Rapporten en publicaties over/voor de ngo-sector - ngo-federatie

Menu

Rapporten en publicaties over/voor de ngo-sector

Profile picture for user arnout.justaert@ngo-federatie.be
Contactpersoon: Arnout Justaert
Gepubliceerd op: 07 Sep 2018
Gewijzigd op: 02 Mar 2021
Belgische ngo's

Welke richting moeten we uit als ngo's? Hoe kunnen we dekolonisering vormgeven? Hoe zorgen we voor gelijkwaardige partnerschappen? Hoe kijkt de burger naar ontwikkelingssamenwerking? Ngo-federatie bestelt regelmatig wetenschappelijke rapporten die ngo's helpen om zich volgens vernieuwde inzichten her uit te vinden.

Vaak komen die inzichten ook uit de buik van de ngo's zelf, worden ze aangereikt door collega's. Zo leveren we ook in de werven van ons Toekomsttraject2030 publicaties af. Die werven halen inspiratie uit zowel wetenschap als best practices uit de sector. Op deze pagina verzamelen we al onze rapporten en publicaties. Je vindt ze ook thematisch en verspreid terug op andere plekken op deze website, zoals bij het Toekomsttraject2030.  

'Frames en counterframes over ontwikkelingssamenwerking' - KU Leuven (2021)

Ontwikkelingssamenwerking heeft in Vlaanderen niet zonder meer een positief imago. Mensen hebben beslist hun twijfels over verloop en efficiëntie. Dat blijkt uit het onderzoeksrapport 'Frames en counterframes over ontwikkelingssamenwerking' van het Instituut voor Mediastudies van de KU Leuven, dat 11.11.11. en ngo-federatie bestelden (2021). Meer dan 4 op 10 Vlamingen (43%) blijken het eens te zijn met het negatief frame over ontwikkelingssamenwerking dat hen in dat onderzoek wordt voorgelegd. Maar het goede nieuws is: ze zijn vatbaar voor positieve counterframes. 

Een ‘frame’ is een bril om naar een complexe werkelijkheid te kijken. Van dat frame ben je je niet altijd bewust en het wordt soms bewust of onbewust door anderen gestuurd. Die frames bepalen het publieke debat en hebben een invloed op hoe je over ontwikkelingssamenwerking denkt.

Professor dr. Baldwin Van Gorp en dr. Bart Vyncke verzamelden 6 negatieve frames over ontwikkelingssamenwerking die binnen de bevolking schijnen te leven (op basis van media-onderzoek en politieke communicatie onder meer) en 6 gangbare of inzetbare deproblematiserende frames. Aan een steekproef van 1000 Vlamingen, representatief naar leeftijd, geslacht en socio-economische status, werden telkens één van de negatieve frames en ook alle 6 counterframes voorgelegd.

Een greep uit de vaststellingen en aanbevelingen

  • Er blijken net iets meer mensen akkoord (43%) dan niet akkoord (41%) te gaan met het negatieve frame over ontwikkelingssamenwerking dat ze kregen voorgelegd. Van die sceptici doneert wel nog steeds 25% aan goede doelen in het buitenland.
  • Deze drie negatieve frames kennen de meeste bijval: 1) ‘ontwikkelingssamenwerking levert niets op, want de problemen zijn er nog altijd’, 2) ‘het geld blijft kleven aan corrupte lokale leiders’, 3) ‘we hebben in eigen land genoeg problemen, laat de centen maar hier’.
  • Goed gekozen counterframes hebben effect, ook op sceptici. Vooral frames die zeggen dat er tegen lokaal onrecht wordt gestreden en dat de middelen efficiënt worden ingezet.
  • Medestanders van ontwikkelingssamenwerking hechten belang aan gelijkwaardige partnerschappen tussen donorland en partnerland.
  • Het valt aan te raden ontvankelijk te zijn voor kritiek en negatieve frames en ze eventueel (gedeeltelijk) te erkennen. Sceptici enkel en alleen met een reeks aan tegenargumenten proberen te overrulen, werkt contraproductief.
  • Probeer in je communicatie consequent te zijn in de (counter)frames die je hanteert. Zo behoud je als ngo je eigenheid en straal je authenticiteit uit.
Frames en counterframes over ontwikkelingssamenwerking
11 Feb 2021 nl

Publicatie 'Makelaars in verandering' - Toekomsttraject2030 (2021)

Ngo-federatie en 11.11.11. presenteerden in februari 2021 de publicatie 'Makelaars in verandering', die cases en concrete tips biedt voor het politiek werk van organisaties voor internationale samenwerking. Ze is één van de vruchten van de werf 'Politieke rol' van ons Toekomsttraject 2030. Daarin brengen we leden samen om ideeën uit te wisselen in kleine groep en daar later de sector mee te inspireren. 

Wat staat er in de publicatie?

Wat dit document niet is: een handleiding met een stap-voor-stap-plan voor de politieke rol die ngo's moeten innemen of met een exhaustieve analyse van elk mogelijk aspect ervan.

