Europe, what's at stake - ngo-federatie

Menu

Europe, what's at stake

Intern Evenement Enkel toegankelijk voor leden

ngo-federatie, Vlasfabriekstraat 11, 1060 Brussel

van 13.00 u. - 17.00 u.

Georganiseerd door Belgisch Platform Concord

Het Belgisch Platform Concord (BPC), samengesteld uit de federaties (ACODEV, ngo-federatie) en de koepels (CNCN/11.11.11, 11.11.11) organiseert voor haar leden een conferentie rond evoluties in het beleid van de EU op 17 september tussen 13 en 17 u.
Tijdens de conferentie wordt in vier workshops en twee plenaire sessies, informatie uitgewisseld over de actuele discussies binnen de Europese instituten. De voertaal is Engels.

Een eerste plenaire sessie behandelt de Europese verkiezingen en de acties die CONCORD en haar leden ondernemen om het beleid te beïnvloeden ten gunste van de duurzame ontwikkeling die de actoren van de niet-gouvernementele samenwerking ambiëren. Francesca Minniti van CONCORD leidt deze sessie in goede banen.

In de ateliers kan je kiezen uit telkens twee workshops.

In de eerste serie kan je kiezen uit:

  • De EU Roadmaps voor samenwerking met de civiele maatschappij, moeten een leidraad zijn voor de EU Delgaties in de partnerlanden voor hun samenwerking met de civiele maatschappij. Toegelicht door Jacques Perrot (coördinator van de Roadmaps bij DG DEVCO) en Ricardo Robba (CONCORD)
  • Het nieuwe Multi-Annual Financial Framework (MFF, 2021-2027) dat nog in onderhandeling is, maar waarvan de krijtlijnen wat duidelijker worden. De implicaties voor de ontwikkelingssamenwerking worden onder de loep worden genomen door Inge Brees (Senior EU advisor bij CARE International).

In de tweede reeks ateliers kan je kiezen uit:

  • De Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) en de meest actuele uitdagingen voor de Agenda 2030 in de Europese context. Atelier geanimeerd door Lonne Poissonnier (CONCORD)
  • Het nieuwe registratiesysteem voor subsidieaanvragen OPSYS. Dit zal op termijn de huidige instrumenten vervangen (PROSPECT, PADOR, ROM,…). Veronique Lena, verantwoordelijke voor dit project bij DG DEVCO licht de voornaamste wijzigingen toe.

In de afsluitende plenaire sessie wordt kort meer toelichting gegeven bij de werking van CONCORD en het Belgisch Platform CONCORD, evenals hoe je je kan engageren in bestaande werkgroepen op niveau van CONCORD of het BPC.

De conferentie heeft plaats op 17 september tussen 13u en 17u bij ngo-federatie (Vlasfabriekstraat 11, 1060 Brussel) en wordt gevolgd door een drink van 17 tot 18u. Er is een lunch voorzien in het begin van de conferentie.

Deelname is gratis voor leden, inschrijvingen is verplicht en doe je hieronder.

Download het programma hier (pdf)

Meer informatie over dit evenement: joris.willems@ngo-federatie.be

Schrijf je hieronder in

Statusbericht

Deze dag is volzet, onze excuses hiervoor.
Meer info bij joris.willems@ngo-federatie.be
Website by MINSKY