Atelier impactevaluaties (NL) - ngo-federatie

Menu

Atelier impactevaluaties (NL)

Intern Evenement Publiek toegankelijk

Club of the University Foundation, Egmontstreet 11, B-1000 Brussels

9.00 u.-14.00 u.

Georganiseerd door Karolien Burvenich

DGD, DBE en de drie federaties nodigen jullie graag uit op maandag 14 oktober (09u00 – 14u00) voor een atelier rond impactevaluaties. De 5 baselinestudies van het leertraject zijn immers afgerond. Op interactieve wijze stellen we de resultaten en geleerde lessen aan jullie voor.

Context

In 2017 werd gestart met een leertraject rond impactevaluaties in samenwerking met 4 CMO’s en 1 IA.  Via dit traject wordt voor elke van de 5 interventies een studie uitgevoerd gelijk oplopend met de realisatie van deze interventies (2017-2021). Elke studie bestaat dus uit een baselinestudie, een tussentijdse evaluatie en een eindevaluatie. In 2019 werden de baselinestudies afgerond, en deze willen wij graag met jullie delen.

Doelstelling en aanpak

Het atelier  op 14 oktober bestaat uit plenaire sessies en "à la carte" sessies die gericht zijn op:

 • delen van de resultaten van de baselinestudies van de 5 geselecteerde interventies
 • uitwisselen over methodologie van impactevaluaties
 • diepgaander analyseren van een evaluatie-uitdaging (één per interventie - zie hieronder voor details)

Binnen de à la carte sessies lichten we elke case qua context, methodologie en resultaten toe. Daarna gaan we dieper in op één of twee methodologische uitdagingen die ervaren werden tijdens het onderzoek. Er wordt voldoende ruimte voorzien voor discussie, zodat deelnemers vragen kunnen stellen en in interactie gaan met de evaluatoren en betrokken organisaties.

Agenda

 

08:30  

Ontvangst    
09:00

Introductie - DBE

 • Wat is de impact van een ontwikkelingsinterventie?
   
 • Wat is een impactevaluatie?
   
 • Wat is een baseline en waarom een baseline ?
   

09:15

ADA
programma LIVE
(Rwanda, FR)

ISVI
gender en vakbondsvertegenwoordiging
(Indonesië, NL)

Solidagro/Kiyo/Viva Salud
Youth engagement
(België NL)

10:45

Koffiepauze

 

 

11:00

APEFE
programma Min Ajliki 2.0
(Marokko, FR)

11.11.11/CNCD-11.11.11
Klimaatrechtvaardigheid
(België – NL)

 

12:30

Geleerde lessen over baselinestudies op organisatieniveau    

12:50

Vervolg van het leertraject - federaties    

13:00

Lunch    

 

Voor elk van de à la carte sessies vind je hieronder een uitgebreide uitleg terug.

Praktische info

 • Datum: 14 oktober 2019, 09:00 – 14:00
 • Plaats: Fondation Universitaire (Egmontstraat 11, 1000 Brussel)
 • Taal: Nederlands of Frans, afhankelijk van de workshop. Plenaire sessies zijn afwisselend in het Nederlands en het Frans. Er is geen vertaling voorzien.
 • Doelgroep: projectbeheerders en M&E-verantwoordelijken
 • Organisatoren: Federaties, DBE en DGD
 • Lunch: aangeboden van 13u tot 14u

Bij vragen contacteer je karolien.burvenich@ngo-federatie.be

5 interventies

ADA – LIVE programma (Rwanda - FR)

Le programme d’ADA, dénommé « Lutte Intégrée contre la Vulnérabilité et l'Exclusion » (LIVE) 2017-2021, a pour objectif  l’amélioration des conditions de vie des populations vulnérables dans les zones rurales du Rwanda. Cela à travers un programme intégré d’aide et de soutien agricoles, d’élevages, et de développements personnels et psychologiques. Plus précisément, il vise à améliorer durablement le bien-être ainsi que la sécurité alimentaire et économique de 918 ménages de petits agriculteurs rwandais très vulnérables (soit environ 4.590 personnes). La zone d'intervention choisie se situe dans les districts de Nyamagabe et de Huye, Province du Sud, l'une des régions les plus pauvres du Rwanda. La stratégie retenue vise à réduire la précarité des bénéficiaires en renforçant, d’une part, leurs capacités individuelles (en termes de compétences techniques, de moyens de production, de confiance et d’intégration sociale) et, d’autre part, leur organisation en coopératives réellement fonctionnelles, capables d’offrir des services adéquats à leurs membres et de les appuyer par des mécanismes de solidarité.

Par la mise en œuvre d’une approche méthodologique mixte rigoureuse, l’évaluation d’impact cherche à identifier et à mesurer les effets du programme LIVE sur les bénéficiaires tout en expliquant les mécanismes sous-jacents aux changements (le "pourquoi" et le "comment" des effets observés). Le focus de la présentation est

 • la compréhension des objectifs d'une évaluation d'impact

 • les enjeux du lien entre suivi interne et évaluation externe.

Evaluatie door ADE.