Deze gids wil vooral organisaties prikkelen en goesting geven om de strijd meer gebeten te voeren. We zetten de schijnwerpers op zowel beproefde methodes van beïnvloeding als vormen die meer eigen zijn aan dit tijdsgewricht, met zijn snelle maatschappelijke verschuivingen en technologische mogelijkheden. De tekst is doorspekt met cases en rolt tips uit. 

'Makelaars in verandering' focust op beleidsbeïnvloeding in België, maar de aanpak die organisaties hanteren, halen ze ook uit hun expertise in partnerlanden. Deze vernieuwende gids is zo meteen ook een voorbeeld van de ontkokering tussen Noord en Zuid in de ontwikkelingssamenwerking. Het zijn nu eenmaal dezelfde thema’s en uitdagingen die ons wereldwijd met elkaar verbinden.

Makelaars in verandering - Inspiratie voor de politieke rol van organisaties voor internationale samenwerking
21 Jan 2021 nl TAGS: Makelaars in verandering politieke rol

10 redenen waarom ontwikkelings-ngo's in België actief moeten zijn (2019)

Een sterk middenveld? Is dat wel nodig? Wat doen ontwikkelingsngo’s precies? Werken zo ook in België? Zijn ze wel efficiënt en zijn ze niet te politiek? Halen ze resultaten?

Dit pleidooi geeft antwoord op deze vragen.

Dit aan de hand van tien redenen, samengebundeld in een logisch verhaal dat antwoord geeft op cruciale vragen: Waarom zijn ontwikkelingsngo’s belangrijk? Hoe werken ze? Wat hebben ze te bieden? Afsluiten doen we met de uitdagingen voor de toekomst.

Samenvatting: 10 redenen waarom ngo's in België actief moeten zijn
Rapporten en publicaties over/voor de ngo-sector
09 Oct 2019 nl TAGS: Noordwerking
10 redenen waarom ngo's in België actief moeten zijn
Rapporten en publicaties over/voor de ngo-sector
09 Oct 2019 nl TAGS: Noordwerking

Studie CSO funding (2015-2018)

(2018/2015) 
A comparative study of changing funding realities in 6 European countries.   

This study aims to explore key trends in government funding of Civil Society Organizations (CSOs) involved in development cooperation and humanitarian assistance, based on the situation in six countries: Belgium, France, the Netherlands, Germany, Sweden, and the UK. It is a follow-up to a study that was published by HIVA-KU Leuven in 2015, which observed that an overall increase in CSO funding was accompanied by a growing importance of thematic, geographical, and results-based conditionalities.

Both studies were executed by HIVA and commissioned by ngo-federatie.

> Lees hier meer over de presentatie die de onderzoekers gaven.

Onderzoek door HIVA: NEW TRENDS IN GOVERNMENTAL FUNDING OF CIVIL SOCIETY ORGANISATIONS
Rapporten en publicaties over/voor de ngo-sector
02 Nov 2015 nl TAGS: Studie Onderzoek Financieringsbronnen HIVA

Visietekst 2020 (2014)

In 2014 organiseerden ngo-federatie en ACODEV met een expertengroep de reflectie over “welke toekomst voor ngo’s in de 21ste eeuw”. Die reflectie mondde uit in een discussienota en visietekst. De discussienota geeft een globale analyse van de uitdagingen waarmee ngo’s te kampen hebben. De visietekst benadrukt de rol die ngo’s kunnen spelen en schuift  mogelijke toekomstscenario’s naar voor.

Beide federaties stimuleerden op die manier het debat over de vraag of we als ngo én als sector klaar zijn voor de toekomst. In lijn met de (internationale) analyses en rapporten over een wereld in verandering, leidde deze reflectie tot een agenda en oproep tot vernieuwing voor Belgische ngo's.

Wat na 2020?

Ondertussen zitten wij niet stil. We werken verder op die visietekst en kijken samen met onze leden vooruit naar 2030. Daarom organiseren we een toekomsttraject 2030 voor onze leden.
> Lees er hier alles over.

Discussienota bij Visie 2020
14 Nov 2018 nl, fr

Goed bestuur en beslissingsprocessen (2013)

In 2013 organiseerden de federaties samen met professor Jurgen Willems een grote vergelijkende studie over goed bestuur en beslissingsprocessen bij ngo’s voor ontwikkelingssamenwerking. Elke organisatie die deelnam aan de studie kon rekenen op een individueel feedbackrapport waar directies en voorzitters van raden van bestuur intern mee aan de slag konden.

Er werd ook een algemene sectorstudie gepubliceerd (enkel te downloaden voor leden van ngo-federatie).

De kennis en methode rond de evaluatie van goed bestuur werd later (2015) opgepikt door de Koning Boudewijnstichting i.s.m. Verso en UNIPSO om er een online tool van te maken. Deze tool is een concreet evaluatie-instrument voor social profitorganisaties om over het bestuur van hun organisatie te reflecteren.

De online tool kan via de website Goed Bestuur gratis geconsulteerd worden.

Sectorverslag Goed bestuur en Beslissingsprocessen - 2013
Rapporten en publicaties over/voor de ngo-sector
Ngo's en kwaliteit
02 Dec 2013 nl TAGS: Goed bestuur Leiderschap Sectorstudie
Website by MINSKY