspersonen en dat het integriteitsbeleid in veel gevallen zijn doel voorbij schiet. Deze training biedt twee hulpmiddelen om die problemen te voorkomen.

 1. In het eerste deel van de opleiding wordt een dilemmatraining georganiseerd. Het primaire doel van een dergelijke training is het aanscherpen van het morele oordeelsvermogen van de deelnemers. Door het bespreken van concrete casussen (ethische dilemma’s) – die de deelnemers dagelijks ervaren tijdens de uitoefening van hun job – wordt in sterk interactieve sessies de vaardigheid ingeoefend om met integriteitvraagstukken om te gaan. Dilemmatrainingen kunnen bijvoorbeeld gebruikt worden om een deontologische code meer te laten leven in een organisatie. Ze kunnen informatie bieden aan leidinggevenden over de reële problemen op de werkvloer die mogelijk beleid vergen.
 2. In het tweede deel worden enkele belangrijke instrumenten van integriteitsbeleid besproken en worden aanbevelingen geformuleerd over hoe die daadwerkelijk een impact kunnen hebben op de werkvloer door de medewerkers daadwerkelijk te ondersteunen. Dit gebeurt in de vorm van een bespreking van het ‘integrity management framework’.

 

Programma

 1. Het niveau van het individu: een dilemmatraining met concrete gevalstudies

  1. Het concept ‘ethisch dilemma’
  2. Toelichting van het ethisch besluitvormingsmodel van Terry Cooper
  3. Gevalstudies: oefeningen aan de hand van het ethisch besluitvormingsmodel van Cooper
 2. Het niveau van de organisatie: uitwerken van een integriteitsbeleid in uw organisatie
  1. Inleiding: twee benaderingen van integriteitsbeleid
  2. Bespreking van instrumenten van integriteitsbeleid tegen de achtergrond van het Integrity Management Framework
  3. Organisationele verankering van integriteitsbeleid: noodzaak en vorm
  4. Bespreking van inhoud en belang van ethisch leiderschap
  5. Oefening: het Integrity Management Framework toepassen op het integriteitsbeleid van de eigen organisatie

 

Inschrijvingsprijs

€ 230 / deelnemer 

Website by MINSKY