BAG Coöperanten - ngo-federatie

Menu

BAG Coöperanten

Intern Evenement Enkel toegankelijk voor leden

zaal Porto Alegre, Vlasfabriekstraat 11, 1060 Brussel

14.00 u.- 16.30 u.

Georganiseerd door Bruce Stevens en Solange Orego

De Beleidsadviesgroep Coöperanten brengt de ngo’s samen die personeel uitzenden naar het Zuiden. De groep is tweetalig en komt een 3-tal keer per jaar samen in functie van de agenda rond Coöperanten.

Website by MINSKY