GEANNULEERD: basisvorming Resultaatsgericht Beheer - ngo-federatie

Menu

- GEANNULEERD: basisvorming Resultaatsgericht Beheer

Intern Evenement Enkel toegankelijk voor leden

Vlasfabriekstraat 11, 1060 Brussel

van 9.30u. tot 16.45u.

Georganiseerd door Femmy Thewissen

Vanwege te weinig inschrijvingen is deze vorming geannuleerd. We bieden deze vorming jaarlijks aan, dus volgend jaar is er een nieuwe kans.

 

Het is van belang voor een ngo dat medewerkers die verantwoordelijk zijn voor planning, uitvoering en monitoring van het programma of een deel ervan, thuis zijn in de manier van denken, de terminologie en de instrumenten van Resultaatsgericht Beheer (RGB).

Voor mensen die recent in de sector zijn beginnen werken of die nooit de kans hadden om hierover een vorming te volgen.

Doelstellingen

 Deze vorming is een introductie tot verschillende elementen die van belang zijn voor het ontwerpen, formuleren, uitvoeren en opvolgen van programma’s.

Het doel is capaciteitsversterking van ngo-medewerkers op gebied van resultaatsgericht beheer: de medewerkers maken kennis met de terminologie, krijgen inzicht in hoe een programma resultaatsgericht geformuleerd wordt, leren wat een Theory of Change is en hoe het zich verhoudt tot een logisch kader en krijgen de basis van monitoring/opvolgen van resultaten.

Er gaat minder aandacht naar praktische aspecten van beheer (planning en uitvoering met partner, financiële opvolging, managen van uitvoering).

Begeleiding

Corina Dhaene (ACE Europe)

Voor wie?

Voor medewerkers van ngo’s die betrokken zijn bij de ontwikkeling, uitvoering en/of monitoring van een programma en nog geen basisvorming hebben gevolgd rond PCM en resultaatsgericht beheer.

Voorkennis is niet vereist.

De introductiecursus wordt georganiseerd voor medewerkers uit Zuid- en Noordwerking samen. Er zal voldoende aandacht zijn voor de specificiteit van de Noord- en de Zuidwerking waar relevant.

Inhoud en aanpak

De vorming vertrekt vanuit het denken rond verandering (ondersteund door het Theory of Change-concept) en besteedt veel aandacht aan een (multi-)actoren benadering. Want als ngo werk je door en met andere organisaties en instellingen om samen verandering te realiseren. Ervaring wijst uit dat denken vanuit actoren bijdraagt tot het ontwerpen en uitvoeren van programma’s die relevanter zijn en meer kans op succes bieden. De vorming zal dan ook inzichten uit diverse methoden zoals Outcome Mapping en Theory of Change combineren met elementen van het Logisch Kader.

Het programma bestaat uit onderstaande blokken, maar komt interactief tot stand. Dit wil zeggen: de deelnemers zullen mee bepalen welke accenten gelegd worden.

 

1. Wat is verandering?

Inhoud: wat is onze visie op verandering? Welke actoren en factoren spelen een rol in verandering? Wat zijn de noden van de groepen waarvoor je uiteindelijk verandering wil realiseren?

Aanpak: theorie en oefeningen rond contextanalyse, Theory of Change en resultatenketen, stakeholderanalyse, hypothesen over verandering

2. Formuleren van de bijdrage van de eigen organisatie tot verandering (strategie)

Inhoud: waar kan de ngo invloed op uitoefenen, welke strategie gebruiken, welke activiteiten uitvoeren, met welke actoren samenwerken en hoe formuleren van resultaten en identificeren van hypothesen ?

Aanpak: theorie en oefeningen rond: sphere of control, influence and interest, resultatenketen, stakeholderanalyse, Outcome Mapping en logisch kader

3. Uitvoeren van programma

Inhoud: hoe bepalen van budget en activiteiten om de verandering te realiseren, welke aanpak voor capaciteitsversterking, hoe partners voorbereiden op een exit, hoe risico’s beheren …

Aanpak: theorie en oefeningen rond opstellen van participatiematrix, vaststellen van risico’s

4. Opzetten van monitoring en evaluatie

Inhoud: hoe verandering opvolgen via indicatoren, hoe informatie verzamelen en met partners/actoren in,formatie analyseren en lessen trekken, wanneer en hoe evaluaties organiseren?

Aanpak: theorie en oefeningen rond het formuleren van indicatoren, het opstellen van een baseline, het vertalen van indicatoren (en targets) naar een systeem voor monitoring en evaluatie

5. Toepassen van theorie

Inhoud: ontwerpen van een fictief programma waarin de theorie over resultatenketen met indicatoren en veronderstellingen verwerkt wordt of kritische lezing van een fictief/bestaand logisch kader

Aanpak: oefening in groep of per twee (af te spreken op dag 1)

 

Voorbereiding

  • Er wordt gevraagd het logisch kader (samenvatting) en de Theory of Change door te sturen van het programma (deelprogramma) waarvoor je verantwoordelijk bent of dat je wil gebruiken als voorbeeld in de vorming.
  • Geef aan welk onderdeel (zie hierboven) voor jou het meest belangrijk is en welke concrete vragen je eventueel hebt.
  • Verder wil Corina ook graag vernemen hoeveel jaar je al actief bent in de sector.

 

Doorsturen tegen 24 mei naar corina.dhaene@ace-europe.be

Praktische info

  • woe-do-vrij  5-6-7 juni 2019 telkens van 09.30u – 16.45u
  • Vlasfabriekstraat 11, 1060 Brussel - wegbeschrijving
  • Er worden broodjes voorzien voor de deelnemers
  • Op het einde van de vorming krijgen de deelnemers een attest van deelname
Website by MINSKY