Framing over ontwikkelingssamenwerking: bespreking onderzoeksrapport - ngo-federatie

Menu

Framing over ontwikkelingssamenwerking: bespreking onderzoeksrapport

Intern Evenement Publiek toegankelijk

De Zoom-link wordt je uiterlijk daags voor dit event via mail bezorgd. 

14u - 16u. 

Georganiseerd door 11.11.11 en ngo-federatie

Welke beelden leven er in onze brede samenleving over ontwikkelingssamenwerking? 11.11.11. en ngo-federatie bestelden bij het Instituut voor Mediastudies een onderzoek naar 'Frames en counterframes over ontwikkelingssamenwerking'. We bekijken met de onderzoekers welke lessen je hier uit kan trekken voor de werking en communicatie van je organisatie. 

 

Voorstelling rapport

Een ‘frame’ is een bril om naar een complexe werkelijkheid te kijken. Van dat frame ben je je niet altijd bewust en het wordt soms bewust of onbewust door anderen gestuurd. Die frames bepalen het publieke debat en hebben een invloed op hoe je over ontwikkelingssamenwerking denkt, dus wilden 11.11.11. en ngo-federatie graag weten hoe er gecommuniceerd wordt rond ontwikkelingssamenwerking. Niet alleen door ngo’s, maar door verschillende relevante actoren (politici, academici, journalisten,…).  

Welke verschillende frames en counterframes worden daarbij gehanteerd? En in welke van die gangbare frames kan de Vlaamse bevolking zich vinden? De onderzoekers deden ook aanbevelingen over hoe je op die gangbare frames kunt reageren.

Op deze namiddag stelt dr. Bart Vyncke van het Intituut voor Mediastudies van de KULeuven het rapport voor. Er is ruimte voor reflecties door de leden.

Uitwisseling

Aan wie kan, bevelen we aan om het rapport vooraf al te bekijken. We nemen tijdens dit moment namelijk ruim de tijd om je reflecties over de onderzoeksbevindingen te delen. Ook vragen we je hoe met deze resultaten binnen je ngo aan de slag wil gaan. Wat leer je hieruit voor je werking, communicatie en fondsenwerving? 

Download het rapport

Frames en counterframes over ontwikkelingssamenwerking
11 Feb 2021 nl

Schrijf je in

Voor welke organisatie werk je?
Gender

Statusbericht

Bij ngo-federatie worden jouw persoonlijke gegevens op een correcte en eerlijke manier behandeld. Net zoals we zelf willen dat onze gegevens behandeld worden.
Lees onze uitgebreide privacyverklaring op www.ngo-federatie.be/privacy. Daar staan o.a. jouw rechten opgesomd.
Heb je vragen of klachten hierover: webmaster@ngo-federatie.be | 02/536.19.31 | Vlasfabriekstraat 11, 1060 Brussel 

Meer events

Toon
Website by MINSKY