ISVI - Gender en vakbondsvertegenwoordiging (Indonesië - NL)

In Indonesië werken ISVI en haar partners samen met drie textielvakbonden: SPN, Garteks en GSBI. Eén van de doelstellingen van de interventie is het versterken van de capaciteiten van de vakbonden en het verbeteren van de arbeidsomstandigheden op sectoraal en bedrijfsniveau. Tijdens de voorbereidingsfase van het programma bleek dat de vakbondsvertegenwoordigers voornamelijk mannen zijn. Daarentegen zijn het merendeel van de werknemers vrouwen. Vrouwelijke werknemers in deze sectoren lijken ook specifieke problemen te ondervinden, zoals seksuele intimidatie, gebrek aan bescherming op het moment van moederschap, enzovoort. Daarom werden doelen gesteld rond de genderpariteit van de vakbondsvertegenwoordigers van de partnerbonden, de onderhandelingen over collectieve overeenkomsten met clausules over moederschapsbescherming en seksuele intimidatie, evenals over de bewustwording van werknemers over deze onderwerpen.

De methodologische focus van de sessie, naast de voorstelling van de resultaten en de context, zal liggen op:          

 • Welke methodologische uitdagingen ervaar je bij het meten van waardeveranderingen en wat zijn mogelijke oplossingen?
 • Hoe ga je om met uitval van respondenten bij longitudinaal impactonderzoek?

Evaluatie door FOCUS UP.

Solidagro/Kiyo/Viva Salud : Youth Engagement (België - NL)

KIYO, Solidagro en Viva Salud gingen in 2017 van start met een gezamenlijk programma. Het Youth Engagement-programma heeft tot doel de betrokkenheid van jongeren te verhogen bij de promotie en implementatie van de mensenrechtenbenadering (gezondheid, voedsel en kinderrechten). Dit gaat zowel om jongeren die al actief zijn binnen het consortium als om een ‘nieuw’ doelpubliek.

De interventie van het consortium is gericht op de verbreding van de sociale basis van het consortium (leren kennen, informeren, bewustmaking mobiliseren) en verdiepen van de sociale basis (gedragsveranderingen, opleiding, capaciteitsopbouw, betrokkenheid).

De methodologische focus van de presentatie wordt nog bepaald.

Evaluatie door HIVA.

APEFE – Programme Min Ajliki 2.0 (Marokko - FR)

Le programme Min Ajliki, lancé en 2013, promeut l’entreprenariat féminin à travers l’accompagnement des femmes (à potentiel) entrepreneurs et le renforcement des capacités sous la forme d’une palette de services personnalisables : 

 1. Séances de sensibilisation à l’entreprenariat ;
 2. Ateliers de formation sur l’entreprenariat ;
 3. Centre de formation à Casablanca ;
 4. Accompagnement par des conseillers en création d’entreprises ;
 5. Incubateurs d’entreprises à Casablanca, Tanger et Meknès.

La phase 1 du programme « Min Ajliki » (2013-2016) a permis de former 500 cadres à l’accompagnement des porteuses de projet, de sensibiliser 60.000 femmes parmi lesquelles 700 formées à l’entrepreneuriat et 1200 accompagnées en pré-création d’entreprises. Le programme Min Ajliki 2.0 (2017-2021) s’appuie sur les nouveaux supports numériques et la digitalisation des formations, notamment l’e-learning. La digitalisation des formations est considérée comme une source prometteuse de renouvellement des pédagogies et de transformation des parcours de formation. Par ailleurs, les formations sont données par des professionnels dans les différents domaines abordés, en langues locales, avec des supports traduits également en dialecte marocain. Le programme, est cofinancé par le gouvernement marocain (66%) et la DGD (34%) et est mis en œuvre par l’APEFE. Le programme, initié en partenariat avec 4 partenaires locaux s’est étendu principalement du Rif marocain à 6 régions, puis à l’entièreté du territoire marocain dans sa seconde phase, actuellement en cours. Quatre nouveaux partenaires se sont associés au programme dans cette deuxième phase.

Le focus de la présentation sera: 

 • la gestion et la mise en œuvre d’enquêtes et d’interview en contexte sensible
 • le rôle et la place des partenaires dans le processus d'évaluation

Evaluatie door ADE.

11.11.11 en CNCD-11.11.11- klimaatrechtvaardigheid (België – NL)

Het Belgisch platform voor klimaatrechtvaardigheid, gecoördineerd door 11.11.11 en CNCD/11.11.11, beoogt Belgische besluitvormers aan te moedigen een ambitieus Belgisch klimaatrechtvaardigheidsbeleid te ontwikkelen en uit te voeren, de Europese ambities te versterken en de Overeenkomst van Parijs uit te voeren. Het platform bestaat uit verschillende maatschappelijke organisaties die pleiten voor klimaatrechtvaardigheid. De beleidsbeïnvloedingsstrategie combineert campagne, belangenbehartiging en formele en informele lobby. Het programma heeft ook als doel de kennis en expertise van de leden van het platform te verbeteren, net als de hefboomwerking en geloofwaardigheid van het platform en haar leden.   

De methodologische focus van de sessie, naast de voorstelling van de resultaten en de context, zal liggen op:          

 • Welke methodologische uitdagingen ervaar je bij het meten van beleidsbeïnvloeding en wat zijn mogelijke oplossingen?

Evaluatie door ACE/HIVA.

Schrijf je hieronder in

Jammer genoeg is deze vorming volzet.
Je kan je hieronder nog wel inschrijven op onze wachtlijst.

Meer info bij karolien.burvenich@ngo-federatie.be.

Statusbericht

Sorry…This form is closed to new submissions.

Meer events

Toon
Website by MINSKY