Belgische ngo’s - ngo-federatie

Menu

Belgische ngo’s

Profile picture for user arnout.justaert@ngo-federatie.be
Contactpersoon: Arnout Justaert
Gepubliceerd op: 07 Sep 2018
Gewijzigd op: 16 Apr 2021
Belgische ngo's

Er zijn veel niet-gouvernementele organisaties in België, maar ze werken niet allemaal voor ontwikkelingssamenwerking. In België moet een organisatie aan strenge kwaliteitseisen voldoen om erkend te zijn als ngo voor ontwikkelingssamenwerking.

> Lees meer over ngo’s en kwaliteit.

Ngo’s nemen een plaats in tussen de burger en de overheid. Een ngo is per definitie niet-gouvernementeel.

Wie zijn ze?

Sinds 1 januari 2017 zijn er in België 83 organisaties waarvan 74 ngo’s erkend als organisatie voor ontwikkelingssamenwerking. Deze erkenning krijg je na een audit van de federale overheid .

De officiële lijst van erkende organisaties kan geraadpleegd worden op de website van DGD, de administratieve dienst van de overheid die bevoegd is voor de uitvoering van het Belgisch ontwikkelingsbeleid.

> Ontdek hier onze leden.

> Bekijk de lijst van alle erkende Belgische ngo's en alle IA's (Institutionele Actoren).

Wat doen ze?

De tijd dat ngo’s voor ontwikkelingssamenwerking enkel scholen bouwden of waterputten sloegen, ligt ver achter ons. Ngo’s kunnen veel meer het verschil maken door samen te werken met lokale partnerorganisaties in het Zuiden. Zo komen we op voor een rechtvaardige en duurzame wereld. Het zijn die organisaties op het terrein die een groot netwerk hebben, die medewerkers hebben die de lokale taal spreken of die de lokale context beter dan wie ook kunnen inschatten. Belgische ngo’s voor ontwikkelingssamenwerking ondersteunen en versterken deze lokale partnerorganisaties. Want dit is beste manier om een duurzame impact te hebben. Capaciteitsversterking noemen we dit.

Maar ngo’s werken niet alleen op het terrein. Een duurzame en rechtvaardige wereld bouwen, doe je ook vanuit België. Daarom kaarten ngo’s voor ontwikkelingssamenwerking problemen aan bij onze politici. Problemen uit landen in het Zuiden of problemen met een mondiale impact vb. klimaatopwarming. We doen dat bij onze politici op Vlaams, Belgisch of Europees niveau. Ngo’s doen onderzoek en stellen rapporten op, leggen eisen op tafel en ze zorgen ervoor dat onze politici niet onverschillig wegkijken wanneer iets buiten de Dorpsstraat gebeurt. Beleidsbeïnvloeding noemen we dit.

Ngo’s voor ontwikkelingssamenwerking zorgen dat er genoeg wakkere burgers zijn die hun werk steunen. Ngo’s organiseren sensibiliseringsacties zodat burgers samen draagvlak kunnen vormen voor oplossingen die de Dorpsstraat overstijgen. Ngo’s werken met duizenden vrijwilligers. Samen trekken ze naar scholen, komen op straat, organiseren acties en geven stem aan de eisen die ze bij politici op tafel leggen. Sensibilisering & ontwikkelingseducatie noemen we dit.

Tot slot zijn er ngo’s die zich gespecialiseerd hebben in heel speciale opdrachten. Zo zijn er de ngo’s die uitermate professioneel kunnen reageren wanneer zich ergens in de wereld een humanitaire ramp voordoet. Andere organisaties zorgen er bijvoorbeeld voor dat ze andere organisaties kunnen ondersteunen met heel gespecialiseerde expertise.

Belgische ngo's zijn kwaliteitsvolle organisaties. Zij doen aan capaciteitsversterking, beleidsbeïnvloeding, sensibilisatie, ontwikkelingseducatie en/of humanitaire hulp.
-

Toekomst

In een wereld die heel snel verandert, moeten ngo’s zichzelf blijven uitvinden. Want zolang de doelstelling van een rechtvaardige en duurzame wereld niet bereikt is, zullen ze nodig blijven.

Dat reflectieproces is lopende. In 2015 werkten de Vlaamse en Franstalige federaties van ngo’s voor ontwikkelingssamenwerking aan een visietekst en een discussienota over de meerwaarde en de toekomst van de Belgische nog’s in de internationale samenwerking van de 21ste eeuw.

> Lees hier meer info over dat toekomsttraject.

Discussienota bij Visie 2020
14 Nov 2018 nl, fr
Ngo
Website by MINSKY